Stolní kamera se automaticky zobrazí v inventáři Centra řízení, když se připojí k aplikaci Webex. Můžete zobrazit podrobnosti o inventáři kamer a spravovat firmware nasazených kamer.

Když se vaše stolní kamera připojí k aplikaci Webex nebo aplikaci Webex pro VDI (Windows a Linux), aplikace Webex detekuje připojení zařízení a nahlásí inventář zařízení do Centrařízení. Jednotlivé kamery můžete prohlížet a třídit v Centru ovládání.

Na každé stránce fotoaparátu se zobrazuje model fotoaparátu, sériové číslo, verze firmwaru, stav připojení a doba, po kterou byl fotoaparát připojen. Můžete také zobrazit nastavení kamery.

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízenípřejděte na Zařízení .

2

Vyhledejte fotoaparát v inventáři.

3

Kliknutím na kameru z výsledků otevřete stránku zařízení, kde můžete zobrazit další podrobnosti.

4

Chcete-li zobrazit nastavení kamery, klikněte na stránce fotoaparátu na možnost Všechny konfigurace.

Můžete změnit pouze kanál firmwaru fotoaparátu. Ostatní odrážejí uživatelská nastavení a jsou jen pro čtení v Control Hub.

Když se kamera připojí k aplikaci Webex, aplikace Webex automaticky zkontroluje model fotoaparátu a verzi firmwaru. Pokud je k dispozici novější verze firmwaru, než je verze ve fotoaparátu, je uživatel vyzván k jejímu upgradu. Jako správce určíte kanál firmwaru pro nasazená zařízení, která se mají používat.

Můžete určit kanál firmwaru pro jedno zařízení nebo pro skupinu zařízení najednou.

Pokud potřebujete změnit kanál firmwaru pro jednotlivý fotoaparát, postupujte takto:

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízenípřejděte na Zařízení .

2

Kliknutím na zařízení fotoaparátu v inventáři otevřete stránku fotoaparátu.

3

Klepněte na tlačítko Všechny konfigurace na kartě Konfigurace.

4

Klepněte na položku Firmware > Channel.

5

Z rozevírací nabídky vyberte kanál firmwaru.

6

Klikněte na položku Uložit.

Usnadněte si a zefektivněte práci použitím kanálu firmwaru na více fotoaparátů najednou.

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízenípřejděte na Zařízení .

2

Vyberte zařízení z inventáře zařízení.

3

Klepněte na tlačítko Upravit.

4

Na pravém panelu vyberte Konfigurace zařízení.

5

Vyberte Firmware a z rozevírací nabídky vyberte kanál firmwaru.

6

Klepněte na tlačítko Další.

Na potvrzovací stránce můžete vidět, kolik zařízení bude nové nastavení používat.

7

Zkontrolujte změny a klikněte na tlačítko Použít.