Stäng av ljudet för alla

Stäng av eller slå på ljudet för alla deltagare i ett möte

Alla kan välja Stäng av ljud för alla under ett aktivt möte i ettutrymme. Sedan stängs ljudet av för alla utom personen som stänger av ljudet och den aktuella presentatören.

I ett vanligt Webex- eller möte i ett personligt rum kan endast värden eller cohost välja Stäng av ljud för alla . Sedan stängs ljudet av för alla utom värden, cohost och den nuvarande presentatören.

1

Gå till listan över mötesdeltagare och klicka på Stäng av ljud för alla .

2

För ett vanligt Möte i Webex-appen eller ett möte i ett personligt rum avmarkerar du Kryssrutan Tillåt att deltagare slår på ljudet för sig själva så att inte deltagarna kan slå på ljudet för sig själva förrän du har beviljat dem behörighet till, och klicka sedan på Stäng av ljudet för alla .

Tillåt att deltagare slår på ljudet för sig själva

När du avmarkerar Tillåt deltagare att själva slå på ljudet slår du på Stäng av ljud vid inträde så att alla som ansluter till mötet sent stängs av automatiskt.

Om du inte vill stänga av ljudet för deltagare när de ansluter till mötet går du till Fler alternativ i listan över mötesdeltagare och avmarkerar Stäng av Fler alternativ ljud vid inträde.

Stäng av ljud vid anslutning

Du kan endast slå på eller stänga av Stäng av ljud vid inträde när Tillåt deltagare att själva slå på ljudet är avmarkerat.

Alla i mötet ser en avisering som meddelar att de har fått ljudet av. Om du inte har förhindrat att deltagare själva har slå på ljudet kommer de att se det bredvid deras namn i deltagarlistan och de kan själva slå på ljudet när Ljud av de behöver. Om du har hindrat deltagare från att slå på sitt eget ljud kommer de att se att de inte kan slå på sitt eget namn i deltagarlistan samt en avisering om att de inte kan Ljud av, kan inte slå på ljudet slå på ljudet för sig själva.

Om du vill slå på ljudet från alla går du till listan över mötesdeltagare och väljer Slå på ljud för alla. Alla i ett Webex-möte ser en avisering som meddelar dem om att de kan slå på ljudet själva.


När du stänger av ljudet för dig själv förblir ditt ljud av, även när någon annan väljer Slå på ljud för alla.

1

Under ett aktivt möte går du till Mötesdeltagare , knackar på Stäng av ljud längst ner i ditt fönster och knacka sedan på Stäng av ljudet för alla.

2

För ett vanligt Webex-appmöte eller möte i personligt rum ska du välja om du vill tillåta deltagarna att själva slå på ljudet:

  • Knacka på Tillåt och Stäng av ljud för alla för att tillåta deltagare att slå på ljudet för sig själva.
  • Knacka på Tillåt inte och Stäng av ljud för alla för att förhindra att deltagare slår på ljudet för sig själva förrän du har beviljat dem behörighet.

När du knackar på Tillåt inte och Stäng av ljud för alla aktiverar du Stäng av ljud vid inträde så att alla som ansluter till mötet sent stängs av automatiskt.

Om du inte vill stänga av ljudet för deltagarna när de ansluter till mötet trycker du på Mer > Stäng inte av ljud vid inträde .

Du kan endast slå på eller stänga av Stäng av ljud vid inträde när Tillåt och stäng av ljud för alla är markerat.

Alla i mötet ser en avisering som meddelar att de har fått ljudet av. Om du inte har förhindrat att deltagare själva har slå på ljudet kommer de att se det bredvid deras namn i deltagarlistan och de kan själva slå på ljudet när Slå på ljud de behöver. Om du har förhindrat deltagare från att slå på sitt eget ljud kommer de att visas bredvid deras namn i deltagarlistan och se en avisering om att de inte kan slå på ljudet för sig själva.

Om du vill slå på ljudet från alla går du till listan Mötesdeltagare, knackar på Ljud av kontroll och knackar sedan på Slå på ljud för alla. Alla i ett Webex-möte ser en avisering som meddelar dem om att de kan slå på ljudet själva.


När du stänger av ljudet för dig själv förblir ditt ljud av, även när någon annan väljer Slå på ljud för alla.

Stänga av eller slå på ljudet för en specifik deltagare i ett möte

Under ett aktivt möte går du till listan över mötesdeltagare, klickar på personens namn och väljer ljud av . Du vet att det fungerar när du ser bredvid deras namn för att visa att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för någon klickar du bredvid personens namn i listan över mötesdeltagare.

Stäng av eller slå på ljud

Om du ser bredvid personens namn i listan över mötesdeltagare anger det att de är avstängda och inte Ljudet är avstängt och kan inte slå på ljudet för sig själva kan slå på ljudet för sig själva. Håll Ljudet är avstängt och kan inte slå på ljudet för sig själva muspekaren över och klicka på Begär ljud på för att skicka en förfrågan till deltagaren om att själva slå på ljudet. De kan själva slå på ljudet eller stänga av ljudet för sig själva.

Under ett aktivt möte går du till Mötesdeltagare och knackar sedan på Stäng av ljud intill personens namn. Bredvid deras namn ser du då att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för personer knackar du intill personens namn i personlistan eller knackar på personens namn och väljer sedan Slå på Slå på ljudljud i popup-meny.

Om du ser bredvid personens namn betyder det att personens ljud är avstängt och att det inte går Begär att ljudet slås på att slå på ljudet för sig själva. Knacka på personens namn och tryck på Slå på ljud för att skicka en begäran till deltagaren om att slå på ljudet för sig själv. De kan själva slå på ljudet eller stänga av ljudet för sig själva.

Under ett aktivt möte går du till personlistan , väljer personens namn och klickar sedan på . Bredvid personers namn visas det att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för personer klickar du bredvid personens namn i personlistan.