Filsystemet på Webex Board-, Room- och Desk-enheter krypteras med Linux Unified Key Setup (LUKS), standarden för hårddiskkryptering i Linux. Filsystemets krypteringsnyckel sparas i antingen NVRAM eller eller NOR-flash. Vid en fabriksåterställning skrivs nyckeln över och går inte att återställa, vilket gör att ingenting på disken går att läsa. Det här gör fabriksåterställning till en säker metod för att ta bort data i enlighet med US DOD 5220.22M.

Under en fabriksåterställning sker följande:

  • Samtalsloggar tas bort

  • Lösenfraser återställs till standardvärdet

  • Alla enhetsparametrar återställs till standardvärdena

  • Alla filer som har laddats upp till enheten tas bort

  • Den tidigare (inaktiva) programavbildningen tas bort

  • Alternativknappar påverkas inte

Du kan inte ångra en fabriksåterställning. Kontrollera att du måste utföra den innan du börjar.


Vi rekommenderar att du använder webbgränssnittet eller användargränssnittet när du ska fabriksåterställa enheten. Du bör säkerhetskopiera loggfilerna, konfigurationerna och de anpassade elementen på enheten innan du fabriksåterställer, annars går dessa data förlorade. Se Administrationsguiden för information om olika sätt att säkerhetskopiera och återställa din enhet.