Innan mötet

Innan du kan delta i ett möte från din mobila enhet ska du installeraWebexapp och logga in på ditt konto. Du kan se alla kommande möten som du är inbjuden till, delta i möten och schemalägga dem om du har en värdkonto.

Att vara värd för och delta iWebexmöten från din Portal hämtar och installerar duMeetingsApp. Du kan installeraMeetingsappen på Portal, Portal Plus, Portal Mini och Portal Go.Meetingsär för närvarande inte tillgänglig på portal-TV:

1

På startsidan för portalen trycker du på Appar.

2

Knacka på Hämta bredvid Webex Meetings du på Hämta.

När appen har installerats visas den på startsidan för portalen.

Du kan logga in på ditt Webex-konto genom att ange din e-postadress och ditt lösenord direkt, ange en sexsiffrig PIN-kod i en webbläsare eller genom att skanna en QR-kod.
1

Öppna Meetings-appen och gör något av följande:

 • Skanna QR-kod som visas med kameran på din mobila enhet.
 • Gå till webbadressen som visas i inloggningsfönstret i en webbläsare och ange den sexsiffriga koden.
 • Knacka på Logga in och ange e-postadress och lösenord för ditt Webex-konto.

Om du har enWebex-konto kan du logga in påMeetingsappen och visa dina kommande möten. Har du inget konto? Du kan registrera dig för en gratis.

1

ÖppnaMeetingsoch logga in med ditt konto.

2

Svep åt höger för att visa dina kommande möten i Mina möten.


 

Mötesinbjudningar som du inte har godkänt visas som preliminära.

1

ÖppnaMeetingsoch sveper åt höger för att Mina möten.

2

Knacka på Schemalägg och ange sedan mötesinformationen:

 • Meeting ämne

 • Möteslösenord

 • Inbjudna – ange e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in.

 • Mötesdatum, starttid och varaktighet

3

Granska dina mötesuppgifter och knacka sedan på Schemalägg för att schemalägga ditt möte.


 

Om ditt möte är inom 15 minuter knackar du på Starta för att starta mötet nu.

1

Öppna och logga in påMeetingsapp.

2

Svep åt höger för Mina möten och tryck på Starta vid mötesposten.

1

På startsidan i Meetings-appen trycker du på STARTA MÖTE.

1

Delta i mötet på något av följande sätt:

 • När du har öppnat och loggat in på mötesappen sveper du åt vänster Mina möten och trycker sedan på Delta vid mötesposten.

 • Tryck DELTA, mötesnummer, URL för personligt rum eller värdens användarnamn och tryck sedan på DELTA.

Under mötet

När du är i ett möte kan du ändra ljud- och videoanslutning, ändra bakgrund, chatta med andra mötesdeltagare med mera. Värdar kan hantera mötesdeltagare, ändra sina roller och bland andra alternativ för att se till att allt går smidigt.

1

När du har anslutit ljudet från din enhet till mötet knackar du på Stäng av ljud för att stänga av ditt ljud. Knacka på Slå på ljud för att slå på ditt ljud.

När du är avstängd finns ikonen Slå på ljud som säger att ingen i mötet kan höra dig. Denna ikon visas även när möteskontrollerna inte gör det. Om du försöker tala när ljudet är avstängt visas ett meddelande som påminner dig om att slå på ditt ljud först.


 

Om du använder internet för ljud och har aviseringar omMeetingsaktiverad kan du stänga av eller slå på ditt eget ljud från enhetens låsskärm.

Om du är mötesvärd eller cohost har du alternativ som hjälper dig att moderera ditt möte. Du kan stänga av ljudet från personer eller alla på en gång, förhindra att mötesdeltagare slår på ljudet för sig själva och automatiskt stänga av ljudet för mötesdeltagare när de ansluter. Att stänga av ljudet för mötesdeltagare är användbart när du hör bakgrundsljud eller när mötesdeltagarna talar utan att ha ordet.

1

Om du vill stänga av ljudet för en specifik mötesdeltagare knackar du på Mötesdeltagare och sedan på Stäng av ljud intill namnet på den person som du vill stänga av ljudet för. Knacka på Slå på ljud när du vill slå på ljudet för någon. Om du trycker på Slå på ljud skickas en begäran till mötesdeltagaren som ber dem slå på ljudet själva.

