Systém souborů na zařízeních Webex Board, Room and Desk je šifrován pomocí Linux Unified Key Setup (LUKS), což je standard pro šifrování pevného disku Linux. Šifrovací klíč systému souborů je uložen v NVRAM nebo NOR-flash. Během obnovení továrního nastavení je klíč přepsán a nelze jej obnovit, takže cokoliv na disku je nečitelné. Díky tomu je obnovení továrního nastavení bezpečnou metodou mazání dat v souladu s US DOD 5220.22M.

Během obnovení továrního nastavení:

  • Protokoly hovorů jsou smazány

  • Přístupové fráze jsou resetovány na výchozí

  • Všechny parametry zařízení jsou resetovány na výchozí hodnoty

  • Všechny soubory, které byly nahrány do zařízení, budou odstraněny

  • Předchozí (neaktivní) obraz softwaru je smazán

  • Tlačítka voleb nejsou ovlivněna

Obnovení továrního nastavení nelze vrátit zpět. Než začnete, ujistěte se, že je to nutné.


K obnovení továrního nastavení zařízení doporučujeme použít webové rozhraní nebo uživatelské rozhraní. Před obnovením továrního nastavení byste měli zálohovat soubory protokolu, konfigurace a vlastní prvky zařízení; jinak budou tato data ztracena. Informace o různých způsobech zálohování a resetování zařízení naleznete v Příručce pro správu .