Filsystemet på Webex Board-, Room- og Desk-enheter er kryptert ved hjelp av Linux Unified Key Setup (LUKS), standarden for Linux-harddiskkryptering. Krypteringsnøkkelen for filsystemet lagres enten i NVRAM eller NOR-flash. Under tilbakestillingen av fabrikken overskrives nøkkelen og kan ikke gjenopprettes, noe som gjør noe på disken uleselig. Dette gjør tilbakestilling av fabrikken til en sikker metode for å slette data i samsvar med US DOD 5220.22M.

Under tilbakestilling til fabrikkstandard:

  • Samtalelogger slettes

  • Passfraser tilbakestilles til standard

  • Alle enhetsparametere tilbakestilles til standardverdier

  • Alle filer som er lastet opp til enheten, slettes

  • Det forrige (inaktive) programvarebildet slettes

  • Alternativnøkler påvirkes ikke

Du kan ikke angre tilbakestillingen av fabrikken. Forsikre deg om at det er nødvendig å gjøre det, før du begynner.


Vi anbefaler at du bruker webgrensesnittet eller brukergrensesnittet til å tilbakestille enheten til fabrikkstandard. Du bør sikkerhetskopiere loggfilene, konfigurasjonene og de egendefinerte elementene på enheten før du utfører en tilbakestilling fra fabrikken. Ellers vil disse dataene gå tapt. Se administrasjonsveiledningen hvis du vil ha informasjon om de ulike måtene å sikkerhetskopiere og tilbakestille enheten på.