Iedereen dempen

Alle deelnemers in een vergadering dempen of het dempen van alle deelnemers in een vergadering in- ofmpen

Tijdens een actieve vergadering in een ruimte kan iedereen Alles dempenselecteren. Dan wordt het geluid gedempt voor iedereen behalve de persoon die aan het dempen is en de huidige presentator.

In een standaard-Webex-vergadering of een vergadering in een persoonlijke ruimte kan alleen de host of cohost Alles dempenselecteren. Dan wordt het geluid van iedereen, behalve de host, de cohost en de huidige presentator, gedempt.

1

Ga naar de deelnemerslijst en klik op Alles dempen.

2

Voor een standaardvergadering van de Webex-app of een vergadering in een persoonlijke ruimte, maakt u het selectievakje Deelnemers toestaan om het dempen op te geven uit om te voorkomen dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen op te nemen totdat u hen toestemming geeft en klikt u vervolgens op Alles dempen.

Deelnemers toestaan om het dempen van zichzelf op te heffen

Wanneer u Deelnemers toestaan het dempen voor zichzelf op te nemen uitvinkt, schakelt u Dempen bij binnenkomst in zodat iedereen die laat aan de vergadering deelt automatisch wordt gedempt.

Als u deelnemers niet wilt dempen wanneer ze aan de vergadering deelnemen, gaat u naar Meer opties in de deelnemerslijst en maakt u de optie Dempen Meer opties bij binnenkomst uit.

Dempen bij binnenkomst

U kunt dempen alleen in- of uitschakelen wanneer Deelnemers toestaan het dempen op te geven is uitgeschakeld.

Iedereen in de vergadering ziet een melding die laat weten dat ze zijn gedempt. Als u niet hebt voorkomen dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen inmpen, zien ze naast hun naam in de deelnemerslijst en kunnen ze het dempen voor zichzelf op als dat Gedempt nodig is. Als u hebt voorkomen dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen inmpen, zien ze naast hun naam in de lijst met deelnemers en een melding dat ze het dempen zelf Gedempt, kan dempen niet in- en uit niet kunnen in- en uitstellen.

Als u het dempen van iedereen wilt dempen, gaat u naar de lijst met deelnemers en selecteert u Iedereen dempen op. Iedereen in een Webex-vergadering ziet een melding die laat weten dat zij het dempen kunnen in- en uit te stellen.


Wanneer u uzelf dempt, blijft u gedempt, zelfs wanneer iemand anders Alles dempenselecteert.

1

Ga tijdens een actieve vergadering naar Deelnemers , tik op Dempen onder aan uw venster en tik op Allesdempen.

2

Kies voor een standaard vergadering in de Webex-app of een vergadering in een persoonlijke ruimte of deelnemers het dempen zelf mogen inmpen:

  • Tik op Alles toestaan en dempen om deelnemers toe te staan het dempen van hun microfoon op te geven.
  • Tik op Alles toestaan en alles dempen om te voorkomen dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen inmpen totdat u hen toestemming geeft.

Wanneer u tikt op Alles toestaan en alles dempen, schakelt u Dempen bij binnenkomst in. Iedereen die te laat aan de vergadering deelt, wordt automatisch gedempt.

Als u deelnemers niet wilt dempen wanneer ze deelnemen aan de vergadering, tikt u op Meer > Dempen bij binnenkomst niet.

U kunt dempen alleen in- of uitschakelen wanneer Alles toestaan en Alles dempen niet is geselecteerd.

Iedereen in de vergadering ziet een melding die laat weten dat ze zijn gedempt. Als u niet hebt voorkomen dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen inmpen, zien ze naast hun naam in de deelnemerslijst en kunnen ze het dempen voor zichzelf op als dat Dempen opheffen nodig is. Als u hebt verhinderd dat deelnemers het dempen voor zichzelf kunnen inmpen, zien ze naast hun naam in de lijst met deelnemers en zien ze een melding dat ze het dempen zelf niet kunnen inmpen.

Als u het dempen van iedereen wilt dempen, gaat u naar de lijst Deelnemers, tikt u op Beheer dempen en tikt u vervolgens op Dempen voor iedereenop. Iedereen in een Webex-vergadering ziet een melding die laat weten dat zij het dempen kunnen in- en uit te stellen.


Wanneer u uzelf dempt, blijft u gedempt, zelfs wanneer iemand anders Alles dempenselecteert.

Een specifieke deelnemer in een vergadering dempen of het dempen van een bepaalde deelnemer in- of uitmpen

Ga tijdens een actieve vergadering naar de lijst met deelnemers , klik op de naam van de persoon en selecteer Dempen . U weet dat deze werkt als u naast hun naam staat om aan te geven dat ze zijn gedempt.

Als u het dempen van iemand wilt in- oferen, klikt u naast de naam van die persoon in de deelnemerslijst.

Dempen of dempen in-/mpen

Als u naast de naam van de persoon in de deelnemerslijst ziet, geeft dit aan dat deze is gedempt en dat het dempen niet kan Gedempt, kan het dempen zelf niet zelf in- en uit- worden geluid. Beweeg de muis over Gedempt, kan het dempen zelf niet zelf in- en uit- en klik op Verzoek dempen op te nemen om een verzoek naar de deelnemer te verzenden om het dempen op te geven. Ze kunnen het dempen zelf dempen of gedempt blijven.

Ga tijdens een actieve vergadering naar Deelnemers en tik vervolgens op Dempen naast de naam van de persoon. U ziet vervolgens naast hun naam om aan te geven dat ze zijn gedempt.

Als u wilt dat het dempen van personen op te geven, tikt u naast de naam van de persoon in de lijst met personen of tikt u op de naam van de persoon en selecteert u Dempen in het Dempen opheffen pop-upmenu.

Als u naast de naam van de persoon ziet, geeft dit aan dat deze is gedempt en dat de demping niet kan Verzoek tot dempen opheffen worden gedempt. Tik op de naam van de persoon en tik op Dempen op om een verzoek naar de deelnemer te verzenden om het dempen van zijn of haar geluid op te geven. Ze kunnen het dempen zelf dempen of gedempt blijven.

Ga tijdens een actieve vergadering naar de lijst met personen en selecteer de naam van de persoon en klik op . U ziet naast de naam van de personen om aan te geven dat deze is gedempt.

Als u het dempen van personen wilt veranderen, klikt u naast de naam van de persoon in de lijst met personen.