Masa Kamerası, mobil uygulamaya bağlandığında Control Hub envanterde otomatik Webex görünür. Dağıtılan kameralar için kamera envanteri ayrıntılarını 3.5 ve daha yenisi için donanım yazılımını yönetebilirsiniz.

Masa Kameranız VDI (Windows ve Linux) için Webex Uygulamasına veya Webex Uygulamasına bağlandığında, Webex Uygulaması cihaz bağlantısını algılar ve cihaz envanteriniControl Hub'a raporeder. Control Hub'da kameraları tek tek görüntüp sıralamak için bunuseçin.

Her kamera sayfası; kamera modelini, seri numarasını, donanım yazılımı sürümünü, bağlantı durumunu ve kameranın ne kadar süreyle bağlı olduğunu gösterir. Kamera ayarlarını da görüntüebilirsiniz.

1

Control Hub'daki müşteri görünümündenCihazlar 'a gidin.

2

Envanterde kameranızı arama.

3

Daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz cihaz sayfasını açmak için sonuçlardan kameranıza tıklayın.

4

Kamera ayarlarını görüntülemek için kamera sayfasındaki Tüm yapılandırmalar'a tıklayın.

Yalnızca kameranız için donanım yazılımı kanalını değiştirebilirsiniz. Diğerleri kullanıcı ayarlarını yansıtıcı ve Control Hub'da salt okunuriçerir.

Kamera, Webex bağlandığında, Webex uygulaması kamera modelini ve donanım yazılımı sürümünü otomatik olarak kontrol eder. Kamerada olandan daha yeni bir donanım yazılımı sürümü varsa kullanıcıdan bu sürümü yükseltmesi istenir. Yönetici olarak, dağıtılan cihazların donanım yazılımı kanalını belirtirsiniz.

Tek bir cihaz veya bir cihaz grubu için bir defada donanım yazılımı kanalını belirtebilirsiniz.

Tek bir kameranın donanım yazılımı kanalını değiştirmeniz gerekirse şu adımları izleyin:

1

Control Hub'daki müşteri görünümündenCihazlar 'a gidin.

2

Kamera sayfasını açmak için envanterden kamera cihazına tıklayın.

3

Yapılandırma kartında Tüm Yapılandırmalar'a tıklayın.

4

Donanım Yazılımı > kanalınatıklayın.

5

Açılır menüden donanım yazılımı kanalı seçin.

6

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir defada birden fazla kameraya donanım yazılımı kanalı uygulayarak işlerinizi daha kolay ve daha verimli hale getirirsiniz.

1

Control Hub'daki müşteri görünümündenCihazlar 'a gidin.

2

Cihaz envanterden cihazlarınızı seçin.

3

Düzenle’ye tıklayın.

4

Sağ panelde Cihaz Yapılandırmaları öğesiniseçin.

5

Donanım Yazılımı'ı seçin ve açılır menüden bir donanım yazılımı kanalı seçin.

6

İleri'ye tıklayın.

Onay sayfasında, yeni ayarı kaç cihazların kullan olduğunu görebilirsiniz.

7

Değişikliklerinizi gözden geçirin ve Uygula'yatıklayın.