Poziv smješten u spremnik

Svoj telefon možete upotrijebiti za spremanje poziva. Isti poziv možete zatim preuzeti na drugom telefonu kao što je telefon na stolu suradnika ili u sobi za konferencije.

Parkirani poziv nadzire vaša mreža kako ne biste zaboravili na njega. Ako poziv predugo stoji parkiran, oglasit će se upozorenje. Nakon toga ćete se moći javiti, odbiti ili zanemariti poziv na originalnom telefonu. Osim toga, moći ćete ga nastaviti dohvaćati s drugog telefona.

Ako ne odgovorite na poziv u određenom roku, preusmjerit će se na glasovnu poštu ili drugo odredište, kako je postavio administrator.

Poziv u spremniku zauzima jednu liniju.

Stavljanje poziva na čekanje smještanjem u spremnik poziva

Aktivan poziv na koji ste odgovorili na svojem telefonu možete spremiti u spremnik i zatim ga preuzeti na nekom drugom telefonu iz istog sustava nadzora poziva.

Poziv možete spremiti u svoj telefon. Ako to učinite, možda neće čuti snimku.

U spremnik možete spremiti samo jedan poziv.

Prije nego što počnete

Poziv mora biti aktivan.

1

Pritisnite Spremnik.

Telefon reproducira snimljenu poruku koja traži broj za spremljeni poziv.
2

Neobavezno Ako imate poziv Park konfiguriran na ključ proširenja modula, pritisnite poziv Park linije ključ.

3

Unesite broj i pritiniste Povisilicu (#).

4

Neobavezno Prijenos parkiranog broja osobi koja dohvaća poziv.

Vraćanje poziva na čekanju smještanjem poziva u spremnik

Poziv iz spremnika možete preuzeti bilo gdje unutar svoje mreže.

Prije nego što počnete

Potreban vam je broj koji ste upotrijebili za spremanje poziva u spremnik.

1

Pritisnite Vrati iz sprem.

2

Neobavezno Pritisnite tipku linije koja ima zauzeto polje LAMP s poziv pickup konfigurirano za dohvaćanje poziva na čekanju.

3

Neobavezno Ako imate poziv Park konfiguriran na ključ proširenja modula, pritisnite poziv Park linije ključ.

4

Unesite broj na kojem je poziv spremljen iza kojega unesite Povisilicu (#).

Spremljeni poziv možete vratiti i unosom Povisilice (#). Ako vraćate spremljeni poziv na vlastitom telefonu, možda ćete trebati unijeti broj.