Demp alle

Demp eller slå av demping for alle deltakere i et møte

Under et aktivt møte på et område kan hvem som helst velge Demp alle. Deretter blir alle unntatt personen som demper og den nåværende presentatøren, dempet.

I et standard Webex-møte eller møte i personlig rom kan bare verten eller medverten velge Demp alle. Deretter blir alle unntatt verten, medverten og den nåværende presentatøren dempet.

1

Gå til deltakerlisten , og klikk på Demp alle.

2

For et standard Webex-møte eller møte i personlig rom fjerner du merket for Tillat at deltakere kan slå av demping selv for å hindre at deltakerne slår av demping før du gir dem tillatelse til det, og deretter klikker du på Demp alle.

Gi deltagerne mulighet til å slå av demping selv

Når du fjerner merkingen for Gi deltakerne mulighet til å slå av demping selv, aktiverer du Demp ved ankomst, slik at alle som blir med i møtet for sent, dempes automatisk.

Hvis du ikke vil dempe deltakerne når de blir med i møtet, går du til Flere alternativer Flere alternativer i deltakerlisten og fjerner merket for Demp ved ankomst.

Demp ved ankomst

Du kan bare slå på eller av demping ved ankomst når det ikke er merket av for Gi deltakerne mulighet til å slå av demping selv.

Alle i møtet ser et varsel som viser at de er dempet. Hvis du ikke hindret deltakere i å slå av demping av seg selv, ser de Dempet ved siden av navnet sitt i deltakerlisten, og de kan slå av demping av seg selv når de trenger det. Hvis du hindret deltakere i å slå av demping av seg selv, ser de Dempet, kan ikke slå av demping ved siden av navnet sitt i deltakerlisten og et varsel om at de ikke kan slå av demping selv.

Hvis du vil slå av demping for alle, går du til deltakerlisten og velger Fjern all demping. Alle i et Webex-møte ser et varsel som forteller dem at de kan slå av demping av seg selv.


Når du demper deg selv, forblir du dempet, selv når noen andre velger Fjern all demping.

1

Under et aktivt møte må du gå til Deltakere, trykke på Kontroll for demping nederst i vinduet, og deretter trykke på Demp alle.

2

For et standard Webex-møte eller møte i personlig rom velger du om du vil tillate at deltakerne slår av demping av seg selv:

  • Trykk på Tillat og demp alle for å la deltakerne slå av demping av seg selv.
  • Trykk på Ikke tillat og Demp alle for å hindre at deltakerne slår av demping selv før du gir dem tillatelse til det.

Når du trykker på Ikke tillat og Demp alle, aktiverer du Demp ved ankomst, slik at alle som blir med i møtet for sent, dempes automatisk.

Hvis du ikke vil dempe deltakerne når de blir med i møtet, trykker du på Mer > Ikke demp ved inngang.

Du kan bare slå på eller av demping ved ankomst når Ikke tillat og Demp alle er valgt.

Alle i møtet ser et varsel som viser at de er dempet. Hvis du ikke hindret deltakere i å slå av demping av seg selv, ser de Slå på lyd ved siden av navnet sitt i deltakerlisten, og de kan slå av demping av seg selv når de trenger det. Hvis du hindret deltakere i å slå av demping av seg selv, ser de ved siden av navnet sitt i deltakerlisten og et varsel om at de ikke kan slå av demping av seg selv.

Hvis du vil slå av demping av alle, går du til Deltakere-listen, trykker på Demping og trykker på Fjern all demping. Alle i et Webex-møte ser et varsel som forteller dem at de kan slå av demping av seg selv.


Når du demper deg selv, forblir du dempet, selv når noen andre velger Fjern all demping.

Demp eller slå av demping av en bestemt deltaker i et møte

Under et aktivt møte går du til deltakerlisten , klikker på personens navn og velger Demp . Du vet at det fungerer når du ser ved siden av navnet deres for å indikere at de er dempet.

Hvis du vil slå av dempingen for en person, klikker du på ved siden av personens navn i deltakerlisten.

Demp eller opphev demping av lyd

Hvis du ser Dempet, kan ikke slå av demping av seg selv ved siden av personens navn i deltakerlisten, angir det at vedkommende er dempet og ikke kan slå av demping av seg selv. Hold pekeren over Dempet, kan ikke slå av demping av seg selv, og klikk på Be om å slå av dempingen for å sende en forespørsel til deltakeren om å slå av demping av seg selv. De kan slå av demping av seg selv eller forbli dempet.

Gå til Deltakere under et aktivt møte, og trykk deretter på Demp ved siden av personens navn. Du vil da se ved siden av navnet deres for å indikere at de er dempet.

Hvis du vil slå av demping av personer, trykker du på Slå på lyd ved siden av personens navn i personlisten, eller så trykker du på personens navn og velger Slå av demping på hurtigmenyen.

Hvis du ser Be om at dempingen av mikrofonen din slås av ved siden av personens navn, angir det at vedkommende er dempet og ikke kan slå av demping av seg selv. Trykk på personens navn, og trykk på Slå av demping for å sende en forespørsel til deltakeren om å slå av demping av seg selv. De kan slå av demping av seg selv eller forbli dempet.

Under et aktivt møte går du til personlisten , velger personens navn og klikker deretter på . Du ser ved siden av personnavnet for å indikere at de er dempet.

Hvis du vil slå av dempingen for en person, klikker du på ved siden av personens navn i listen over personer.