Před schůzkou

Než se budete moci připojit ke schůzce ze svého mobilního zařízení, nainstalujteWebexaplikace a přihlaste se ke svému účtu. Uvidíš všechny nadcházející schůzky, na které jsi pozván/a, přidej se ke schůzkám a naplánuj si je, pokud máš hostitelský účet.

Hostit a zúčastnit seWebexschůzky z vašeho portálu, stáhnout a nainstalovatSchůzkyaplikace. Můžete nainstalovatSchůzkyaplikace na portálu, Portal Plus, Portal Mini a Portal Go.Schůzkynení momentálně k dispozici na Portal TV.

1

Na domovské obrazovce portálu klepněte na Aplikace.

2

Vedle Webex Meetings klepni na Získat.

Jakmile se aplikace nainstaluje, zobrazí se na domovské obrazovce portálu.

Ke svému účtu Webex se můžeš přihlásit přímým zadáním e-mailu a hesla, zadáním šestimístného PIN kódu v prohlížeči nebo naskenováním QR kódu.
1

Otevřete aplikaci Schůzky a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Naskenujte QR kód, který se zobrazí s fotoaparátem na vašem mobilním zařízení.
 • Přejděte na webovou adresu zobrazenou v přihlašovacím okně ve webovém prohlížeči a zadejte šestimístný kód.
 • Klepni na Přihlásit se a zadej e-mailovou adresu a heslo k účtu Webex.

Pokud máteWebexúčtu, můžete se přihlásit doSchůzkyaplikace a zobrazte si své nadcházející schůzky. Nemáte účet? Můžete se zaregistrovat zdarma.

1

OtevřeteSchůzkyaplikace a poté se přihlaste pomocí svého účtu.

2

Přejetím doprava zobrazíte své nadcházející schůzky v části Moje schůzky.


 

Pozvánky na schůzky, které jsi nepřijal/a, se zobrazují jako předběžné.

1

OtevřeteSchůzkyaplikaci a přejeďte doprava na Moje schůzky.

2

Klepněte na Naplánovat a zadejte informace o schůzce:

 • Téma schůzky

 • Heslo schůzky

 • Pozvaní - zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat.

 • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

3

Zkontrolujte podrobnosti schůzky a poté klepněte na Naplánovat pro naplánování schůzky.


 

Pokud je vaše schůzka v příštích 15 minutách, klepnutím na Začít zahájíte schůzku nyní.

1

Otevřete a přihlaste se doSchůzkyapp.

2

Přejeďte doprava na Moje schůzky a klepněte na Zahájit na záznamu schůzky.

1

Na domovské obrazovce aplikace Schůzky klepněte na ZAHÁJIT SCHŮZKU.

1

Připojte se ke schůzce jedním z následujících způsobů:

 • Po otevření a přihlášení do aplikace Schůzky přetáhněte prstem doleva na položku Moje schůzky a klepněte na možnost PŘIPOJIT SE K záznamu schůzky.

 • Klepni na PŘIPOJIT, zadej číslo schůzky, adresu URL osobního pokoje nebo uživatelské jméno hostitele a poté klepni na PŘIPOJIT.

Během vaší schůzky

Když jste na schůzce, můžete změnit připojení ke zvuku a videu, změnit pozadí, chatovat s ostatními účastníky a další. Hostitelé mohou spravovat účastníky, měnit své role, kromě jiných možností, aby se ujistili, že vše proběhne hladce.

1

Po připojení zvuku zařízení ke schůzce klepněte na možnost Ztlumit a ztlumte se. Klepnutím na Zrušit ztlumení vypnete ztlumení.

Když jste ztlumeni, na obrazovce zůstane ikona Ztlumit, abyste věděli, že vás nikdo na schůzce neuslyší. Tato ikona se zobrazí i v případě, že ovládací prvky schůzky neexistují. Pokud se pokusíte mluvit při ztlumení, zobrazí se zpráva, která vám připomene, abyste nejprve vypnuli ztlumení.


 

Pokud používáte internet pro zvuk a máte oznámení proSchůzkyzapnuto, můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení z obrazovky uzamčení zařízení.

Pokud jsi hostitelem nebo spoluhostitelem schůzky, máš možnost pomoci ti s moderováním schůzky. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům, aby se ztlumili, a ztlumit účastníky automaticky, když se připojí. Ztlumení zvuku účastníků je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci nemluví.

1

Chcete-li ztlumit konkrétní účastníka, klepněte na položku Účastníci a poté klepněte na položku Ztlumit vedle jména osoby, kterou chcete ztlumit. Klepněte na Zrušit ztlumení, pokud chcete zrušit ztlumení. Klepnutím na Zrušit ztlumení odešlete požadavek účastníkovi, který jej požádá, aby se ztlumil.

2

Chcete-li ztlumit všechny účastníky, klepněte na položky Účastníci > Ovládání ztlumení > Ztlumit vše.

3

Na dotaz, zda chcete účastníkům povolit, aby se ztlumili, klepněte na Povolit a ztlumit vše nebo Nepovolit a ztlumit vše.

