Antalet personer som du kan lägga till i ett samtal beror på vilken samtalstjänst du har angett. Om du är inställt med Unified CM eller Webex Calling, kan du lägga till upp till 6 personer. Om ditt samtal ligger på din tjänsteleverantör ditt konto bestäms numret av tjänsteleverantör samtal (kan vara mellan 3 och 15). Ta reda på vilken samtalstjänst duhar.

1

När du är i ett telefonsamtal med någon väljer du Mer och sedan Lägg till en person.

2

Ange nummer eller skriv in ett namn och välj sedan om du vill ringa det till ett ljud- eller videosamtal.

3

Välj för att delta i de två telefonsamtalen.

Alla deltar i ett konferenssamtal och du kan visa alla mötesdeltagare genom att välja .


Du kan även starta en konferens när du ringer samtal med din skrivbordstelefon.

1

När du är i ett telefonsamtal med någon väljer du Mer och sedan Lägg till en person.

2

Ange nummer eller skriv in ett namn och välj Ring.

3

Välj för att delta i de två telefonsamtalen.