Isključi zvuk svima

Isključite ili ponovo uključite zvuk svim učesnicima na sastanku

Tokom klasičnog sastanka povezanog sa prostorom, svako može da izabere opciju "Isključi zvuk svima". Zatim će svima, osim osobe koja je isključila zvuk i trenutnom izlagač, biti isključen zvuk.

Tokom Webex zakazanog sastanka, sastanka u ličnoj sobi ili poboljšanog sastanka povezanog sa prostorom, samo organizator ili suorganizator može da izabere opciju "Isključi zvuk svima". Ako svima prigušite ulogu organizatora ili suorganizatora, isključiće se zvuk svima, osim vas i trenutnog izlagača.


 
Poboljšali smo iskustvo sastanka u prostoru. Neki od vas možda još uvek imaju klasično iskustvo. Više informacija o poboljšanog iskustva potražite u sastancima povezanim sa prostorom.

1

Idite na sastanak lista učesnika i kliknite na " Isključi zvuk svima".

2

Označite "Dozvoli učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk" da bi dozvolili učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk i govore na sastanku , a zatim kliknite na "Isključi zvuk svima".

Omogućite učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk

Ova opcija je dostupna na Webex sastanku, sastanku u ličnoj sobi ili unapređenom sastanku povezanom sa prostorom.

Kada dozvolite učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk u neproverenim, uključena je opcija "Isključi zvuk pri ulasku", tako da je svako ko se pridruži sastanku kasnije automatski isključen.

Ako ne želite da prigušite učesnike dok se pridružuju sastanku, Još opcija idite na Opciju "Više opcija" u prozoru lista učesnika i opozovite izbor stavke "Isključi zvuk pri ulasku".

Isključi zvuk pri ulasku
Svi na sastanku vide obaveštenje koje mu omogućava da znaju da im je isključen zvuk. Ako niste sprečili učesnike da sami uključe svoj zvuk, Isključen zvuk oni vide pored svog imena u lista učesnika i mogu da ponovo uključe svoj zvuk kada je potrebno. Ako ste sprečili učesnike da se sami uključe zvuk, Zvuk je isključen, ne može ponovo da se uključi videće pored svog imena u lista učesnika obaveštenju da ne mogu sami da uključe svoj zvuk.

Da biste ponovo uključili zvuk svima, idite na dugme lista učesnika i izaberite Opciju "Ponovo uključi zvuk svima". Svako u Webex sastanak obaveštenje koje im omogućava da ponovo uključe svoj zvuk.


 

Kada isključite svoj zvuk, ostajete prigušen, čak i kad neko drugi izabere "Ponovo uključi zvuk svima".

1

Tokom aktivnog sastanka idite na stavku Učesnici, dodirnite kontrolu prigušivanje zvuka na dnu prozora, a zatim dodirnite "Isključi zvuk svima".

2

Odaberite da li želite da dozvolite učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk:

  • Dodirnite Dozvoli i isključi zvuk svima da biste dozvolili učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk.
  • Dodirnite "Ne dozvoli i isključi zvuk svima " da biste sprečili učesnike da se ponovo uključe dok im ne odobrite dozvolu.

Ova opcija je dostupna na Webex sastanku, sastanku u ličnoj sobi ili unapređenom sastanku povezanom sa prostorom.

Kada dodirnite "Ne dozvoli i isključi zvuk svima", uključite opciju "Isključi zvuk pri ulasku" tako da će svako ko se pridruži sastanku kasnije automatski isključiti zvuk.

Ako ne želite da prigušite učesnike dok se pridružuju sastanku, dodirnite više > "Ne isključi zvuk pri ulasku".

Možete da uključite ili isključite isključivanje zvuka pri ulasku samo kada je izabrano "Ne dozvoli i isključi zvuk svima".

Svi na sastanku vide obaveštenje koje mu omogućava da znaju da im je isključen zvuk. Ako niste sprečili učesnike da sami uključe svoj zvuk, Ponovo uključi zvuk oni vide pored svog imena u lista učesnika i mogu da ponovo uključe svoj zvuk kada je potrebno. Ako ste sprečili učesnike da se sami uključe zvuk, videće pored svog imena lista učesnika vide obaveštenje da ne mogu sami da uključe svoj zvuk.

Da biste ponovo uključili zvuk svima, idite na listu učesnika, dodirnite "Kontrola isključi zvuka", a zatim dodirnite Ponovo uključi zvuk svima. Svako u Webex sastanak obaveštenje koje im omogućava da ponovo uključe svoj zvuk.


 

Kada isključite svoj zvuk, ostajete prigušen, čak i kada neko drugi izabere opciju "Ponovo uključi zvuk svima".

Isključite ili ponovo uključite zvuk određenog učesnika na sastanku

1

Tokom aktivnog sastanka idite na lista učesnika , kliknite na ime osobe i izaberite "Isključi zvuk" . Znaљ da radi kada vidiљ pored njihovog imena da ukaћeљ da im je isključen zvuk.

Ako želite da ponovo uključite zvuk nekome, kliknite pored imena osobe u lista učesnika.

Isključite ili ponovo uključite zvuk

Ako vidite pored Isključen zvuk, ne mogu ponovo da uključe svoj zvuk imena osobe u lista učesnika, to ukazuje na to da je isključen zvuk i ne može da ponovo uključi svoj zvuk. Pređite pokazivačem Isključen zvuk, ne mogu ponovo da uključe svoj zvuk preko i kliknite na "Zahtevaj ponovno uključivanje zvuka" da biste poslali zahtev učesniku da ponovo uključi svoj zvuk. Mogu da ponovo uključe svoj zvuk ili da ostanu isključen zvuk.

2

Organizatori i suorganizatori mogu pogodan da upravljaju zvukom učesnika sastanka bez prelaska na listu učesnika. Oni trenutno mogu da isključe ili ponovo uključe zvuk učesnicima.

Pređite pokazivačem preko video feeda učesnika, kliknite na više radnji, a zatim izaberite stavku Isključi zvuk.

Tokom aktivnog sastanka idite do učesnika, a zatim dodirnite "Isključi zvuk pored imena osobe". Videćete pored njihovog imena da biste naznačili da im je isključen zvuk.

Ako želite da ponovo uključite zvuk osoba, Ponovo uključi zvuk dodirnite pored imena osobe u listi osoba ili dodirnite ime te osobe, a zatim izaberite opciju "Ponovo uključi zvuk" u iskačućem meniju.

Ako vidite Zahtevaj ponovno uključivanje zvuka pored imena osobe, to ukazuje na to da je zvuk isključen i ne može da ponovo uključi svoj zvuk. Dodirnite ime osobe i dodirnite "Ponovo uključi zvuk" da biste poslali zahtev učesniku da ponovo uključi svoj zvuk. Mogu da ponovo uključe svoj zvuk ili da ostanu isključen zvuk.

Tokom aktivnog sastanka idite na listu osoba, izaberite ime osobe, a zatim kliknite na . Videćete pored imena osoba da biste naznačili da im je isključen zvuk.

Ako želite da ponovo uključite zvuk osoba, kliknite pored imena osobe na listi osoba.