Od ledna 2019 běží na zařízeních Cisco Webex systém RoomOS. Tento článek proto již nebude používán.

Další informace o systému RoomOS najdete v tématech Známé a vyřešené problémy v systému RoomOSNovinky v systému RoomOS.

Cisco Webex Board je digitální tabule, prezentační obrazovka a videokonferenční zařízení typu „vše v jednom“. Je vytvořena jako fyzické rozšíření aplikace Cisco Webex Teams, která běží ve službě Cisco Webex.

Postupně převádíme zařízení Cisco Webex Board na systém RoomOS

Zařízení Cisco Webex Boards mohou nyní spouštět RoomOS místo BoardOS. Jejich schopnosti a uživatelské zkušenosti jsou prakticky totožné. Přechod je automatický proces řízený společností Cisco.

Díky sdílenému softwaru s ostatními zařízeními pro místnosti Cisco Webex budou mít zařízení Webex Board v budoucnu přístup k mnoha stejným funkcím jako ostatní zařízení pro místnosti. Díky této změně očekáváme, že budeme moci vyvíjet funkce rychleji a kvalitněji ve všech zařízeních pro místnosti.

Oproti předchozímu softwaru jsou zde určité rozdíly:

 • Z centra Control Hub můžete spustit Rozšířená nastavení a nakonfigurovat zařízení Board.

 • Protokol 802.1x je dostupný pro kabelový Ethernet.

 • Můžete získat informace o využití zasedací místnosti s počtem osob.

 • Následující metody ověřování Wi-Fi nejsou podporovány: EAP PAP, EAP MSCHAP, EAP TTLS PAP.

 • Změny na panelu diagnostika:

  • Na kartě Média se zobrazují pouze informace o aktivním reproduktoru.

  • Na kartě Služby jsou uvedeny podrobnější informace.

  • Funkce Zobrazit dotyk a Mikrofon nejsou v současné době dostupné.

 • Indikátor pro další účastníky schůzky není v současné době dostupný.

 • Upgrade přes USB není podporován.

 • Otvor pro tovární nastavení vás po 10 sekundách přenese přímo do továrního nastavení.

Přiblížení a oddálení na tabuli a v anotacích

Datum: 30. srpna 2018

Kresby a poznámky si můžete přiblížit stisknutím dotykového displeje, abyste si je prohlédli zblízka. Můžete použít až trojnásobné přiblížení. Po přiblížení můžete podržet dva prsty a posunout obrázek.

Nový panel nástrojů pro tabuli a označování

Datum: 19. července 2018

Panel nástrojů pro psaní na tabuli a označování prezentací byl aktualizován o další barvy a tlačítko zpět pro odstranění posledního kroku.

Připojení k naplánovaným schůzkám stisknutím jediného tlačítka (OBTP)

Datum: 9. července 2018

K naplánovaným schůzkám se můžete připojit ze zařízení Webex Board jednoduše výběrem velkého zeleného tlačítka, které se zobrazí, když je čas se připojit. Stisknutí jediného tlačítka funguje se schůzkami @meet, @webex a schůzkami podporovanými třetími stranami. Schůzky můžete plánovat z aplikace Microsoft Exchange, Office 365 (nebo jejich kombinace) a Kalendáře Google. Povolte integraci kalendáře pro místo v centru Cisco Control Hub a začněte jej používat pro naplánované schůzky. Další informace o nastavení funkce OBTP naleznete v tématu Usnadnění připojení videozařízení ke schůzkám pomocí funkce OBTP.

Když se připojíte ke schůzce pomocí funkce OBTP, existují v některých scénářích omezení pro práci s tabulí.

 • Pokud se jedná o schůzku @webex nebo schůzku třetí strany, není funkce tabule dostupná.

 • Pro schůzky @meet musí být k zařízení Board připojena aplikace Webex Teams, abyste mohli používat funkci tabuli.

Nastavení automatického připojení k serveru proxy

Datum: 9. července 2018

Nyní můžete nastavit zařízení Webex Board tak, aby se automaticky připojovalo k serveru proxy. Další informace o nastaveních serveru proxy naleznete v článku Připojení zařízení Cisco Webex Board k serveru proxy.

Dostupné jsou další jazyky

Datum: 9. července 2018

Uživatelské rozhraní zařízení Webex Board je nyní dostupné ve více jazycích než dříve. Jazyk můžete snadno změnit v nabídce nastavení.

