Cisco Desk Camerawordt automatisch weergegeven in deControl Hubinventaris wanneer deze verbinding maakt metWebex-appofWebex-appvoor VDI . U kunt de details van camera-overzicht weergeven en de firmware voor de geïmplementeerde camera's beheren.


 
Cisco-bureaucamera 1080pbiedt geen ondersteuning voorWebex-appvoor VDI op Linux of macOS.

Als beheerder kunt u individuele camera's bekijken en sorteren inControl Hub.

Elke camerapagina toont het cameramodel, het serienummer, de firmwareversie, de verbindingsstatus en hoe lang de camera is verbonden. U kunt ook de camera-instellingen bekijken.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Zoek uw camera in het overzicht.

3

Klik in de resultaten op uw camera om de apparaatpagina te openen waar u meer details kunt bekijken.

4

Als u de camera-instellingen wilt bekijken, klikt u op Alle configuraties op de camerapagina.

U kunt alleen het firmwarekanaal voor uw camera wijzigen. De anderen geven de gebruikersinstellingen weer en zijn alleen-lezenControl Hub.

Als beheerder kunt u het firmwarekanaal opgeven dat de geïmplementeerde apparaten moeten gebruiken. Als u nieuwe camerafirmware implementeert in een specifiek kanaal, worden de gebruikers in dat kanaal gevraagd hun camera bij te werken.

U kunt het firmwarekanaal voor één apparaat of voor een groep apparaten opgeven.

Als u het firmwarekanaal voor een individuele camera moet wijzigen, volgt u deze stappen:

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Klik op het camera-apparaat in het overzicht om de camerapagina te openen.

3

Klik op Alle configuraties op de kaart Configuraties .

4

Klik op Firmware > kanaal.

5

Selecteer een firmwarekanaal in het vervolgkeuzemenu.

6

Klik op Opslaan.

Maak uw werk eenvoudiger en efficiënter door een firmwarekanaal op meerdere camera's tegelijk toe te passen.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaten in het apparaatinventarisatie.

3

Klik op Bewerken.

4

Selecteer Apparaatconfiguraties in het rechterpaneel.

5

Selecteer Firmware en selecteer een firmwarekanaal in het vervolgkeuzemenu.

6

Klik op Volgende.

Op de bevestigingspagina kunt u zien hoeveel apparaten de nieuwe instelling gebruiken.

7

Controleer uw wijzigingen en klik op Toepassen.