Kamera biurkowa automatycznie pojawia się w spisie Control Hub po nawiązaniu połączenia z aplikacją Webex. Można przeglądać szczegóły spisu kamer i zarządzać oprogramowaniem układowym wdrożonych kamer.

Gdy kamera biurkowa łączy się z aplikacją Webex lub aplikacją Webex dla VDI (Windows i Linux), aplikacja Webex wykrywa połączenie urządzenia i zgłasza spis urządzeń do ControlHub. Poszczególne kamery można wyświetlać i sortować w programie ControlHub.

Na każdej stronie aparatu wyświetlany jest model aparatu, numer seryjny, wersja oprogramowania sprzętowego, stan połączenia oraz czas podłączenia aparatu. Możesz także wyświetlić ustawienia aparatu.

1

Z widoku klienta w centrumsterowania przejdź do pozycji Urządzenia.

2

Wyszukaj kamerę w ekwipunku.

3

Kliknij aparat w wynikach, aby otworzyć stronę urządzenia, na której możesz wyświetlić więcej szczegółów.

4

Aby wyświetlić ustawienia kamery, kliknij opcję Wszystkie konfiguracje na stronie kamery.

Możesz zmienić tylko kanał oprogramowania sprzętowego aparatu. Pozostałe odzwierciedlają ustawienia użytkownika i są tylko do odczytu w centrumsterowania.

Gdy aparat łączy się z aplikacją Webex, aplikacja Webex automatycznie sprawdza model aparatu i wersję oprogramowania sprzętowego. Jeśli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania układowego niż wersja aparatu, użytkownik zostanie poproszony o jej uaktualnienie. Jako administrator określasz kanał oprogramowania układowego dla wdrożonych urządzeń, który ma być używany.

Kanał oprogramowania układowego można określić dla pojedynczego urządzenia lub grupy urządzeń naraz.

Jeśli chcesz zmienić kanał oprogramowania układowego dla pojedynczego aparatu, wykonaj następujące kroki:

1

Z widoku klienta w centrumsterowania przejdź do pozycji Urządzenia.

2

Kliknij urządzenie aparatu w ekwipunku, aby otworzyć stronę aparatu.

3

Kliknij opcję Wszystkie konfiguracje nakarcie Konfiguracje.

4

Kliknij opcję Firmware > Channel (Oprogramowanie układowe) > kanale.

5

Wybierz kanał oprogramowania układowego z menu rozwijanego.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Ułatw sobie pracę i zwiększ jej wydajność, stosując kanał oprogramowania układowego do wielu kamer jednocześnie.

1

Z widoku klienta w centrumsterowania przejdź do pozycji Urządzenia.

2

Wybierz urządzenia z listy urządzeń.

3

Kliknij przycisk Edytuj.

4

Na prawym panelu wybierz Konfiguracje urządzeń.

5

Wybierz Firmware i wybierz kanał firmware z menu rozwijanego.

6

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Na stronie potwierdzenia możesz zobaczyć, ile urządzeń będzie korzystać z nowego ustawienia.

7

Przejrzyj zmiany i kliknij Zastosuj.