Filsystemet på Webex Board, rums- och skrivbordsenheter krypteras med Linux Unified Key Setup (LUKS), standarden för Linux-hårddiskkryptering. Filsystemets krypteringsnyckel antingen i NVRAM eller NOR-flash. Under en fabriksåterställning skrivs nyckeln över och kan inte återställas vilket gör allt på disken oläst. Detta gör fabriksåterställning en säker metod för att ta bort data i enlighet med US DOD 5220.22M.

Under en fabriksåterställning:

  • Samtalsloggar raderas

  • Lösenordsfraser återställs till standard

  • Alla enhetsparametrar återställs till standardvärden

  • Alla filer som har överförts till enheten tas bort

  • Föregående (inaktiv) programvarubild tas bort

  • Alternativnycklar påverkas inte

Du kan inte ångra en fabriksåterställning. Se till att det är nödvändigt att göra det innan du startar.


Vi rekommenderar att du använder webbgränssnittet eller användargränssnittet för att fabriksåterställning enheten. Du bör backa upp loggfiler, konfigurationer och anpassade element på enheten innan du utför en fabriksåterställning. om du inte gör det går dessa data förlorade. Se Administrationsguiden för information om olika sätt att säkerhetskopiera och återställa din enhet.