System plików na Webex płyty, pomieszczenia i urządzenia biurkowe są szyfrowane przy użyciu programu Linux Unified Key Setup (LUKS), standardu szyfrowania dysków twardych w systemie linux Klucz szyfrowania systemu plików jest zapisywany w pamięci NVRAM lub w formacie Flash. Podczas resetowania ustawień fabrycznych klucz zostaje zastąpiony i nie można go odzyskać, co oznacza, że nie można odczytać żadnych informacji na dysku. Spowoduje to zresetowanie zabezpieczeń metodą usuwania danych w sposób zgodny z nami DOD 5220.22 M.

Podczas resetowania ustawień fabrycznych:

  • Dzienniki połączenia są usuwane

  • Hasła zostaną zresetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie parametry urządzenia zostaną zresetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie pliki przekazane do urządzenia zostały usunięte

  • Poprzedni (nieaktywny) obraz oprogramowania jest usuwany

  • Nie ma to wpływu na klawisze opcji

Ustawień fabrycznych nie można cofnąć. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że jest to konieczne


Firma Microsoft zaleca użycie interfejsu sieci Web lub interfejsu użytkownika do zresetowania urządzenia. Przed podjęciem fabrycznej operacji ustawiania należy wykonać kopię zapasową plików dziennika, konfiguracji i elementów niestandardowych urządzenia; w przeciwnym razie dane zostaną utracone. Podręcznik administrowania zawiera informacje na temat różnych sposobów tworzenia kopii zapasowej i resetowania urządzenia.