Ztlumit všechny

Ztlumení nebo ztlumení všech účastníků schůzky

Během aktivní schůzky v prostoru může kdokoli vybrat Ztlumit vše. Pak se všichni kromě osoby, která ztlumí, a současného moderátora, ztlumí.

Na standardní schůzce Webex nebo Osobní místnost může ztlumit vše pouze hostitel nebo spoluhostitel. Pak jsou všichni kromě hostitele, spoluhostitele a současného prezentujícího ztlumeni.

1

Přejděte do seznamu účastníků a klikněte na Ztlumit vše.

2

U standardní schůzky aplikace Webex nebo schůzky v osobní místnosti odškrtněte políčko Povolit účastníkům, aby se odvysílali, aby se účastníci nemohli ztlumit, dokud jim neudělíte oprávnění, a klikněte na tlačítko Ztlumit vše.

Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení

Když odškrtnete zaškrtnutí políčka Povolit účastníkům, aby se odztunuli, zapnete při vstupu ztlumení, takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumen.

Pokud nechcete ztlumit účastníky, když se připojí ke schůzce, přejděte na Další možnosti v seznamu účastníků a při Další možnosti zápisu odškrtejte políčko Ztlumit.

Ztlumit při vstupu

Ztlumení při vstupu můžete zapnout nebo vypnout pouze v případě, že je nezaškrtané povolit účastníkům, aby se odztužili.

Všem na schůzce se zobrazí oznámení, které mu dá vědět, že byl ztlumen. Pokud jste nezabránili účastníkům v roztlumení, uvidí Ztlumeno vedle svého jména v seznamu účastníků a mohou se v případě potřeby ztlumit. Pokud jste zabránili účastníkům v roztlumení, uvidí Ztlumené, nelze ztlumit vedle svého jména v seznamu účastníků a oznámení, že se nemohou ztlumit.

Pokud chcete všechny ztlumit, přejděte do seznamu účastníků a vyberte Ztlumit vše. Všichni účastníci schůzky Webex uvidí oznámení, které mu dá vědět, že se mohou ztlumit.


Když ztlumíte sami sebe, zůstanete ztlumení, i když někdo jiný vybere Unmute All.

1

Během aktivní schůzky přejděte na Účastníci, klepněte na ztlumit ovládací prvek v dolní části okna a potom klepněte na Ztlumit vše.

2

U standardní schůzky aplikace Webex nebo schůzky v osobní místnosti zvolte, zda mají účastníci povolit, aby se ztlumili:

  • Klepněte na Povolit a ztlumit vše, aby se účastníci mohli ztlumit.
  • Klepněte na Nepovolit a ztlumit vše, abyste zabránili účastníkům v roztlumení, dokud jim k tomu neudělíte oprávnění.

Když klepnete na Nepovolit a ztlumíte vše, zapnete ztlumení při zadávání, takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumen.

Pokud nechcete ztlumit účastníky, když se připojí ke schůzce, klepněte na Další > Neztlumit při vstupu.

Ztlumení při vstupu můžete zapnout nebo vypnout pouze v případě, že je vybraná možnost Nepovolit a ztlumit vše.

Všem na schůzce se zobrazí oznámení, které mu dá vědět, že byl ztlumen. Pokud jste nezabránili účastníkům v roztlumení, uvidí Zrušit ztlumení vedle svého jména v seznamu účastníků a mohou se v případě potřeby ztlumit. Pokud jste zabránili účastníkům v roztlumení, uvidí vedle svého jména v seznamu účastníků a zobrazí se oznámení, že se nemohou ztlumit.

Pokud chcete všechny ztlumit, přejděte do seznamu Účastníci, klepněte na Ztlumit ovládací prvek a potom klepněte na Ztlumit vše. Všichni účastníci schůzky Webex uvidí oznámení, které mu dá vědět, že se mohou ztlumit.


Když ztlumíte sami sebe, zůstanete ztlumení, i když někdo jiný vybere Unmute All.

Ztlumení nebo ztlumení konkrétního účastníka schůzky

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu účastníků , klikněte na jméno osoby a vyberte ztlumení . Víš, že to funguje, když vidíte vedle jejich jména, že jsou ztlumení.

Pokud chcete někoho ztlumit, klikněte v seznamu účastníků na další jméno osoby.

Ztlumit nebo zrušit ztlumení

Pokud Ztlumené, nemohou se ztlumit. vidíte vedle jména osoby v seznamu účastníků, znamená to, že je ztlumené a nemůže se ztlumit. Najeďte Ztlumené, nemohou se ztlumit. myší a klikněte na Požádat o ztlumit a odešlete účastníkům požadavek, aby se ztlumili. Mohou se ztlumit nebo zůstat ztlumení.

Během aktivní schůzky přejděte na Účastníci a potom klepněte na Ztlumit vedle jména osoby. Pak uvidíte vedle jejich jména, abyste naznačili, že jsou ztlumení.

Pokud chcete lidi ztlumit, klepněte v seznamu lidí na Zrušit ztlumení jméno osoby nebo klepněte na jeho jméno a v rozbalovací nabídce vyberte Ztlumit.

Pokud vidíte Vyžádat zrušení ztlumení vedle jména osoby, znamená to, že je ztlumené a nemůže se ztlumit. Klepněte na jméno osoby a klepnutím na Ztlumit odešlete účastníkovi požadavek, aby se ztlumili. Mohou se ztlumit nebo zůstat ztlumení.

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu lidé , vyberte jméno osoby a klikněte na . Vedle jména osob uvidíte, že jsou ztlumené.

Pokud chcete lidi ztlumit, klikněte v seznamu lidí vedle jména osoby.