2

För att stänga av ljudet från alla mötesdeltagare knackar du > ljud av > stäng av ljudet för alla.

3

När du tillfrågas om du vill tillåta deltagare att slå på ljudet för sig själva knackar du på Tillåt och stäng av ljudet för alla eller Tillåt och stäng av ljudet för alla.

4

Om du vill slå på ljudet för alla mötesdeltagare knackar du > Ljud av > ljud på för alla.

Genom att knacka på Slå på ljud skickas meddelanden till mötesdeltagare och deltagarna får veta att de kan slå på ljudet själva.
1

Tryck på > Ändra ljudanslutning.

2

Välj något av följande alternativ:

 • Använd internet för ljud – använd ditt 3G- eller 4G-dataabonnemang såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar ljudkonferens ett e-ljudkonferens som använderWebexOm du VoIP ljud använder du wide-band-ljud.

   

  Om en mötesdeltagare som inte har wide-band-ljud deltar i ett möte som använder wide-band-ljud nedgraderas ljudet för alla. Webex Meetingsger inget varningsmeddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig – ange ditt telefonnummer för att bli uppringd av mötet.

   

  Om du har aktiverat Ring mig automatiskt i inställningarna för din app blir du uppringd automatiskt.

 • Inringning – ange nummer för inringning som visas. Tryck på Globala inringningsnummer för att visa en lista med inringningsnummer från andra regioner.
 • Koppla från ljud – lämna ljudkonferens.
1

För att stänga av videon knackar du på > Stoppa video Stoppa min video.

2

För att aktivera din video knackar du på > Starta video Starta video.

Under ett möte kan du göra bakgrunden oskarp eller ställa in en virtuell bakgrund så att mötesdeltagarna kan fokusera på dig. När du ändrar bakgrund är du fortfarande i fokus medan din miljö ändras.

1

Under mötet trycker du på Video ochStoppa video knackar sedan på Virtuell bakgrund. Välj något av följande:

 • Om du vill göra dina miljöer oskarp samtidigt som du är i fokus trycker du på Gör suddig.
 • För att använda en virtuell bakgrund som standard knackar du på den du vill använda.
2

Knacka på Tillämpa.

Ställ in din portalkamera i det läge du vill ha eller justera den manuellt så att alla i mötet kan se dig tydligt.

1

Under mötet trycker du på Video > kamerakontroll.

2

Välj ett av de tillgängliga alternativen:

 • Upptäcker automatiskt – fokuserar automatiskt på kameran.
 • Skrivbordsläge — ställer in kameran på en enskild person.
 • Mötesläge – fokuserar på kameran för att inkludera flera personer i samma rum.
 • Manuellt läge— flyttar kameran manuellt till det fokus du vill ha den på.

1

För att söka efter mötesdeltagare knackar du på Mötesdeltagare och i sökfältet anger du namnet på mötesdeltagaren som du vill hitta.

1

För att ändra någons roll i ett möte knackar du på Mötesdeltagare och sedan på mötesdeltagaren som du vill ändra rollen för.

2

Knacka på Gör till presentatör, Gör till värd eller Gör till cohost.


 

Om du aktiverar Alla kan dela när du schemalägger mötet, kan mötesdeltagare dela innehåll när som helst. Som värd för ett schemalagt Webex-möte kan du stänga av Alla kan dela så att endast presentatören kan dela innehåll under möten.

1

Knacka på MötesdeltagareDeltagare och sedan på Bjud in.

2

Knacka på Bjud in via e-post och ange sedan e-postadresserna till de deltagare som du vill bjuda in, eller knacka på Välj inbjudna för att lägga till deltagare från dina kontakter på din enhet.

3

När du är klar knackar du på Klar.

1

För att starta en inspelning knackar du på FlerFler alternativ alternativ och sedan på Spela in.

2

När du spelar in knackar du på > alternativ för att pausa inspelningen och sedan På fler > om du vill fortsätta inspelningen.

3

När du är klar med inspelningen knackar du > alternativ för > stoppa inspelning för att avsluta inspelningen. När mötet har avslutats får du ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt inspelningen.


 

Du kan redigera inspelningsnamn genom att gå till sidan Inspelningar, knacka på Mer och sedan knacka på Redigera namn.

