להתקשר לפארק

תוכל להשתמש בטלפון שלך לחניית שיחה. לאחר מכן תוכל לאחזר את השיחה מהטלפון שלך או מטלפון אחר, למשל טלפון בשולחן של עמית לעבודה או בחדר שיחות ועידה.

הרשת שלך עוקבת אחרי שיחה חונה כך שלא תשכח עליה. אם השיחה נשארת בחניה זמן ארוך מדי, תשמע התראה. לאחר מכן תוכל לענות, לדחות מענה או להתעלם מהשיחה בטלפון המקורי. באפשרותך גם להמשיך לאחזר אותה מטלפון אחר.

אם לא תשיב לשיחה בתוך פרק זמן מסוים, היא תנותב לתא קולי או ליעד אחר, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת שלך.

להציב שיחה בהמתנה עם שיחה פארק

באפשרותך להחנות שיחה פעילה שענית לה בטלפון ולאחר מכן להשתמש בטלפון אחר במערכת בקרת השיחות כדי לאחזר את השיחה.

תוכל גם להחנות שיחה בטלפון שלך. אם תעשה זאת, ייתכן שלא תשמע הקלטה.

ניתן להחנות שיחה פעילה אחת בלבד במספר השיחה החונה.

לפני שאתה מתחיל

השיחה חייבת להיות פעילה.

1

לחץ על החנה.

הטלפון משמיע הודעה מוקלטת שמבקשת את מספר השיחה החונה.
2

הזן את המספר והקש על סולמית (#).

3

אופציונלי להעביר את המספר החונה לאדם שהחזיר את השיחה.

לאחזר שיחה בהמתנה עם שיחה בפארק

תוכל לבחור שיחה חונה מכל מקום ברשת.

לפני שאתה מתחיל

אתה זקוק למספר ששימש להחניית השיחה.

1

לחץ על בטל חניה.

2

אופציונלי לחץ על מקש הקו שמכיל את שדה המנורה העסוק עם מפתח השיחה שתצורתו נקבעה לאחזור שיחה בהמתנה.

3

הזן את המספר שבו השיחה חונה והוסף אחריו סולמית (#).

ניתן בנוסף להזין סולמית (#) לאחזור השיחה החונה. אם אתה מאחזר שיחה חונה מהטלפון שלך, ייתכן שלא תצטרך להזין מספר.