Cisco Webex Boards har kört RoomOS sedan januari 2019. Artikeln används därför inte längre.

Mer information om RoomOS finns i Kända och åtgärdade problem i RoomOS ochNyheter i RoomOS.

Cisco Webex Board är en digital allt-i-ett-enhet med whiteboardtavla, presentationsskärm och videokonferensfunktioner. Den är utformad som en fysisk förlängning av Cisco Webex Teams-appen och körs med Cisco Webex-tjänsten.

Vi håller på att stegvis flytta Cisco Webex Boards över till RoomOS.

Cisco Webex Boards kan nu köra RoomOS i stället för BoardOS. Funktionerna och upplevelsen är praktiskt taget identiska mellan dessa två. Övergången är en automatisk process som hanteras av Cisco.

Med den delade programvaran med resten av Cisco Webex-rumsenheterna får Webex Boards framöver åtkomst till många av samma funktioner som andra rumsenheter. Med den här ändringen räknar vi med att på samtliga rumsenheter skapa funktioner som är snabbare och med ökad kvalitet.

Det finns vissa skillnader jämfört med den föregående programvaran:

 • Du kan starta avancerade inställningar från Control Hub för att konfigurera din enhet.

 • 802. 1x finns tillgängligt för kabelanslutna Ethernet.

 • Du kan få information om mötesrummets användning med antalet personer.

 • Följande Wi-Fi-autentiseringsmetoder stöds inte: EAP PAP, EAP MSCHAP, EAP TTLS PAP.

 • Ändringar i den diagnostiska panelen:

  • Fliken Media visar bara information om den aktiva högtalaren.

  • Fliken Tjänster innehåller mer detaljerad information.

  • För närvarande är inte Visa tryckningar och Mikrofon tillgängliga.

 • Indikatorn för extra deltagare i ett möte är för närvarande inte tillgänglig.

 • USB-uppgradering stöds inte.

 • Nålknappen för fabriksåterställning tar dig nu direkt till fabriksåterställning efter 10 sekunder.

Zooma in och ut i din whiteboardtavla och dina anteckningar

Datum: 30 augusti 2018

Du kan dra ihop pekskärmen och zooma in på din whiteboardtavla eller dina anteckningar för att få en mer detaljerad vy över dina ritningar och anteckningar. Du kan zooma in upp till 3x. När du har zoomat in kan du hålla ner två fingrar och svepa för att flytta bilden.

Nytt verktygsfält för whiteboard- och markeringsfunktioner

Datum: 19 juli 2018

Verktygsfältet för whiteboard- och markeringsfunktioner i presentationer har uppdaterats med fler färger och en bakåtknapp som tar bort det sista steget.

Delta i schemalagda möten med OBTP-knappar (One Button To Push)

Datum: 9 juli 2018

Delta i schemalagda möten från Webex Board genom att helt enkelt välja den stora gröna knappen som visas när det är dags att delta. OBTP-knappen fungerar med @meet-, @webex- och tredjepartsbaserade möten. Du kan schemalägga möten från Microsoft Exchange, Office 365 (eller en blandning av båda) och Google Calendar. Aktivera en kalenderintegrering för en plats på Cisco Control Hub för att börja använda den för schemalagda möten. Mer information om hur du ställer in OBTP finns i Make it Easier for Video Devices to Join Meetings with OBTP.

När du ansluter till ett möte med OBTP finns det vissa begränsningar vid användning av whiteboardtavlor.

 • Whiteboardfunktioner är inte tillgängligt om mötet är ett @webex- eller tredjepartsbaserat möte.

 • Vid @meet-möten måste Webex Teams-appen anslutas till enheten innan du kan ansluta till whiteboard.

Konfigurera en automatisk anslutning till en proxyserver

Datum: 9 juli 2018

Nu kan du konfigurera Webex Board för automatisk anslutning till en proxyserver. Läs mer om proxyinställningar i artikeln om Ansluta Cisco Webex Board till en proxyserver.

Fler språk

Datum: 9 juli 2018

Nu är användargränssnittet på Webex Board tillgängligt på flera språk. Du kan enkelt ändra språk på menyn Inställningar på enheten.

