Liczba osób, które możesz dodać do połączenia, zależy od skonfigurowanej usługi telefonicznej. Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Unified CM lub Webex Calling, możesz dodać maksymalnie 6 osób. Jeśli Twoje połączenie jest obsługiwane przez Twojego Usługodawcę, numer jest określany przez Twojego Usługodawcę (może wynosić od 3 do 15). Dowiedz się, jaką masz usługętelefoniczną.

1

Gdy prowadzisz z kimś rozmowę telefoniczną, wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Dodaj osobę.

2

Wprowadź numer lub wpisz nazwę, a następnie wybierz, czy ma to być połączenie audio czy wideo.

3

Wybierz, aby dołączyć do dwóch połączeń telefonicznych.

Wszyscy biorą udział w telekonferencji i możesz wyświetlić wszystkich uczestników, wybierając pozycję .


Konferencję można również rozpocząć podczas wykonywania połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego.

1

Gdy prowadzisz z kimś rozmowę telefoniczną, wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Dodaj osobę.

2

Wprowadź numer lub wpisz nazwę i wybierz pozycję Zadzwoń.

3

Wybierz, aby dołączyć do dwóch połączeń telefonicznych.