Obrázek 1. Rozšiřující modul tlačítek s jednou obrazovkou LCD

Následující tabulka obsahuje seznam telefonů a počet rozšiřujících modulů tlačítek podporovaných každým z modelů.

Tabulka 1. Cisco IP Phones a podporováno Cisco IP Phone Rozšiřující modul klíče 8800

Model Cisco IP telefonu

Podporovaný počet rozšiřujících modulů tlačítek a tlačítek

Cisco IP telefon 8851

2; jedna LCD obrazovka, 18 tlačítek linky, dvě stránky, nabízí 72 tlačítek

Cisco IP telefon 8861

3; jedna LCD obrazovka, 18 tlačítek linky, dvě stránky, nabízí 108 tlačítek

Cisco IP telefon 8865

3; jedna LCD obrazovka, 18 tlačítek linky, dvě stránky, nabízí 108 tlačítek

Informace o napájení rozšiřujícího modulu tlačítek

Používáte-li s Cisco IP telefonem rozšiřující modul tlačítek, k napájení modulu postačí ethernet (PoE). K tomu však telefon musí mít adresu IP.

Je-li připojen rozšiřující modul tlačítek, k nabíjení chytrých telefonů či tabletů potřebujete zdroj Power Cube.

Každý rozšiřující modul tlačítek používá napájení 48 V stejn., 5 W. Při nabíjení chytrého telefonu nebo tabletu mějte na paměti následující informace:

 • Boční port USB: Až 500 mA/2,5W při nabíjení

 • Zadní port USB: Rychlé nabíjení, až 2,1 A/10,5 W

Tabulka 2. Kompatibilita s napájecím zdrojem pro Cisco IP Phone rozšiřující modul klíče 8800

Konfigurace

802.3af napájení přes ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP telefon Power Cube 4

8851 s 1 rozšiřujícím modulem tlačítek

Ano

Ano

Ano

8851 se 2 rozšiřujícími moduly tlačítek

Ne

Ne

Viz třetí poznámku níže.

Ano

8861 s 1 rozšiřujícím modulem tlačítek

Ne

Ano

Ano

8861 se 2 rozšiřujícími moduly tlačítek

Ne

Ano

Viz první poznámku níže.

Ano

8861 se 3 rozšiřujícími moduly tlačítek

Ne

Ano

Viz první poznámku níže.

Ano


 • Funkce rychlého nabíjení přes zadní port USB nefunguje, když je k Cisco IP telefonu 8861 připojeno více rozšiřujících modulů tlačítek pomocí rozhraní 802.3at PoE.

 • Funkce rychlého nabíjení přes zadní port USB nefunguje, když je k Cisco IP telefonu 8861 připojeno více rozšiřujících modulů tlačítek a není k tomu použita technologie Cisco Universal PoE (UPoE).

 • Cisco IP telefon 8851 se 2 rozšiřujícími moduly tlačítek funguje jen s technologií 802.3at PoE s hardwarem verze 08 a novější. Informace o verzi telefonu najdete ve spodní části zadní strany telefonu v rámci štítku TAN a PID. Informace o verzi jsou uvedeny také na obalu daného telefonu.

Tlačítka a hardware rozšiřujícího modulu tlačítek

Obrázek 2. Tlačítka rozšiřujícího modulu Cisco IP Phone tlačítek (Single LCD) a hardware
Cisco IP Phone tlačítek rozšiřujících modulů a hardwaru

Následující tabulka popisuje funkce rozšiřujícího modulu tlačítek.

Tabulka 3. Tlačítka rozšiřujících modulů kláves a hardware

LCD obrazovka – Zobrazuje telefonní číslo, číslo rychlé volby (nebo název či jiný textový popisek), telefonní službu nebo funkce telefonu přiřazené ke každému tlačítku.

Ikony označující stav linky připomínají (vzhledem i funkcí) ikony na telefonu, ke kterému je rozšiřující modul tlačítek připojen.

