Het bestandssysteem op Webex Board-, Room- en Desk-apparaten wordt gecodeerd met Linux Unified Key Setup (LUKS), de standaard voor Linux-codering van harde schijven. De coderingssleutel van het bestandssysteem wordt opgeslagen in NVRAM of NOR-flash. Bij het terugzetten van fabrieksinstellingen wordt de sleutel overschreven en kan niet worden hersteld, waardoor alles op de schijf onleesbaar wordt. Hierdoor is het terugzetten van fabrieksinstellingen een veilige methode om gegevens te wissen in overeenstemming met US DOD 5220.22M.

Bij het terugzetten van fabrieksinstellingen:

  • Gesprekslogs worden verwijderd

  • Wachtwoordzinnen worden teruggezet op de standaardwaarde

  • Alle apparaatparameters worden teruggezet op de standaardwaarden

  • Alle bestanden die naar het apparaat zijn geüpload, worden verwijderd

  • De vorige (inactieve) software-image wordt verwijderd

  • De optietoetsen worden niet beïnvloed

Terugzetten naar fabrieksinstellingen kan niet ongedaan worden gemaakt. Verzeker u ervan dat het echt nodig is, voordat u begint.


Wij raden u aan de webinterface of gebruikersinterface te gebruiken om het de fabrieksinstellingen van het apparaat terug te zetten. Maak een back-up van de logbestanden, configuraties en aangepaste elementen van het apparaat voordat u de fabrieksinstellingen terugzet, anders gaan deze gegevens verloren. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor informatie over de verschillende manieren om een ​​back-up van uw apparaat te maken en deze opnieuw in te stellen.