Przed spotkaniem

Zanim będziesz mógł dołączyć do spotkania z urządzenia mobilnego, zainstalujWebexi zaloguj się na swoje konto. Możesz zobaczyć wszystkie nadchodzące spotkania, na które Cię zaproszono, dołączać do nich i planować je, jeśli masz konto gospodarza.

Aby gościć i uczestniczyć?Webexspotkania z Twojego portalu, pobierz i zainstalujSpotkaniaaplikacja. Możesz zainstalowaćSpotkaniaw Portalu, Portal Plus, Portal Mini i Portal Go.Spotkanianie jest obecnie dostępna na portalu TV.

1

Na ekranie głównym portalu dotknij opcji Aplikacje.

2

Obok Spotkania Webex dotknij opcji Pobierz.

Po zainstalowaniu aplikacji pojawia się ona na ekranie głównym portalu.

Możesz zalogować się na swoje konto Webex, wprowadzając bezpośrednio adres e-mail i hasło do konta, wprowadzając sześciocyfrowy kod PIN w przeglądarce lub skanując kod QR.
1

Otwórz aplikację Spotkania i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zeskanuj kod QR, który pojawi się w aparacie na urządzeniu mobilnym.
 • Przejdź do adresu internetowego wyświetlanego w oknie logowania w przeglądarce internetowej i wprowadź sześciocyfrowy kod.
 • Dotknij opcji Zaloguj się i wprowadź adres e-mail oraz hasło do konta Webex.

Jeśli maszWebexkonto, możesz zalogować się doSpotkaniai przeglądać nadchodzące spotkania. Nie masz konta? Możesz zarejestrować się na jeden za darmo.

1

OtworzyćSpotkaniaaplikacji, a następnie zaloguj się na swoje konto.

2

Przesuń w prawo, aby wyświetlić nadchodzące spotkania w sekcji Moje spotkania.


 

Zaproszenia na spotkania, które nie zostały przez Ciebie zaakceptowane, są wyświetlane jako Wstępne.

1

OtworzyćSpotkaniai przesuń palcem w prawo do sekcji Moje spotkania.

2

Dotknij Zaplanuj, a następnie wprowadź informacje o spotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Zaproszeni — wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić.

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

3

Sprawdź szczegóły spotkania, a następnie dotknij opcji Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, dotknij opcji Rozpocznij, aby rozpocząć spotkanie teraz.

1

Otwórz i zaloguj się doSpotkaniaaplikacja.

2

Przesuń palcem w prawo do opcji Moje spotkania i dotknij opcji Rozpocznij we wpisie spotkania.

1

Na ekranie głównym aplikacji Spotkania dotknij opcji ROZPOCZNIJ SPOTKANIE.

1

Dołącz do spotkania na jeden z następujących sposobów:

 • Po otwarciu i zalogowaniu się w aplikacji Spotkania przesuń palcem w lewo do sekcji Moje spotkania i dotknij opcji DOŁĄCZ we wpisie spotkania.

 • Dotknij DOŁĄCZ, wprowadź numer spotkania, adres URL pokoju osobistego lub nazwę użytkownika gospodarza, a następnie dotknij DOŁĄCZ.

Podczas spotkania

Podczas spotkania zmieniasz połączenie audio i wideo, zmieniasz tło, rozmawiasz z innymi uczestnikami i nie tylko. Gospodarze mogą między innymi zarządzać uczestnikami, zmieniać ich role, aby mieć pewność, że wszystko pójdzie gładko.

1

Po połączeniu dźwięku urządzenia ze spotkaniem dotknij opcji Wycisz, aby wyciszyć siebie. Dotknij opcji Wyłącz wyciszenie, aby wyłączyć wyciszenie.

Gdy jesteś wyciszony, na ekranie pozostaje ikona Włącz wyciszenie , informując, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona pojawia się nawet wtedy, gdy kontrolki spotkania nie. Jeśli spróbujesz mówić w trybie wyciszenia, pojawi się komunikat przypominający o konieczności wcześniejszego wyłączenia wyciszenia.


 

Jeśli korzystasz z internetu do odtwarzania dźwięku i masz powiadomienia oSpotkaniawłączony, możesz wyciszyć się lub anulować wyciszenie na ekranie blokady urządzenia.

Jeśli jesteś gospodarzem lub współgospodarzem spotkania, masz opcje ułatwiające moderowanie spotkania. Możesz wyciszyć pojedyncze osoby lub wszystkich naraz, uniemożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia oraz automatycznie wyciszyć uczestników po dołączeniu. Wyciszanie uczestników jest przydatne, gdy słyszysz hałas w tle lub gdy uczestnicy mówią poza kolejnością.

