Počet lidí, které můžete přidat k hovoru, závisí na tom, s jakou volající službou máte nastavenou službu. Pokud jste nastaveni s Unified CM nebo Webex Calling, můžete přidat až 6 lidí. Pokud je váš hovor hostován vaším poskytovatelem služeb, číslo určuje váš poskytovatel služeb (může být mezi 3 a 15). Zjistěte, jakou službu volánímáte.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte jméno a pak zvolte, jestli chcete provést audiohovor nebo videohovor.

3

Tuto možnost vyberte, chcete-li tyto dva telefonní hovory spojit.

Všichni jsou účastníky konferenčního hovoru a všechny účastníky můžete zobrazit výběrem možnosti .


Konferenci můžete také zahájit, když voláte stolním telefonem.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte jméno a vyberte Volat.

3

Tuto možnost vyberte, chcete-li tyto dva telefonní hovory spojit.