Filsystemet på Webex styre-, rom- og skrivebordsenheter er kryptert med Linux Unified Key Setup (LUKS), standarden for Linux-harddiskkryptering. Filsystemets krypteringsnøkkel lagres i enten NVRAM eller NOR-flash. Under en tilbakestilling av fabrikken blir nøkkelen overskrevet og kan ikke gjenopprettes, noe som gjør noe på disken uleselig. Dette gjør fabrikktilbakestilling til en sikker metode for å slette data i samsvar med US DOD 5220.22M.

Under en fabrikktilbakestilling:

  • Samtalelogger slettes

  • Passord er tilbakestilt til standard

  • Alle enhetsparametere tilbakestilles til standardverdier

  • Alle filer som er lastet opp til enheten blir slettet

  • Det forrige (inaktive) programvarebildet slettes

  • Alternativtaster påvirkes ikke

Du kan ikke angre en tilbakestilling til fabrikkstandard. Sørg for at det er nødvendig å gjøre det før du begynner.


Vi anbefaler at du bruker nettgrensesnittet eller brukergrensesnittet for å tilbakestille enheten til fabrikkstandard. Du bør sikkerhetskopiere loggfilene, konfigurasjonene og de egendefinerte elementene på enheten før du utfører en tilbakestilling av fabrikken; ellers vil disse dataene gå tapt. Se Administrasjonsveiledningen for informasjon om de forskjellige måtene å sikkerhetskopiere og tilbakestille enheten på.