4

Chcete-li zrušit ztlumení zvuku všech účastníků, klepněte na položky Účastníci > Ovládání ztlumení > Zrušit ztlumení zvuku všech.

Klepnutím na možnost Zrušit ztlumení odesíláte všem účastníkům zprávy s informací, že se mohou zrušit ztlumení.
1

Klepněte na Další > Změnit připojení zvuku.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Pro zvuk použijte Internet - použijte datový tarif 3G nebo 4G, pokud nejste připojeni k Wi-Fi. Když se připojíte k audiokonferenci, která používáWebexPouze zvuk nebo VoIP, používáte širokopásmový zvuk.

   

  Pokud se účastník, který nemá širokopásmové audio připojení, připojí ke schůzce, která používá širokopásmové audio, bude snížena kvalita zvuku pro všechny účastníky. Webex Meetingsnezobrazuje žádnou varovnou zprávu před downgrade.

 • Zavolej mi- zadej své telefonní číslo, ať ti můžu zavolat.

   

  Pokud jste povolili automatické volání v nastavení aplikace, automaticky přijímáte hovory.

 • Volejte - zadejte zobrazené telefonní číslo. Klepnutím na Globální čísla volání zobrazíte seznam čísel volání z jiných oblastí.
 • Odpojte audio- opusťte audio konferenci.
1

Chcete-li video vypnout, klepněte na položku Video Zastavit video > Zastavit video.

2

Chcete-li video zapnout, klepněte na položku Video Spustit video > Spustit video.

Během schůzky můžete rozmazat své pozadí nebo nastavit virtuální pozadí, aby se účastníci schůzky mohli soustředit na vás. Když změníte pozadí, zůstanete soustředění, zatímco se vaše okolí změní.

1

Během schůzky klepněte na VideoZastavit video a poté na Virtuální pozadí. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li rozmazat své okolí a přitom zachovat zaostření, klepněte na možnost Rozostření.
 • Chcete-li použít výchozí virtuální pozadí, klepněte na požadované pozadí.
2

Klepni na Použít.

Nastavte kameru svého portálu do požadovaného režimu nebo ji ručně upravte tak, aby vás všichni na schůzce viděli zřetelně.

1

Během schůzky klepněte na položku Video > Ovládání fotoaparátu.

2

Vyberte jednu z dostupných možností:

 • Automaticky detekovat- automaticky zaostří kameru.
 • Režim psacího stolu - nastavuje zaostření fotoaparátu na jednu osobu.
 • Režim meetingu - zaostří kameru tak, aby zahrnovala více lidí v jedné místnosti.
 • Manuální režim- pohybuje kamerou ručně, aby zaostřila na požadované místo.

1

Chcete-li vyhledat účastníky, klepněte na položku Účastníci a do vyhledávací lišty zadejte jméno účastníka, kterého chcete najít.

1

Chcete-li změnit roli někoho na schůzce, klepněte na Účastníci a potom klepněte na účastníka, pro kterého chcete změnit roli.

2

Klepni na Vytvořit prezentujícího, Vytvořit hostitele nebo Vytvořit spoluhostitele.


 

Pokud při plánování schůzky povolíte možnost Sdílet kdokoli, mohou účastníci kdykoli sdílet obsah. Jako hostitel naplánované schůzky Webex můžeš vypnout možnost Kdokoli může sdílet, aby mohl sdílet obsah během schůzek pouze přednášející.

1

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom na Pozvat.

2

Klepněte na Pozvat e-mailem a zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat, nebo klepněte na Vybrat pozvané a přidejte účastníky ze svých kontaktů do svého zařízení.

3

Po dokončení klepněte na Hotovo.

1

Chcete-li spustit nahrávání, klepněte na Další možnostiDalší možnosti a potom klepněte na Nahrát.

2

Během nahrávání klepněte na Další možnosti > Pozastavit pro pozastavení nahrávání a poté na Další možnosti > Pokračovat pro pokračování v nahrávání.

3

Po dokončení nahrávání klepněte na Další možnosti > Zastavit nahrávání > ZASTAVIT NAHRÁVÁNÍ a záznam ukončete. Po skončení schůzky obdržíte e-mail s informacemi o přístupu k záznamu.


 

Názvy záznamů můžete upravit tak, že přejdete na stránku Nahrávky, klepnete na Další a poté klepnete na Upravit název.

Účastníci nemohou vstoupit do vašeho osobního pokoje, když tam nejste. Jakmile vstoupíte do svého osobního pokoje, máte kontrolu nad tím, kdo může vstoupit.

1

Chcete-li zamknout svůj osobní pokoj, klepněte na Další možnosti > Zamknout pokoj.

2

Pro odemknutí osobního pokoje klepni na Další možnosti > Odemknout pokoj.


 

Když zamknete svůj osobní pokoj a účastník vstoupí do lobby, nad účastníky se zobrazí červený indikátorÚčastníci.