Nově podporované jazyky:

 • Čeština

 • Dánština

 • Holandština

 • Finština

 • Francouzština (Kanada)

 • Italština

 • Japonština

 • Norština

 • Polština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Španělština (Latinská Amerika)

 • Švédština

 • Turečtina

Sdílení a poznámky k prezentacím ve 4K

Datum: 13. června 2018

Při sdílení přes HDMI (rozlišení 3840x2160p30) můžete nyní na zařízení Webex Board lokálně sdílet a přidávat poznámky k prezentaci v rozlišení 4K. Na většině notebooků je třeba v nastavení displeje vybrat rozlišení 4K, protože 4K není výchozím rozlišením pro Webex Board. Když uložíte snímek sdílené obrazovky ve 4K do služby Cisco Webex Teams, uloží se v rozlišení 1080p.

Pro bezproblémové fungování rozlišení 4K je zapotřebí kabel HDMI podporující rozlišení 4K. Pokud se vyskytnou problémy, zkuste vyměnit kabel. Doporučujeme použít certifikovaný kabel Cisco HDMI 2.0 s opakovačem o délce 8 m (CAB-PRES-2HDMI-GR=).

Připojení, sdílení a práce s existujícími prostory z aplikace Cisco Webex Teams

Datum: 7. června 2018

Možnosti připojení a sdílení nyní najdete ve stejné nabídce aplikace Cisco Webex Teams. Po připojení aplikace k zařízení Webex Board můžete sdílet obrazovku, otevírat prostory a používat aplikaci k ovládání tabule. Další informace o připojení, sdílenípráci se stávajícími prostory.

Cisco Spark Board je nyní Cisco Webex Board

Datum: 22. května 2018

Zařízení Cisco Spark Board změnilo svůj název na Cisco Webex Board.

Nová vylepšení

Datum: 22. května 2018

 • Přidávání účastníků do probíhajícího hovoru se nyní provádí z aktivity Lidé na domovské obrazovce.

 • Provedli jsme vizuální aktualizace obrazovky Sdílet.

Nabídka rozšířených nastavení na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 25. dubna 2018

V nabídce rozšířeného nastavení nyní můžete upravit jas obrazovky, nastavit hlasitost ultrazvuku pro detekci přiblížení a povolit či zakázat funkci Best Overview.

Nová vylepšení

Datum: 25. dubna 2018

 • Po ukončení označování obrazovky prezentace máte možnost pokračovat ve sdílení přes HDMI.

 • Ve vyhledávacích polích je dostupné automatické dokončování.

 • Na tabuli se zobrazí oznámení, že někdo čeká v lobby na schůzky podporované službou Webex.

Protokol CDP (Cisco Discovery Protocol) na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 14. února 2018

Služba CDP na zařízení Cisco Spark Board nyní umožňuje vyhledat hlasovou síť VLAN oznámenou přepínačem. Pokud je tato služba přítomna, zařízení pak komunikuje s hlasovou sítí VLAN, nikoli s výchozí sítí VLAN.

Služba CDP funguje pouze v případě, že zařízení používá síťové připojení přes kabel Ethernet.

Packet Pacing na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 15. prosince 2017

Když spolu komunikují zařízení Cisco Spark Board, některá z nich mohou být připojena v pomalejších sítích než jiná. To může zvýšit pravděpodobnost ztráty paketů a  ovlivnit uživatelský zážitek snížením kvality videa a zvuku. Funkce Packet Pacing na zařízení Cisco Spark Board pomáhá v takových situacích snižovat ztráty paketů. Pokud je přijímající zařízení v pomalejší síti než odesílající zařízení, umožňuje toto vylepšení rovnoměrnější přenos paketů. Tím se zabrání výkyvům a pakety jsou přijímány rovnoměrně.

Nová vylepšení

Datum: 6. prosince 2017

 • Když kreslíte na obrazovce sdílené přes HDMI a neprobíhá hovor, po dokončení se nyní obnoví původní sdílení obrazovky bez dodatečných značek.

 • Při sdílení obrazovky přes připojení HDMI se na obrazovce sdíleného zařízení zobrazí ikona zvuku, kterou můžete použít ke změně hlasitosti.

 • Do okna Provozuschopnost byla přidána diagnostika sítě pro Proxy a Wi-Fi.

 • Adresa MAC sitě Wi-Fi se nyní zobrazuje na obrazovce Síťové připojení.

 • SSID bezdrátových sítí uvedených na obrazovce Síťové připojení při použití Wi-Fi se nyní zobrazují se 4 čárkami a SSID se slabým signálem se nezobrazují.

 • Při použití serveru proxy můžete nyní použít funkci digest authentication.

 • Na obrazovce Síťové připojení se sekundární DNS zobrazí až po jeho nastavení.

 • Při schůzkách Cisco Webex se zpráva, která se zobrazuje během čekání na připojení ostatních, nyní zobrazuje, když jste se připojili jako hostitel a jste jediným účastníkem.

