Broj osoba koje možete dodati u poziv ovisi o tome s kojom ste uslugom pozivanja postavljeni. Ako ste postavljeni s objedinjenim CM ili Webex pozivima, možete dodati najviše šest osoba. Ako vaš poziv hostira vaš Davatelj usluga, broj određuje vaš Davatelj usluga (može biti između 3 i 15). Saznajte koju uslugu poziva imate.

1

Kada ste u telefonskom razgovoru s nekim, odaberite Više, a zatim Dodaj osobu.

2

Unesite broj ili upišite naziv, a zatim odaberite želite li ga učiniti audiopozivom ili videopozivom.

3

Odaberite da biste se pridružili dvama telefonskim pozivima.

Svi su u konferencijskom pozivu i možete pregledati sve sudionike odabirom .


Konferenciju možete započeti i prilikom upućivanja poziva stolnim telefonom.

1

Kada ste u telefonskom razgovoru s nekim, odaberite Više, a zatim Dodaj osobu.

2

Unesite broj ili upišite naziv i odaberite Pozovi.

3

Odaberite da biste se pridružili dvama telefonskim pozivima.