System plików na Webex urządzeniach Board, Room i Desk jest szyfrowany przy użyciu Linux Unified Key Setup (LUKS), standardu szyfrowania dysku twardego w systemie Linux. Klucz szyfrowania systemu plików jest zapisywany w pamięci NVRAM lub NOR-flash. Podczas przywracania ustawień fabrycznych klucz jest nadpisywany i nie można go odzyskać, przez co cokolwiek na dysku staje się nieczytelne. Dzięki temu przywrócenie ustawień fabrycznych jest bezpieczną metodą usuwania danych zgodnie z amerykańską normą DOD 5220.22M.

Podczas przywracania ustawień fabrycznych:

  • Dzienniki połączeń zostaną usunięte

  • Hasła zostały zresetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie parametry urządzenia zostają zresetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie pliki przesłane na urządzenie zostaną usunięte

  • Poprzedni (nieaktywny) obraz oprogramowania zostanie usunięty

  • Nie ma to wpływu na klawisze opcji

Przywrócenia ustawień fabrycznych nie można cofnąć. Zanim zaczniesz, upewnij się, że jest to konieczne.


Zalecamy skorzystanie z interfejsu internetowego lub interfejsu użytkownika w celu przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową plików dziennika, konfiguracji i elementów niestandardowych urządzenia; w przeciwnym razie dane te zostaną utracone. Informacje na temat różnych sposobów tworzenia kopii zapasowych i resetowania urządzenia można znaleźć w Podręczniku administratora .