Označování prezentací na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 7. listopadu 2017

Do sdílených prezentací můžete kreslit a dělat si poznámky stejným způsobem jako na digitálních tabulích. Kreslení je dostupné během lokální prezentace, v ad hoc hovoru nebo na schůzce Cisco Spark. Když kreslíte a děláte si poznámky při hovoru nebo na schůzce v prostoru Cisco Spark, lidé na druhém konci mohou vidět vaše poznámky a účastnit se ze svého konce na zařízení Cisco Spark Board nebo v aplikaci Cisco Spark.

Funkce Best Overview na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 2. listopadu 2017

Během hovorů na zařízení Cisco Spark Board bude obraz zobrazený účastníkům připojeným z jiných zařízení oříznut tak, aby zobrazoval pouze účastníky, kteří jsou v zasedací místnosti. Pokud někdo opustí nebo vstoupí do místnosti, kamera automaticky oddálí nebo ořízne obraz tak, aby se zaměřila pouze na osoby, které se v místnosti nacházejí.

Připojení zařízení Cisco Spark Board k serveru proxy

Datum: 23. října 2017

Nyní můžete zařízení Cisco Spark Board připojit k serveru proxy. Server proxy vám může pomoci použít dodatečné bezpečnostní opatření nebo zásady společnosti, například omezení používání internetu.

Použití bezdrátové sítě na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 23. října 2017

Po nastavení zařízení Cisco Spark Board si můžete vybrat, zda chcete používat kabelové nebo bezdrátové síťové připojení. Pokud chcete použít bezdrátové připojení, musíte nejprve odpojit ethernetový kabel.

Vylepšení rozvržení aktivit na zařízení Cisco Spark Board

Datum: 23. října 2017

Provedli jsme vylepšení, abychom zajistili plynulejší přechody mezi videi a předvídatelnější rozvržení. Tím jsme zlepšili váš zážitek z používání zařízení Cisco Spark Board.

Změna jazyka na zařízení Spark Board

Datum: 12. července 2017

Uživatelské rozhraní na zařízení Spark Board je nyní dostupné v několika jazycích. Jazyk můžete snadno změnit v nabídce nastavení.

Podporované jazyky:

 • Angličtina (USA)

 • Francouzština (Francie)

 • Španělština (Španělsko)

 • Němčina

Změna adresy IP ze zařízení Spark Board

Datum: 6. července 2017

Pokud to nastavení sítě vyžaduje, můžete adresu IP zařízení Spark Board změnit v nabídce nastavení.

Sdílení zvuku prostřednictvím kabelu HDMI

Datum: 4. července 2017

Zařízení Cisco Spark Board přehrává zvuk z obsahu, který sdílíte lokálně nebo v hovoru prostřednictvím kabelu HDMI, ať už jde o videa, zvukové nahrávky nebo hudbu.

Ukládání místních tabulí do Cisco Spark

Místně vytvořené tabule můžete uložit tak, že je přesunete do stávajícího nebo nového prostoru.

Hovory na běžné telefony (PSTN)

Pokud má vaše organizace předplatné PSTN, můžete požádat správce služby Cisco Spark o povolení hovorů PSTN pro zařízení Cisco Spark Board. Pokud spravujete vlastní službu PSTN, můžete ji povolit v nastavení zařízení na portálu Cloud Collaboration Management.

Vymazání zařízení Cisco Spark Board

Zařízení Cisco Spark Board můžete vymazat, když stisknete a podržíte tlačítko Domů po dobu 3 sekund. Tím se odstraní místní tabule a obnoví se výchozí nastavení hlasitosti zvuku.

Vylepšená logika spánku a probouzení

Optimalizovali jsme časování a toky pro spořič obrazovky, uspání i probouzení. Optimalizovali jsme časování a toky pro spořič obrazovky, uspání i probouzení.

Profilový obrázek pro aktivní řečniky, když neodesílají video

Pokud aktivní řečník neodesílá video, zobrazí se jeho profilový obrázek uprostřed velkého panelu.

Jmenovky pro účastníky

Jmenovky se zobrazí přibližně na 5 sekund. Obvykle, když se účastník připojí k hovoru nebo když začne mluvit.

Jmenovka účastníka se nezobrazí, pokud byla zobrazena nedávno. Jmenovky, které se vzájemně překrývají, se nezobrazují současně.

Ruční párování se zařízením Cisco Spark Board

Pokud nefunguje párování přes funkci Proximity, můžete ručně vyhledat a vybrat zařízení Cisco Spark Board v aplikaci Cisco Spark.

Při ručním párování můžete pro hovory používat tabuli Cisco Spark Board a sdílet obrazovku. Ostatní funkce jsou dostupné pouze při použití funkce Proximity.