Pokud zamkneš svůj osobní pokoj, ty a tvoji spoluhostitelé obdržíte upozornění, když se účastníci pokusí zúčastnit schůzky. Pokud v hale čeká jen jedna osoba, můžeš ji pustit dovnitř nebo odstranit z oznámení. Když v lobby čeká více lidí, oznámení se aktualizuje, aby vám řeklo, kolik je účastníků, a vy musíte spravovat lobby z panelu Účastníci.
1

Chcete-li zobrazit účastníky, kteří čekají ve vstupní hale Osobní místnosti, klepněte na ÚčastníciÚčastníci a poté klepněte na oznámení.

2

Projděte si seznam účastníků, kteří čekají na připojení, a vyberte, koho chcete přijmout nebo odebrat na základě informací vedle jejich jména:

 • Interní- ověřený účastník v rámci téhožWebexorganizace jako hostitele schůzky.

 • Externí -autorizovaný účastník mimo hostitele schůzkyWebexorganizace.

 • Neověřený- neověřený účastník.


 

Název domény se zobrazí pro interní a externí účastníky.

3

Vyberte účastníky, které chcete pustit dovnitř, a klepněte na možnost Povolit, aby se mohli připojit, nebo Odstranit, aby se nemohli připojit ke schůzce.

Můžete někoho dočasně omluvit ze schůzky tak, že ho vyberete z panelu Účastníci a klepnete na Přesunout do lobby.

1

Klepněte na Ukončit nebo ukončit schůzku a vyberte jednu z následujících možností:

 • Klepnutím na Opustit schůzku opustíte schůzku.
 • Pokud jsi hostitelem, klepni na Opustit schůzku nebo Ukončit schůzku pro všechny.

 

Pokud jste hostitelem schůzky a chcete ji opustit, ale chcete v ní pokračovat, přiřaďte nejprve oprávnění jiného hostitele.

Pokud jsi spoluhostitelem schůzky, můžeš ji opustit nebo ukončit.Schůzkyvás požádá, abyste potvrdili, zda chcete ukončit schůzku pro všechny.

Změňte svůjSchůzkynastavení aplikace

Upravte různá nastavení vSchůzkyaplikace dle Vašich potřeb. Můžete změnit nastavení oznámení, nastavení zvuku a videa pro schůzky a integrace kalendáře pro váš portál.

Schůzkynastavení aplikace

Otevři aplikaci a klepnutím na Nastavení zobraz hlavní nabídku nastavení.

 • Můj účet- Podívejte se na informace o vašem účtu a můžete SE také z tohoto nastavení ODHLÁSIT.

 • Obecné-Změnit nastavení pro vymazání sdílených souborů a historie poWebexschůzky. Můžete také změnit motiv aplikace.

 • Audio a video- Upravte nastavení zvuku a videa pro schůzky.

 • Seznam schůzek -Integrujte svůjWebexkalendář nebo kalendář sady Microsoft Office 365 pomocí aplikace.

 • Nápověda- Podívejte se na výuková videa a navštivte Centrum nápovědy Webex, kde najdete další informace o aplikaci.

 • O- Zobrazit verzi aplikace a Smluvní podmínky.

Nastav aplikaci tak, aby ve výchozím nastavení používala světlý nebo tmavý režim. Světlý a tmavý režim mění vzhled stránek aplikací, například Moje schůzky nebo Nahrávky, a schůzek.

1

Přejděte do nabídky Další možnosti > Nastavení > Obecné. V části Vzhled vyberte, zda chcete použít světlý nebo tmavý režim.

Pokud správce webu tuto funkci povolil, můžete nahrát vlastní obrázek, který se zobrazí jako profilový obrázek.

1

Přejděte na Další > Nastavení > Můj účet a klepněte na své iniciály nebo aktuální profilový obrázek.

2

Zvolte jednu z následujících akcí:

 • Poříditfotku – K pořízení fotky použijte fotoaparát zařízení.
 • Vybrat existujícífotku – Vyberte fotku z galerie zařízení.
 • Odebratfotku – Odstraní aktuální profilový obrázek.

Nemůžete najít své schůzky v seznamu schůzek? Můžete vybrat, co se zobrazí v seznamu schůzekSchůzkymobilní aplikaci. Ujistěte se, že odpovídá tomu, co je uvedeno na vašemWebexstránky, kalendář Microsoft Office 365 nebo libovolnou kombinaci, která se vám líbí.

1

OtevřeteSchůzkya klepnutím na Další možnosti > Nastavení zobrazíte hlavní nabídku nastavení.

2

Klepnutím na Seznam schůzek otevřete sekci integrace kalendáře a vyberte kalendáře, které chcete přidat:

 • Vyberte Webex kalendář pro integraci schůzek z vašehoWebexstránky a podívejte se na tyto nadcházející schůzky vSchůzkyapp.
 • Vyberte Kalendář Office 365 pro integraci schůzek z aplikace Outlook a zobrazení těchto nadcházejících schůzek vSchůzkyapp.

 

Prioritní úroveň pro kalendář je následující: Kalendář Webex > Kalendář Office 365. PouzeWebexschůzky se zobrazí v seznamu schůzek.