System plików na urządzeniach Webex Board, Room i Desk jest szyfrowany za pomocą Linux Unified Key Setup (LUKS), standardu szyfrowania dysku twardego w systemie Linux. Klucz szyfrowania systemu plików jest zapisywany w pamięci NVRAM lub NOR-flash. Podczas przywracania ustawień fabrycznych klucz jest zastępowany i nie można go odzyskać, co powoduje, że wszystko na dysku jest nieczytelne. Dzięki temu przywracanie ustawień fabrycznych jest bezpieczną metodą usuwania danych zgodnie z US DOD 5220.22M.

Podczas przywracania ustawień fabrycznych:

  • Dzienniki połączeń są usuwane

  • Hasła są resetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie parametry urządzenia zostały zresetowane do wartości domyślnych

  • Wszystkie pliki przesłane do urządzenia są usuwane

  • Poprzedni (nieaktywny) obraz oprogramowania jest usuwany

  • Klawisze opcji pozostają bez zmian

Nie można cofnąć przywracania ustawień fabrycznych. Upewnij się, że jest to konieczne, zanim zaczniesz.


Zalecamy korzystanie z interfejsu internetowego lub interfejsu użytkownika w celu przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową plików dziennika, konfiguracji i niestandardowych elementów urządzenia; w przeciwnym razie dane te zostaną utracone. Zapoznaj się z Podręcznikiem administratora, aby uzyskać informacje o różnych sposobach tworzenia kopii zapasowych i resetowania urządzenia.