Parkovanie hovoru

Svoj telefón môžete využiť na zaparkovanie hovoru. Následne môžete hovor načítať buď z telefónu, alebo iného telefónu, ako napríklad z telefónu na stole kolegu alebo v konferenčnej miestnosti.

Zaparkovaný hovor je monitorovaný vašou sieťou, aby ste naň nezabudli. Ak hovor zostane zaparkovaný príliš dlho, budete počuť upozornenie. Na vašom pôvodnom telefóne môžete odpovedať, zamietnuť hovor alebo ignorovať hovor. Môžete tiež pokračovať v preberaní hovoru z iného telefónu.

Ak hovor nezdvihnete vo vymedzenom časovom intervale, presmeruje sa do inej hlasovej pošty alebo do iného cieľa podľa nastavenia správcu.

Zaparkovaný hovor obsadí jednu linku.

Podržanie hovoru na linke pomocou parkovania hovoru

Aktívny hovor, ktorý ste prijali na svojom telefóne, môžete zaparkovať a potom ho prevziať pomocou iného telefónu v systéme na riadenie hovorov.

Na svojom telefóne môžete aj zaparkovať hovor. V tomto prípade nemusíte počuť záznam.

Na číslo parkovania hovoru môžete zaparkovať len jeden hovor.

Skôr než začnete

Váš hovor musí byť aktívny.

1

Stlačte tlačidlo Parkovať.

Telefón prehrá nahranú správu, ktorá si vyžiada zadanie čísla zaparkovaného hovoru.
2

(Voliteľné) Ak máte parkovanie hovorov nakonfigurované na rozširujúcom module tlačidiel, stlačte tlačidlo linky parkovania hovorov.

3

Zadajte číslo a stlačte tlačidlo Krížik (#).

4

(Voliteľné) Zaparkované číslo oznámte osobe, ktorá prijíma hovor.

Prevzatie hovoru podržaného na linke pomocou parkovania hovoru

Zaparkovaný hovor môžete prevziať odkiaľkoľvek v sieti.

Skôr než začnete

Potrebujete číslo, ktoré ste použili na zaparkovanie hovoru.

1

Stlačte tlačidlo Odparkovať.

2

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo linky, ktoré má obsadené pole lampy s vyzdvihnutím hovoru nakonfigurovaným na obnovenie podržaného hovoru.

3

(Voliteľné) Ak máte parkovanie hovorov nakonfigurované na rozširujúcom module tlačidiel, stlačte tlačidlo linky parkovania hovorov.

4

Zadajte číslo, kde sa hovor zaparkuje. Za údaj napíšte Krížik (#).

Môžete tiež zadať Krížik (#), čím prijmete zaparkovaný hovor. Ak načítate hovor zaparkovaný na vašom vlastnom telefóne, pravdepodobne nebude potrebné zadávať číslo.