System plików na urządzeniach Webex Board, Room i Desk jest szyfrowany przy użyciu Linux Unified Key Setup (LUKS), standardu szyfrowania dysku twardego Linux. Klucz szyfrowania systemu plików jest zapisywany w pamięci NVRAM lub NOR-flash. Podczas przywracania ustawień fabrycznych klucz jest nadpisywany i nie można go odzyskać, co powoduje, że wszystko na dysku jest nieczytelne. To sprawia, że przywrócenie ustawień fabrycznych jest bezpieczną metodą usuwania danych zgodnie z US DOD 5220.22M.

Podczas przywracania ustawień fabrycznych:

  • Dzienniki połączeń są usuwane

  • Hasła są resetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie parametry urządzenia są resetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie pliki przesłane na urządzenie są usuwane

  • Poprzedni (nieaktywny) obraz oprogramowania zostanie usunięty

  • Nie ma to wpływu na opcji

Nie można cofnąć przywracania ustawień fabrycznych. Upewnij się, że jest to konieczne, zanim zaczniesz.


Zalecamy użycie interfejsu internetowego lub interfejsu użytkownika do przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową plików dziennika, konfiguracji i elementów niestandardowych urządzenia; w przeciwnym razie dane te zostaną utracone. Zapoznaj się z Przewodnikiem administracyjnym, aby uzyskać informacje na temat różnych sposobów tworzenia kopii zapasowych i resetowania urządzenia.