Isključi zvuk svima

Priguši ton ili nemuti sve učesnike sastanka

Tokom aktivnog sastanka u prostoru, svako može da izabere opciju "Prigušisve". Onda, svi osim osobe koja priguši i sadašnjeg prezentera, budu prigušeni.

Na standardnom Webex ili Personal Room sastanku, samo domaćin ili kohost mogu da izaberu opciju Priguši sve. Onda, svi osim domaćina, kohosta, i sadašnjeg prezentera, budu prigušeni.

1

Idite na listu učesnika i kliknite na dugme Priguši sve.

2

Za standardni Webex App sastanak ili sastanak lične sobe opozovite izbor Dozvoli učesnicima da se opozove da bi sprečili učesnike da se odmiče dok im ne odobrite dozvolu, a zatim kliknite na dugme Priguši sve.

Dozvoli učesnicima da ponovo uključe svoj zvuk

Kada opozovete izbor Dozvoli učesnicima da se opozove , uključite stavku "Priguši ton", tako da svako kose kasno pridruži sastanku bude automatski privremeno prigušen.

Ako ne želite da prigušite učesnike dok se pridružuju sastanku, idite na još opcija na listi Još opcija učesnika i opozovite izbor priguši ton pri unosu.

Isključi zvuk pri ulasku

Možete uključiti ili isključiti prigušivanje stavki samo kada se ne proveri da li su učesnici neprovereni.

Svi na sastanku vide obaveštenje koje im daje do zna da su prigušeni. Ako niste sprečili učesnike da se sami odmeću, videće pored svog imena na listi učesnika i mogu da Isključen zvuk se odmotaju kada je to potrebno. Ako ste sprečili učesnike da se same odmiče, videće pored svog imena na listi učesnika i obaveštenje da Prigušeno, ne može se otpušiti ne mogu da se otpuše.

Da biste unmutirali sve, idite na listu učesnika i izaberite stavku "UnmuteAll". Svi na Webex sastanku vide obaveštenje koje im daje dosuđeno do zna kojih mogu da se otpuše.


Kada prigušite sebe, ostajete prigušeni, čak i kada neko drugi izabere "UnmuteAll".

1

Tokom aktivnog sastanka idite na stavku Učesnici, dodirnite kontrolu priguši tona na dnu prozora, a zatim dodirnite stavku Priguši sve.

2

Za standardni Webex App sastanak ili sastanak u ličnoj sobi odaberite da li želite da dozvolite učesnicima da se sami demutiraju:

  • Tapnite na dugme Dozvoli i priguši sve da biste dozvolili učesnicima da se same odmeću.
  • Tapnite na dugme "Ne dozvoli" i "Priguši sve" da biste sprečili učesnike da se sami odmiče dok im ne dozvolite.

Kada dodirnete stavku "Ne dozvoli" i "Prigušisve", uključite stavku "Priguši pri ulasku", tako dasvako ko se kasno pridruži sastanku bude automatski privremeno prigušen.

Ako ne želite da prigušite učesnike dok se pridružuju sastanku, dodirnite stavku Još > Ne priguši pri ulasku.

Stavku možete uključiti ili isključiti priguši ton samo kada je izabrana stavka "Ne dozvoli" i "Priguši sve".

Svi na sastanku vide obaveštenje koje im daje do zna da su prigušeni. Ako niste sprečili učesnike da se sami odmeću, videće pored svog imena na listi učesnika i mogu da Ponovo uključi zvuk se odmotaju kada je to potrebno. Ako ste sprečili učesnike da se same odmeću, videće pored svog imena na listi učesnika i videti obaveštenje da ne mogu da se otpuše.

Da biste unmutirali sve, idite na listu učesnika, dodirnite stavku Kontrola priguši ton, a zatim dodirnite stavku "UnmuteAll". Svi na Webex sastanku vide obaveštenje koje im daje dosuđeno do zna kojih mogu da se otpuše.


Kada prigušite sebe, ostajete prigušeni, čak i kada neko drugi izabere "UnmuteAll".

Priguši ton ili odvezi određenog učesnika na sastanku

Tokom aktivnog sastanka idite na listu učesnika , izaberite ime osobe i izaberite stavku Priguši ton . Znaš da deluje kada vidiš pored njihovog imena da ukažeš da su prigušeni.

Ako želite da omamite nekoga, kliknite pored imena osobe na listi učesnika.

Isključite ili ponovo uključite zvuk

Ako pored imena osobe vidite i ime učesnika, to ukazuje na to da je prigušena i Prigušeni, ne mogu da se odmotaju da ne može da se odveže. Zadržite pokazivač Prigušeni, ne mogu da se odmotaju iznad i kliknite na dugme Zahtevaj nemut da biste poslali zahtev učesniku da se sam omamne. Mogu da se odmotaju ili da ostanu prigušeni.

Tokom aktivnog sastanka idite kod učesnika, a zatim tapnite na stavku "Priguši ton" pored imena osobe. Onda ćete videti pored njihovog imena da ukažete da su prigušeni.

Ako želite da omalovčite osobe, dodirnite pored imena osobe na listi Ponovo uključi zvuk osoba ili dodirnite ime osobe, a zatim u iskačućem meniju izaberite stavku "Unmute".

Ako pored imena osobe vidite, to ukazuje da je prigušena Zahtevaj ponovno uključivanje zvuka i da ne može da se odmota. Dodirnite ime osobe i dodirnite "Unmute" da biste učesnicima poslali zahtev da se sam omamne. Mogu da se odmotaju ili da ostanu prigušeni.

Tokom aktivnog sastanka idite na listu osoba , izaberite ime osobe, a zatim kliknite na dugme . Videćete pored imena osoba da ukažete da su prigušene.

Ako želite da omamite osobe, kliknite pored imena osobe na listi osoba.