Desk kamera se automatski pojavljuje na zalihama kontrolnog čvorišta kada se poveže sa webex aplikacijom. Možete da prikažete detalje zaliha fotoaparata i upravljate firmverom za raspoređene kamere.

Kada se Desk kamera poveže sa Webex Aplikacijom ili Webex aplikacijom za VDI (Windows i Linux), Webex Aplikacija otkriva vezu uređaja i prijavljuje zalihe uređaja u Control Hub. Možete da pregledate i sortirate po pojedinačnim kamerama u kontrolnom čvorištu.

Svaka stranica kamere prikazuje model fotoaparata, serijski broj, verziju firmvera, status veze i koliko dugo je fotoaparat povezan. Takođe možete da prikažete postavke kamere.

1

Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištuidite na stavku Uređaji.

2

Potražite fotoaparat na zalihama.

3

Kliknite na fotoaparat iz rezultata da biste otvorili stranicu uređaja, gde možete da prikažete više detalja.

4

Da biste prikazali postavke fotoaparata, kliknite na sve konfiguracije sa stranice kamere.

Možete da promenite samo kanal firmvera za fotoaparat. Ostali odražavaju korisničke postavke i samo za čitanje u kontrolnom čvorištu.

Kada se fotoaparat poveže sa Webex aplikacijom, Webex aplikacija automatski proverava model kamere i verziju firmvera. Ako postoji dostupna novija verzija firmvera od verzije koja se nalazi na fotoaparatu, od korisnika se traži da je nadogradi. Kao administrator navodite kanal firmvera za raspoređene uređaje koji će se koristiti.

Možete da navedete kanal firmvera za jedan uređaj ili za grupu uređaja u isto vreme.

Ako je potrebno da promenite firmver kanal za pojedinačnu kameru, sledite ove korake:

1

Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištuidite na stavku Uređaji.

2

Kliknite na uređaj fotoaparata sa zaliha da biste otvorili stranicu kamere.

3

Na kartici "Konfiguracije" izaberite stavku "Sve konfiguracije".

4

Izaberite stavku >kanalu .

5

Izaberite firmver kanal iz padajućeg menija.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Olakšajte i efikasniji rad primenom firmver kanala na više kamera istovremeno.

1

Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištuidite na stavku Uređaji.

2

Izaberite uređaje sa zaliha uređaja.

3

Kliknite na dugme Uredi.

4

Na desnoj tabli izaberite stavku Konfiguracije uređaja.

5

Izaberite firmver i u padajućem meniju izaberite kanal firmvera.

6

Kliknite na dugme Dalje.

Na stranici sa potvrdom možete videti koliko će uređaja koristiti novu postavku.

7

Pregledajte promene i kliknite na dugme Primeni.