Mötesdeltagare kan inte gå in i ditt personliga rum när du inte är där. När du går in i ditt personliga rum styr du vilka som kan komma in.

1

För att låsa ditt personliga rum knackar du på Fler alternativ > Lås rum.

2

För att låsa upp ditt personliga rum knackar du på Fler alternativ > Lås upp rum.


 

När du låser ditt personliga rum och en mötesdeltagare kommer in i lobbyn kommer en röd indikator att visas ovanför MötesdeltagareDeltagare.

Om du låser ditt personliga rum får du och dina värdar ett meddelande när mötesdeltagarna försöker delta i mötet. Om det bara finns en person som väntar i lobbyn kan du släppa in dem eller ta bort dem från aviseringen. I och med att fler personer väntar i lobbyn uppdateras meddelandet med information om hur många mötesdeltagare som finns och du måste hantera lobbyn via mötesdeltagarnas panel.
1

För att se vilka deltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum knackar du på MötesdeltagareDeltagare och sedan på aviseringen.

2

Granska listan över deltagare som väntar på att delta och välj vilka som ska släppas in eller tas bort baserat på informationen bredvid deras namn:

 • Intern – autentiserad mötesdeltagare inom sammaWebexorganisation som mötesvärd.

 • Extern – autentiserad mötesdeltagare utanför mötesvärdensWebexOrganisation.

 • Overifierad – en icke-obehörig mötesdeltagare.


 

Domännamnet visas för interna och externa mötesdeltagare .

3

Markera de mötesdeltagare som du vill släppa in och knacka sedan på Släpp in för att tillåta dem att delta eller Ta bort för att hindra dem från att delta i mötet.

Du kan tillfälligt peka på någon från ett möte genom att välja honom/hon i mötesdeltagarnas panel och sedan knacka på Flytta till lobby.

1

Knacka på Avsluta eller lämna mötet och välj ett av följande alternativ:

 • Knacka på Lämna möte för att lämna mötet.
 • Om du är värd knackar du på Lämna möte eller Avsluta möte för alla.

 

Om du är värd för ett möte och vill lämna mötet men låta det fortsätta kan du först tilldela en annan mötesdeltagare värdprivilegier.

Om du är värd för ett möte kan du lämna eller avsluta mötet.Meetingsber dig bekräfta om du vill avsluta mötet för alla.

Ändra dinMeetingsappinställningar

Justera olika inställningar iMeetingsapp efter dina behov. Du kan ändra aviseringsinställningar, ljud- och videoinställningar för möten och kalenderintegreringar för din portal.

Meetingsappinställningar

Öppna appen och tryck på Inställningar för att visa inställningsmenyn.

 • Mitt konto – Se din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt – Ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efterWebexmöten. Du kan även ändra appens tema.

 • Ljud och video – Justera ljud- och videoinställningarna för möten.

 • Möteslista – Integrera dinWebexkalender eller Microsoft Office 365-kalender med appen.

 • Hjälp – titta på självstudievideor och gå till Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om – Visa appversion och servicevillkor.

Ställ in appen på att använda ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appens sidors, t.ex. Mina möten inspelningar och mötens utseende.

1

Gå till Fler alternativ > Inställningar > Allmänt. Under Utseende väljer du om du vill använda ljus eller mörkt läge.

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra din egen bild så att den visas som din profilbild.

1

Gå till Mer > inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller aktuella profilbild.

2

Välj att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.
 • Välj befintligt foto– välj en bild från enhetens galleri.
 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

Hittar du inte dina möten i möteslistan? Du kan välja vad som visas i möteslistan påMeetingsmobilappen. Så att den matchar vad som finns listat i dinWebexwebbplats, Microsoft Office 365-kalender eller någon kombination som du vill.

1

ÖppnaMeetingsoch tryck på Fler alternativ > inställningar för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck på Möteslista för att öppna avsnittet kalenderintegreringar och välj sedan kalendrarna som du vill lägga till:

 • Välj Webex-kalender för att integrera möten från dinWebexoch se dessa kommande möten iMeetingsapp.
 • Välj Office 365-kalender för att integrera möten från Outlook och se dessa kommande möten iMeetingsapp.

 

Prioritetsnivån för skalendern är följande: Webex-> för Office 365-kalender. BaraWebexmöten visas i möteslistan.