1

Osvětlená tlačítka – tlačítka linky. Každé tlačítko nebo dvojice tlačítek odpovídá jedné lince. Kontrolky na tlačítkách označují stav příslušných linek:

 • Tlačítko linky Zhasnutá kontrolka: Tlačítko není nakonfigurované.

 • Tlačítko linky Zelená indikátor LED – správně nakonfigurovaná linka je v nečinném stavu.

 • Tlačítko linky červená stálá LED - Linka se používá a má aktivní hovor.

 • Tlačítko linky žlutá stálá/blikající kontrolka LED – Při nastavování této funkce došlo k chybě konfigurace.

2

Tlačítka posunu – 2 tlačítka. Tlačítko pro stranu 1 je označeno jako 1 a tlačítko pro stranu 2 je označeno jako 2. Kontrolky na tlačítkách označují stav dané stránky:

 • Tlačítko Stránka 1 Zelená stabilní LED – Stránka je v zorném poli.

 • Tlačítko Stránka 1 Zhasnutá kontrolka: stránka není zobrazena.

 • Tlačítko Stránka 1 Oranžová kontrolka LED – stránka není zobrazena s jedním nebo více upozorněními na stránce.

Režimy sloupců

Používáte Cisco IP Phone rozšiřující modul klíče 8800, je v rozšiřujícím modulu klíče Cisco IP Phone 8800 výchozí dvousloupcový režim.

Režim jednoho sloupce

Jednosloupcový režim v Cisco IP Phone rozšiřujícím modulu klíčů 8851/8861 a rozšiřujícím modulu tlačítek 8865 Cisco IP Phone 8865 – Každé tlačítko na pravé straně obrazovky je přiřazeno číslu rychlé volby (nebo názvu či jinému textovému popisku), telefonní službě nebo funkci telefonu. V této konfiguraci zobrazuje rozšiřující modul tlačítek až 18 položek na straně 1 a až 14 položek na straně 2.

Obrázek 3. Cisco IP Phone 8851/8861 Rozšiřující modul klíčů
Obrázek 4. Cisco IP Phone Rozšiřující modul klíče 8865

Režim dvou sloupců

Pokud používáte Cisco IP Phone rozšiřující modul 8800 Key Expansion Module s jednou obrazovkou LCD, můžete modul nastavit ve dvousloupcovém režimu.

V režimu dvou sloupců je každé tlačítko na levé a pravé straně obrazovky přiřazeno k číslu rychlé volby (nebo jménu či jinému textovému popisku), telefonní službě nebo funkci telefonu. V této konfiguraci zobrazuje rozšiřující modul tlačítek až 18 položek na straně 1 a až 18 položek na straně 2.

Obrázek 5. Cisco IP Phone Rozšiřující modul klíče 8800
Rozšiřující modul s jednou LCD obrazovkou ve dvousloupcovém režimu

Přidělení typu rozšiřujícího modulu tlačítek pomocí nabídky telefonu

Můžete přiřadit typ rozšiřujícího modulu tlačítek, který telefon podporuje.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte typ Uživatelské předvolby > Předvolby konzoly obsluhy>KEM.

3

Vyberte typ rozšiřujícího modulu tlačítek.

4

Stiskněte tlačítko Uložit.

Nastavení jasu obrazovky

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte Nastavení > Jas.

3

Stiskněte tlačítko Uložit.

Úprava rychlé volby na rozšiřujícím modulu tlačítek

Pokud je jedno z tlačítek linky na rozšiřujícím modulu tlačítek nastaveno na rychlou volbu, můžete stisknutím tlačítka linky změnit číslo rychlé volby. Tuto změnu lze také ověřit v poli Unit na webové stránce telefonu.

1

Stiskněte tlačítko rychlé volby rozšiřujícího modulu tlačítek na nejméně 2 vteřiny.

2

V okně Rychlá volba zadejte název rychlé volby a telefonní číslo, které se vytočí po stisknutí tlačítka rychlé volby rozšiřujícího modulu tlačítek.

3

Stiskněte tlačítko Uložit.