De bureaucamera wordt automatisch weergegeven in het overzicht van Control Hub wanneer deze verbinding maakt met de Webex-app. U kunt de details van camera-overzicht weergeven en de firmware voor de geïmplementeerde camera's beheren.

Wanneer uw bureaucamera verbinding maakt met de Webex-app of Webex-app voor VDI (Windows en Linux), detecteert de Webex-app de apparaatverbinding en meldt u het apparaatinventarisatie aan ControlHub. U kunt afzonderlijke camera's bekijken en sorteren in Control Hub.

Elke camerapagina toont het cameramodel, het serienummer, de firmwareversie, de verbindingsstatus en hoe lang de camera is verbonden. U kunt ook de camera-instellingen bekijken.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Zoek uw camera in het overzicht.

3

Klik in de resultaten op uw camera om de apparaatpagina te openen waar u meer details kunt bekijken.

4

Als u de camera-instellingen wilt bekijken, klikt u op Alle configuraties op de camerapagina.

U kunt alleen het firmwarekanaal voor uw camera wijzigen. De anderen geven de gebruikersinstellingen weer en zijn alleen-lezen in Control Hub.

Wanneer een camera wordt verbonden met de Webex-app, controleert de Webex-app automatisch het cameramodel en de firmwareversie. Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is dan de camera op de camera staat, wordt de gebruiker gevraagd deze te upgraden. Als beheerder specificeert u het firmwarekanaal voor het gebruik van de geïmplementeerde apparaten.

U kunt het firmwarekanaal voor één apparaat of voor een groep apparaten tegelijk opgeven.

Als u het firmwarekanaal voor een individuele camera moet wijzigen, volgt u deze stappen:

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Klik op het camera-apparaat in het overzicht om de camerapagina te openen.

3

Klik op Alle configuraties op de kaart Configuraties.

4

Klik op Firmware > kanaal.

5

Selecteer een firmwarekanaal in het vervolgkeuzemenu.

6

Klik op Opslaan.

Maak uw werk eenvoudiger en efficiënter door een firmwarekanaal op meerdere camera's tegelijk toe te passen.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaten in het apparaatinventarisatie.

3

Klik op Bewerken.

4

Selecteer in het rechterpaneel ApparaatConfiguraties.

5

Selecteer Firmware en selecteer een firmwarekanaal in het vervolgkeuzemenu.

6

Klik op Volgende.

Op de bevestigingspagina kunt u zien hoeveel apparaten de nieuwe instelling gebruiken.

7

Controleer uw wijzigingen en klik op Toepassen.