1

Aby wyciszyć określonego uczestnika, dotknij opcji Uczestnicy, a następnie dotknij opcji Wycisz obok nazwy osoby, którą chcesz wyciszyć. Dotknij opcji Wyłącz wyciszenie, jeśli chcesz wyłączyć wyciszenie. Dotknięcie opcji Wyłącz wyciszenie powoduje wysłanie do uczestnika prośby o wyłączenie wyciszenia.

2

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Kontrola wyciszania > Wycisz wszystkich.

3

Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić uczestnikom na anulowanie wyciszenia, dotknij opcji Zezwól i wycisz wszystkich lub Nie zezwalaj i wycisz wszystkich.

4

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, dotknij opcji Uczestnicy > Kontrola wyciszania > Włącz wyciszenie wszystkich.

Kliknięcie opcji Wyłącz wyciszenie wszystkich powoduje wysłanie wiadomości do uczestników, informując ich, że mogą sami wyłączyć wyciszenie.
1

Dotknij opcji Więcej > Zmień połączenie audio.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Korzystaj z internetu do odtwarzania dźwięku – korzystaj z planu transmisji danych 3G lub 4G, chyba że masz połączenie Wi-Fi. Gdy dołączasz do konferencji audio, która korzystaWebexTylko dźwięk lub VoIP, używasz szerokopasmowego dźwięku.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Webex Meetingsnie wyświetla komunikatu ostrzegawczego przed obniżeniem wersji.

 • Zadzwoń do mnie — wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie się z Tobą skontaktowało.

   

  Jeśli w ustawieniach aplikacji włączyłeś opcję Automatycznie zadzwoń do mnie, połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń — wprowadź wyświetlony numer telefonu. Dotknij opcji Globalne numery telefonów, aby wyświetlić listę numerów telefonów z innych regionów.
 • Rozłącz dźwięk – opuść konferencję audio.
1

Aby wyłączyć wideo, dotknij opcji WideoZakończ transmisję wideo > Zatrzymaj mój film.

2

Aby włączyć wideo, dotknij opcji WideoWłącz wideo > Rozpocznij wideo.

Podczas spotkania możesz rozmyć swoje tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Kiedy zmieniasz tło, pozostajesz w centrum uwagi, podczas gdy zmienia się otoczenie.

1

Podczas spotkania dotknij opcji WideoZakończ transmisję wideo, a następnie dotknij opcji Wirtualne tło. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby rozmyć otoczenie i ustawić ostrość na sobie, dotknij opcji Rozmyj.
 • Aby użyć domyślnego tła wirtualnego, dotknij jednego z dostępnych.
2

Dotknij Zastosuj.

Ustaw kamerę swojego portalu w żądanym trybie lub ręcznie dostosuj ją, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli Cię wyraźnie widzieć.

1

Podczas spotkania dotknij opcji Wideo > Sterowanie kamerą.

2

Wybierz jedną z dostępnych opcji:

 • Automatycznie wykryj — automatycznie ustawia ostrość kamery.
 • Tryb biurka — ustawia ostrość kamery na pojedynczą osobę.
 • Tryb spotkania — skupia kamerę tak, aby obejmowała wiele osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Tryb ręczny — umożliwia ręczne przesuwanie aparatu w celu ustawienia ostrości w żądanym miejscu.

1

Aby wyszukać uczestników, dotknij opcji Uczestnicy i na pasku wyszukiwania wpisz nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, dotknij opcji Uczestnicy, a następnie dotknij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Dotknij opcji Ustaw prezentera, Ustaw gospodarza lub Ustaw współhosta.


 

Jeśli podczas planowania spotkania włączysz opcję Każdy może udostępniać, uczestnicy będą mogli w dowolnym momencie udostępnić treść. Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz wyłączyć opcję Każdy może udostępniać, aby umożliwić udostępnianie treści podczas spotkań tylko prezenterowi.

1

Dotknij opcji UczestnicyUczestnicy, a następnie dotknij opcji Zaproś.

2

Dotknij Zaproś przez e-mail, a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub dotknij Wybierz zaproszonych, aby dodać uczestników ze swoich kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu dotknij opcji Gotowe.

1

Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij opcji Więcej opcjiWięcej opcji, a następnie dotknij opcji Nagraj.

2

Podczas nagrywania dotknij opcji Więcej opcji > Wstrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie Więcej opcji > Wznów , aby kontynuować nagrywanie.

3

Po zakończeniu nagrywania dotknij opcji Więcej opcji > Zatrzymaj nagrywanie > ZATRZYMAJ NAGRYWANIE, aby zakończyć nagrywanie. Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o dostępie do nagrania.


 

Nazwy nagrań można edytować, przechodząc do strony Nagrania, dotykając Więcej, a następnie dotykając Edytuj nazwę.

Uczestnicy nie mogą wejść do Twojego pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do swojego pokoju osobistego kontrolujesz, kto może wejść.

