Wycisz wszystko

Wyciszanie lub wyładowywanie wyciszenia wszystkich uczestników spotkania

Podczas aktywnego spotkania w przestrzeni każdy może wybrać opcję Wycisz wszystko. Następnie wszyscy, z wyjątkiem osoby wyciszającej i obecnego prezentera, zostaje wyciszeni.

W standardowym spotkaniu Webex lub Personal Room tylko gospodarz lub współgospodarz może wybrać opcję Wycisz wszystko. Następnie wszyscy oprócz gospodarza, współgospodarza i bieżącego prezentera są wyciszeni.

1

Przejdź do listy uczestników i kliknij przycisk Wycisz wszystko .

2

W przypadku standardowego spotkania aplikacji Webex app lub spotkania w pokoju osobistym usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj uczestnikom na wyciszanie się, aby uniemożliwić uczestnikom wyrównywanie sobie wyciszenia, dopóki nie udzielisz im uprawnień, a następnie kliknij przycisk Wyciszwszystko.

Pozwól uczestnikom wyłączać wyciszenie siebie

Gdy odznaczysz opcję Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia,włączysz wyciszenie przy wejściu,więc każdy, kto dołączy do spotkania z opóźnieniem, zostanie automatycznie wyciszony.

Jeśli nie chcesz wyciszać uczestników dołączania do spotkania, przejdź do pozycji Więcej opcji na liście Więcej opcji uczestników i usuń zaznaczenie pola wyboru Wycisz przy wpisie.

Wycisz przy wejściu

Wyciszenie przy wejściu można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia nie jest zaznaczona.

Wszyscy na spotkaniu widzą powiadomienie, które informuje ich, że zostali wyciszeni. Jeśli nie uniemożliwisz uczestnikom wyciszenia, zobaczą Wyciszony obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników i będą mogli wyłączyć wyciszenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli uniemożliwisz uczestnikom wyciszenie, Wyciszony, nie można wytłoczeć wyciszenia zobaczą oni obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników powiadomienie, że nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

Aby wyłącz wyciszyć wszystkich, przejdź do listy uczestników i wybierz pozycję Wyłącz wyciszenie wszystkich. Każdy na spotkaniu Webex widzi powiadomienie, które informuje ich, że mogą się wyciszyć.


Gdy wyciszysz siebie, pozostaniesz wyciszony, nawet jeśli ktoś inny wybierze opcję Wyłącz wyciszenie wszystkich.

1

Podczas aktywnego spotkania przejdź do pozycji Uczestnicy, naciśnij pozycję Wycisz kontrolę u dołu okna, a następnie naciśnij pozycję Wycisz wszystko.

2

W przypadku standardowego spotkania w aplikacji Webex app lub spotkania w pokoju osobistym wybierz, czy uczestnicy mają być wyłączą wyciszenie:

  • Stuknij opcję Zezwalaj i wycisz wszystko, aby umożliwić uczestnikom samodzielne wyciszenie.
  • Stuknij opcję Nie zezwalaj i wycisz wszystko, aby uniemożliwić uczestnikom wyciszenie, dopóki nie udzielisz im na to uprawnień.

Po stuknięciu opcji Nie zezwalaj i Wycisz wszystkowłączasz opcję Wycisz przywejściu, dzięki czemu każda osoba, która dołączy do spotkania z opóźnieniem, zostanie automatycznie wyciszona.

Jeśli nie chcesz wyciszać uczestników dołączania do spotkania, naciśnij pozycję Więcej > Nie wyciszaj przy wejściu.

Wyciszenie przy wpisie można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Nie zezwalaj i Wycisz wszystko.

Wszyscy na spotkaniu widzą powiadomienie, które informuje ich, że zostali wyciszeni. Jeśli nie uniemożliwisz uczestnikom wyciszenia, zobaczą Wyłącz wyciszenie obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników i będą mogli wyłączyć wyciszenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli uniemożliwisz uczestnikom wyciszenie, zobaczą obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników powiadomienie, że nie mogą sami wyciszyć.

Aby wyłącz wyciszyć wszystkich, przejdź do listy Uczestnicy, naciśnij pozycję Wycisz kontrolę, a następnie naciśnij pozycję Wyłącz wyciszenie wszystkich. Każdy na spotkaniu Webex widzi powiadomienie, które informuje ich, że mogą się wyciszyć.


Gdy wyciszysz siebie, pozostaniesz wyciszony, nawet jeśli ktoś inny wybierze opcję Wyłącz wyciszenie wszystkich.

Wyciszanie lub wyfysanie wyciszenia określonego uczestnika spotkania

Podczas aktywnego spotkania przejdź do listy uczestników, kliknij nazwę osoby i wybierz pozycję Wycisz . Wiesz, że to działa, gdy widzisz obok ich nazwiska, aby wskazać, że są wyciszone.

Jeśli chcesz komuś wykończić wyciszenie, kliknij obok imienia i nazwiska tej osoby na liście uczestników.

Wycisz lub wyłącz wyciszenie

Jeśli Wyciszony, nie może się wyciszyć obok nazwiska danej osoby na liście uczestników widać, oznacza to, że jest ona wyciszona i nie może sama się wyciszyć. Najedź kursorem Wyciszony, nie może się wyciszyć i kliknij Poproś o wyciszenie, aby wysłać do uczestnika prośbę o wyrócenie wyciszenia. Mogą się wyciszyć lub pozostać wyciszone.

Podczas aktywnego spotkania przejdź do pozycji Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Wycisz obok imienia i nazwiska osoby. Zobaczysz obok ich nazwy, aby wskazać, że są wyciszone.

Jeśli chcesz wyłączć wyciszenie osób, naciśnij Wyłącz wyciszenie obok imienia i nazwiska osoby na liście osób lub naciśnij imię i nazwisko tej osoby, a następnie wybierz pozycję Wyłącz wyciszenie w menu podręcznym.

Jeśli widzisz Poproś o wyłączenie wyciszenia obok imienia i nazwiska osoby, oznacza to, że jest ona wyciszona i nie może sama się wyciszyć. Stuknij imię i nazwisko osoby, a następnie naciśnij pozycję Wyłącz wyciszenie, aby wysłać do uczestnika prośbę o wytłumienie wyciszenia. Mogą się wyciszyć lub pozostać wyciszone.

Podczas aktywnego spotkania przejdź do listy osób, wybierz imię i nazwisko osoby, a następnie kliknij pozycję . Obok nazwisk osób zobaczysz, że są wyciszone.

Jeśli chcesz wyłączć wyciszenie osób, kliknij obok imienia i nazwiska tej osoby na liście osób.