Souborový systém na zařízeních Webex Board, Room a Desk je šifrován pomocí Linux Unified Key Setup (LUKS), standardu pro šifrování pevných disků Linuxu. Šifrovací klíč souborového systému je uložen v NVRAM nebo NOR-flash. Během továrního resetování je klíč přepsán a nelze jej obnovit, takže nic na disku není čitelné. Díky tomu je obnovení továrního nastavení bezpečnou metodou smazání dat v souladu s US DOD 5220.22M.

Během továrního resetování:

  • Záznamy hovorů jsou smazány

  • Hesla jsou resetována na výchozí

  • Všechny parametry zařízení jsou resetovány na výchozí hodnoty

  • Všechny soubory, které byly nahrány do zařízení, jsou odstraněny

  • Předchozí (neaktivní) softwarový obrázek je odstraněn

  • Tlačítka volby nejsou ovlivněna

Tovární reset nelze vrátit zpět. Ujistěte se, že je to nutné, než začnete.


Doporučujeme použít webové rozhraní nebo uživatelské rozhraní k továrnímu resetování zařízení. Před provedením továrního resetování byste měli zálohovat soubory protokolu, konfigurace a vlastní prvky zařízení; v opačném případě budou tato data ztracena. Informace o různých způsobech zálohování a resetování zařízení naleznete v Příručce pro správu.