Nya språk som stöds:

 • Tjeckiska

 • Danska

 • Nederländska

 • Finska

 • Franska (Kanada)

 • Italienska

 • Japanska

 • Norska

 • Polska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Spanska (Latinamerika)

 • Svenska

 • Turkiska

Dela och göra anteckningar i 4K-presentationer

Datum: 13 juni 2018

Nu kan du dela lokalt och göra anteckningar i 4K-presentationer på Webex Board när du delar via HDMI (upplösning 3840 × 2160 p30). På de flesta bärbara datorer måste du välja 4K-upplösning i skärminställningarna eftersom 4K inte är standardupplösningen för Webex Board. När du sparar en ögonblicksbild av din 4K-delning till Cisco Webex Teams sparas bilden med en upplösning på 1080 p.

För att 4K ska fungera sömlöst krävs en HDMI-kabel med 4K-stöd. Om du har problem provar du att byta kabeln. Vi rekommenderar att du använder en Cisco 8 m HDMI 2.0-certifierad kabeln med repeater (CAB-PRES-2HDMI-GR=).

Ansluta, dela och arbeta med befintliga utrymmen från Cisco Webex Teams-appen

Datum: 7 juni 2018

Nu hittar du anslutnings- och delningsalternativ på samma meny i Cisco Webex Teams. När du ansluter din app till Webex Board kan du dela skärmen, öppna utrymmen och använda appen för att styra enheten. Läs mer om anslutningar, delning och hur du arbetar med befintliga utrymmen.

Cisco Spark Board har bytt namn till Cisco Webex Board

Datum: 22 maj 2018

Cisco Spark Board har bytt namn till Cisco Webex Board.

Nya förbättringar

Datum: 22 maj 2018

 • Nu lägger du till deltagare i ett pågående samtal från aktiviteten Personer (People) på startsidan.

 • Vi har gjort visuella uppdateringar på skärmen Dela.

Menyn Avancerade inställningar i Cisco Spark Board

Datum: 25 April 2018

Nu kan du ändra skärmens ljusstyrka, justera volymen för ultraljud för närhetsdetektering och aktivera och inaktivera Bästa vy (Best Overview) på menyn Avancerade inställningar.

Nya förbättringar

Datum: 25 April 2018

 • Du kan välja att fortsätta att dela via HDMI när du har slutat att göra markeringar på en presentationsskärm.

 • Komplettera automatiskt är tillgängligt i sökfälten.

 • Du ser ett meddelande på enheten när någon väntar i lobbyn på att ett Webex-baserat möte ska börja.

Cisco Discovery Protocol (CDP) på Cisco Spark Board

Datum: 14 februari 2018

Nu kan din enhet använda tjänsten CDP på Cisco Spark Board för att hitta det röst-VLAN som annonseras av växeln. Om det finns kommunicerar enheten med detta röst-VLAN istället för med VLAN-standardnätverket.

CDP-tjänsten fungerar bara om enheten använder en trådbunden Ethernet-nätverksanslutning.

Paketanpassning på Cisco Spark Board

Datum: 15 december 2017

När Cisco Spark Board-enheter kommunicerar kan det hända att några av dem finns i långsammare nätverk än andra. Detta kan öka risken för paketförluster, vilket kan resultera i sämre video- och ljudkvalitet och därmed påverka användarupplevelsen. Paketanpassning på Cisco Spark Board kan minska mängden paketförluster i den här typen av situationer. När en mottagande enhet finns i ett långsammare nätverk än en sändande enhet gör den här förbättringen att paketen anpassas och fördelas på ett jämnare sätt. På så sätt kan toppar undvikas och paketen tas emot i en jämnare ström.

Nya förbättringar

Datum: 6 december 2017

 • När du ritar på en delad HDMI-ansluten skärm och du inte befinner dig i ett samtal visas den ursprungliga skärmdelningen när du är klar, utan de markeringar du gjort.

 • När du delar din skärm via en HDMI-anslutning visas en ljudikon på skärmen på den enhet som du delar, som du kan använda för att ändra volymen.

 • Nätverksdiagnostik har lagts till i Serviceability-fönstret för Proxy och Wi-Fi.

 • MAC-adressen för Wi-Fi visas nu på skärmen Nätverksanslutning.

 • De trådlösa nätverkens SSID:n som visas på skärmen Nätverksanslutning när Wi-Fi används visas nu med fyra staplar och SSID:n med låg signal visas inte.

 • Nu kan du använda sammanfattad autentisering när du använder en proxyserver.

 • Sekundär DNS visas inte på skärmen Nätverksanslutning förrän det har konfigurerats.

 • Meddelandet i Cisco Webex-möten som visas när du väntar på att andra ska ansluta visas nu när du har anslutit som värd och du är den enda deltagaren.