1

Aby zablokować pokój osobisty, dotknij Więcej opcji > Zablokuj pokój.

2

Aby odblokować pokój osobisty, dotknij Więcej opcji > Odblokuj pokój.


 

Gdy zamkniesz swój pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do poczekalni, nad UczestnikamiUczestnicy pojawi się czerwony wskaźnik.

Jeśli zablokujesz swój pokój osobisty, Ty i Twoi współprowadzący otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. W miarę jak coraz więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie aktualizuje się, informując o liczbie uczestników i musisz zarządzać poczekalnią z panelu Uczestnicy.
1

Aby zobaczyć uczestników czekających w poczekalni pokoju osobistego, dotknij opcji UczestnicyUczestnicy, a następnie dotknij powiadomienia.

2

Przejrzyj listę uczestników czekających na dołączenie i wybierz, kogo przyjąć lub usunąć na podstawie informacji obok ich nazwiska:

 • Wewnętrzny — uwierzytelniony uczestnik w tym samymWebexjako gospodarz spotkania.

 • Zewnętrzny — uwierzytelniony uczestnik spoza sieci gospodarza spotkaniaWebexorganizacja.

 • Niezweryfikowany – nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla uczestników wewnętrznych i zewnętrznych.

3

Wybierz uczestników, których chcesz wpuścić, a następnie dotknij opcji Wpuść, aby zezwolić im na dołączenie, lub Usuń, aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo usprawiedliwić kogoś ze spotkania, wybierając go z panelu Uczestnicy i dotykając opcji Przenieś do poczekalni.

1

Dotknij opcji Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij opcji Opuść spotkanie, aby opuścić spotkanie.
 • Jeśli jesteś gospodarzem, dotknij opcji Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich.

 

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz je opuścić, ale zezwolić na jego kontynuowanie, najpierw przypisz uprawnienia gospodarza innemu uczestnikowi.

Jeśli jesteś współgospodarzem spotkania, możesz je opuścić lub zakończyć.Spotkaniapoprosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.

Zmień swojeSpotkaniaustawienia aplikacji

Dostosuj różne ustawienia wSpotkaniaaplikacja zgodnie z Twoimi potrzebami. Możesz zmienić ustawienia powiadomień, ustawienia audio i wideo dla spotkań oraz integracje kalendarza dla swojego portalu.

Spotkaniaustawienia aplikacji

Otwórz aplikację i dotknij opcji Ustawienia , aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto– wyświetla informacje o swoim koncie, a także możesz WYLOGOWAĆ się z tego ustawienia.

 • Ogólne– zmiana ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii poWebexspotkania. Możesz także zmienić motyw aplikacji.

 • Audio i wideo– dostosuj ustawienia audio i wideo dla spotkań.

 • Lista spotkań–Zintegruj swójWebexkalendarz lub kalendarz Microsoft Office 365 z aplikacją.

 • Pomoc–Obejrzyj filmy instruktażowe i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Webex, aby uzyskać więcej informacji o aplikacji.

 • Informacje– wyświetl wersję aplikacji i Warunki korzystania z usługi.

Ustaw aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania, oraz spotkań.

1

Przejdź do Więcej opcji > Ustawienia > Ogólne. W sekcji Wygląd wybierz tryb Jasny czy Ciemny.

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własny obraz, aby wyświetlić go jako obraz profilu.

1

Przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub aktualnego zdjęcia profilowego.

2

Wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie— użyj aparatu urządzenia, aby zrobić zdjęcie.
 • Wybierz opcję Istniejącezdjęcie — wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.
 • Usuń zdjęcie— usuń bieżące zdjęcie profilowe.

Nie możesz znaleźć swoich spotkań na liście spotkań? Możesz wybrać, co pojawi się na liście spotkańSpotkaniaAplikacja mobilna. Dopasuj to, co jest wymienione na twoimWebexwitrynę, kalendarz Microsoft Office 365 lub dowolną kombinację.

1

OtworzyćSpotkaniaaplikacji i dotknij opcji Więcej opcji > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

2

Dotknij opcji Lista spotkań, aby otworzyć sekcję integracji kalendarzy, a następnie wybierz kalendarze, które chcesz dodać:

 • Wybierz Kalendarz Webex, aby zintegrować spotkania ze swojegoWebexstronę i zobacz nadchodzące spotkania wSpotkaniaaplikacja.
 • Wybierz Kalendarz Office 365, aby zintegrować spotkania z Outlooka i zobaczyć nadchodzące spotkania wSpotkaniaaplikacja.

 

Poziom priorytetu kalendarza jest następujący: Kalendarz Webex > Kalendarz Office 365. TylkoWebexspotkania pojawiają się na liście spotkań.