Broj osoba koje možete dodati pozivu zavisi od toga koja usluga poziva je podešena. Ako ste podešeni sa objedinjenim CM ili Webex pozivom, možete dodati do 6 osoba. Ako vaš poziv hostuje Dobavljač usluga, broj određuje dobavljač usluga (može biti između 3 i 15). Saznajte koju uslugu pozivanjaimate.

1

Kada ste na telefonskom razgovoru sa nekim, izaberite stavku Još, a zatim izaberite Dodaj osobu.

2

Unesite broj ili otkucajte ime, a zatim odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv.

3

Izaberite ovu opciju da biste se pridružili dva telefonska poziva.

Svi su u konferencijskom pozivu i sve učesnike možete pogledati izborom .


Konferenciju možete da započnete i kada telefoniratetelefonom.

1

Kada ste na telefonskom razgovoru sa nekim, izaberite stavku Još, a zatim izaberite Dodaj osobu.

2

Unesite broj ili otkucajte ime i izaberite Poziv.

3

Izaberite ovu opciju da biste se pridružili dva telefonska poziva.