Göra markeringar i presentationer på Cisco Spark Board

Datum: 7 November 2017

Du kan rita och göra anteckningar i presentationer som du delar på samma sätt som på digitala whiteboardtavlor. Ritfunktionen är tillgänglig oavsett om du presenterar lokalt, i ett ad hoc-samtal eller i ett Cisco Spark-möte. När du ritar och gör anteckningar under ett samtal eller i ett möte i ett Cisco Spark-utrymme kan personer i den andra änden se dina markeringar och delta från sina enheter på en Cisco Spark Board eller i en Cisco Spark-app.

Cisco Spark Board – Bästa vy (Best Overview)

Datum: 2 November 2017

Under samtal på Cisco Spark Board beskärs bilden som visas för deltagare som ansluter på andra enheter så att endast de som finns i mötesrummet visas. Om någon lämnar eller kommer in i rummet zoomar kameran automatiskt ut eller beskär bilden så att endast de som finns i rummet syns.

Ansluta Cisco Spark Board till en proxyserver

Datum: 23 oktober 2017

Nu kan du ansluta till Cisco Spark Board till en proxyserver. Med en proxyserver kan du öka säkerheten eller tillämpa företagsprinciper, t.ex. begränsningar för Internetanvändning.

Använda ett trådlöst nätverk med Cisco Spark Board

Datum: 23 oktober 2017

När du har konfigurerat Cisco Spark Board kan du välja att använda antingen en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. Om du vill använda en trådlös anslutning måste du först koppla bort Ethernet-kabeln.

Förbättrad aktivitetslayout på Cisco Spark Board

Datum: 23 oktober 2017

Vi har gjort vissa förbättringar som ger smidigare videoövergångar och mer förutsägbara layouter för att förbättra upplevelsen när du använder Cisco Spark Board.

Ändra språk på Spark Board

Datum: 12 juli 2017

Nu är användargränssnittet på Spark Board tillgängligt på flera språk. Du kan enkelt ändra språk på menyn Inställningar på enheten.

Språk som stöds:

 • Engelska (am.)

 • Franska (Frankrike)

 • Spanska (Spanien)

 • Tyska

Ändra IP-adress från Spark Board

Datum: 6 juli 2017

Om dina nätverksinställningar kräver det kan du ändra IP-adressen för Spark Board från enhetens inställningsmeny.

Dela ljud via HDMI-kabel

Datum: 4 juli 2017

Cisco Spark Board spelar upp ljud från innehåll som du delar lokalt eller i ett samtal via en HDMI-kabel, vare sig det är videor, ljudinspelningar eller musik.

Spara lokala whiteboardtavlor till Cisco Spark

Du kan spara lokalt skapade whiteboardtavlor genom att flytta dem till ett befintligt eller nytt utrymme.

Ringa upp vanliga telefoner (PSTN)

Om din organisation har en PSTN-prenumeration kan du be Cisco Spark-tjänstadministratören att aktivera PSTN-samtal för Cisco Spark Board. Om du hanterar din egen tjänst kan du aktivera PSTN i enhetsinställningarna på Cloud Collaboration Management-portalen.

Rensa Cisco Spark Board

Du kan rensa Cisco Spark Board genom att trycka på och hålla ned hemknappen i tre sekunder. När du gör det tas lokala whiteboardtavlor bort och ljudvolymens standardinställning återställs.

Förbättrad logik för viloläge och aktivering

Vi har optimerat tidsinställningar och flöden för skärmsläckare, viloläge och aktivering. Vi har optimerat tidsinställningar och flöden för skärmsläckare, viloläge och aktivering.

Profilbild för aktiva talare när de inte sänder video

När en aktiv talare inte sänder video visas talarens profilbild i mitten av en stor ruta.

Namntaggar för deltagare

Namntaggar visas i fem sekunder, vanligtvis när en deltagare ansluter till ett samtal eller när en deltagare börjar tala.

En deltagares namntagg visas inte om den har visats nyligen. Taggar som överlappar varandra visas inte på samma gång.

Parkoppla manuellt med en Cisco Spark Board

Om närhetsparkoppling inte fungerar kan du söka manuellt och välja Cisco Spark Board från Spark-appen.

När du parkopplar manuellt kan du använda Cisco Spark Board för samtal och du kan dela din skärm. Andra funktioner är endast tillgängliga när du använder närhetsfunktionen.