Parkiranje poziva

Možete upotrebiti telefon za parkiranje poziva. Potom poziv možete da preuzmete sa svog telefona ili sa drugog telefona, kao što je telefon na stolu saradnika ili telefon u sali za sastanke.

Parkirani poziv se prati preko vaše mreže, da ne biste zaboravili na njega. Ako poziv ostane parkiran suviše dugo, dobićete upozorenje. Tada možete da se javite, odbijete da se javite ili ignorišete poziv na svom telefonu. Takođe, možete se javiti sa drugog telefona.

Ako se ne javite na poziv u određenom vremenskom roku, on se preusmerava na govornu poštu ili drugu destinaciju, u skladu sa postavkom vašeg administratora.

Parkirani poziv zauzima jednu liniju.

Stavljanje poziva na čekanje funkcijom parkiranja poziva

Možete da parkirate aktivni poziv na koji ste odgovorili na svom telefonu i da potom za preuzimanje poziva upotrebite neki drugi telefon u sistemu kontrole poziva.

Takođe možete da parkirate poziv na sopstveni telefon. Ako je tako, možda nećete čuti snimak.

Na broj parkiranja poziva možete da parkirate samo jedan poziv.

Pre nego što počneš

Poziv mora da bude aktivan.

1

Press Park.

Telefon reprodukuje snimljenu poruku koja traži broj parkiranog poziva.
2

(Opcionalno) Ako ste podesili call park na ključnom modulu proširenja, pritisnite taster call park line.

3

Unesite broj i pritisnite taster Pound (#).

4

(Opcionalno) Prenesi parkirani broj osobi koja je ponovo pozvala.

Preuzimanje poziva na čekanju funkcijom parkiranja poziva

Na parkirani poziv možete da odgovorite sa bilo kog telefona u okviru svoje mreže.

Pre nego što počneš

Potreban je broj koji je korišćen za parkiranje poziva.

1

Pritisnite taster Unpark.

2

(Opcionalno) Pritisnite taster reda koji ima zauzeto polje lampe sa konfigurisanim za preuzimanje poziva na čekanju.

3

(Opcionalno) Ako ste podesili call park na ključnom modulu proširenja, pritisnite taster call park line.

4

Unesite broj na kojem je poziv parkiran praćen funtom (#).

Takođe možete uneti Funtu (#) da biste preuzeli parkirani poziv. Ako preuzmete poziv parkiran na sopstvenom telefonu, možda nećete morati da unosite broj.