Skrivbordskameran visas automatiskt i Control Hubs förteckning när den ansluter till Webex-appen. Du kan visa detaljer om kameralagret och hantera den inbyggda programvaran för de distribuerade kamerorna.

När din skrivbordskamera ansluter till Webex-appen eller Webex-appen för VDI (Windows och Linux) identifierar Webex-appen enhetsanslutningen och rapporterar enhetens förteckning till Control Hub. Du kan visa och sortera igenom enskilda kameror i Control Hub.

Varje kamerasida visar kameramodell, serienummer, version av inbyggd programvara, anslutningsstatus och hur länge kameran har anslutits. Du kan även se kamerainställningarna.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Enheter.

2

Sök efter din kamera i lagret.

3

Klicka på din kamera i resultaten för att öppna enhetssidan där du kan se mer information.

4

Klicka på Alla konfigurationer på kamerasidan om du vill visa kamerainställningarna.

Du kan endast ändra kamerans kanal för inbyggd programvara. De andra speglar användarinställningar och är skrivskyddade i Control Hub.

När en kamera ansluter till Webex-appen kontrollerar Webex-appen automatiskt kamerans modell och version av inbyggd programvara. Om det finns en nyare version av den inbyggda programvaran än den som finns på kameran uppmanas användaren att uppgradera den. Som administratör anger du den inbyggda programvaran som de distribuerade enheterna ska använda.

Du kan ange den inbyggda programvaran för en enhet eller för en grupp av enheter i taget.

Om du behöver byta kanal för inbyggd programvara för en enskild kamera följer du dessa steg:

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Enheter.

2

Klicka på kameraenheten från lagret för att öppna kamerasidan.

3

Klicka på Alla konfigurationer på kortet Konfigurationer.

4

Klicka på Inbyggd programvara > Kanal.

5

Välj en kanal för inbyggd programvara från den nedrullningade menyn.

6

Klicka på Spara.

Gör ditt arbete enklare och effektivare genom att använda en kanal för inbyggd programvara på flera kameror samtidigt.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Enheter.

2

Välj dina enheter från enhetens förteckning.

3

Klicka på Redigera.

4

I den högra panelen väljer du Enhetskonfigurationer.

5

Välj Inbyggd programvara och välj en kanal för inbyggd programvara i rullgardingsmenyn.

6

Klicka på Nästa.

På bekräftelsesidan kan du se hur många enheter som kommer att använda den nya inställningen.

7

Granska dina ändringar och klicka på Tillämpa.