Parkování hovorů

Telefon můžete použít k zaparkování hovoru. Poté lze hovor převzít z vašeho telefonu nebo z telefonu jiného, například z telefonu na spolupracovníkově stole nebo v konferenční místnosti.

Parkovaný hovor je sledován vaší sítí, takže na něj nezapomenete. Zůstane-li hovor zaparkován příliš dlouho, uslyšíte upozornění. Následně můžete v původním telefonu hovor přijmout, odmítnout přijmout nebo ignorovat. Můžete hovor také převzít v jiném telefonu.

Pokud hovor nepřijmete v určité lhůtě, bude přesměrován do hlasové schránky nebo jiného umístění podle nastavení správce.

Zaparkovaný hovor obsadí jednu linku.

Přidržení hovoru pomocí parkování hovoru

Aktivní hovor přijatý na svém telefonu můžete zaparkovat a poté jej můžete převzít na jiném telefonu v systému řízení hovorů.

Také můžete zaparkovat hovor na svém vlastním telefonu. V takovém případě nemusíte záznam slyšet.

Na čísle pro zaparkování hovoru můžete zaparkovat pouze jeden hovor.

Než začnete

Hovor musí být aktivní.

1

Stiskněte tlačítko Parkovat.

Telefon přehraje zaznamenanou zprávu s žádostí o zadání čísla zaparkovaného hovoru.
2

(Volitelné) Máte-li nastaveno parkování hovoru na rozšiřujícím modulu tlačítek, stiskněte tlačítko linky pro parkování hovorů.

3

Zadejte číslo a stiskněte křížek (#).

4

(Volitelné) Číslo zaparkovaného hovoru sdělte osobě, která hovor přijímá.

Převzetí přidrženého hovoru pomocí zaparkování hovoru

Zaparkovaný hovor můžete vyzvednout odkudkoliv v síti.

Než začnete

Budete potřebovat číslo, které bylo použito k zaparkování hovoru.

1

Stiskněte tlačítko Odparkovat.

2

(Volitelně) Stiskněte tlačítko linky s funkcí BLF (Busy Lamp Field) a s funkcí zvednutí hovoru nastavenou na převzetí přidrženého hovoru.

3

(Volitelné) Máte-li nastaveno parkování hovoru na rozšiřujícím modulu tlačítek, stiskněte tlačítko linky pro parkování hovorů.

4

Zadejte číslo, na kterém je zaparkovaný hovor, a poté stiskněte křížek (#).

Křížek (#) lze použít také k převzetí zaparkovaného hovoru. Pokud převezmete hovor zaparkovaný na vašem vlastním telefonu, pravděpodobně nebudete muset zadat číslo.