Oversikt over installasjon av Cisco IP-telefonmodulen for nøkkelutvidelse

Figur 1. Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse med to skjermer
Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse
Figur 2. Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse med to skjermer
Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse

Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse legger til flere programmerbare knapper på telefonen. De programmerbare knappene kan konfigureres som knapper for hurtignummer eller funksjonsknapper på telefonen.

Det finnes tre tilgjengelige utvidelsesmoduler:
 • Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse – Enkel LCD-skjermmodul, 18 linjetaster, 2 sider, kun visning med to kolonner.

 • Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse – Dobbel LCD-skjermmodul for lydtelefoner, 14 linjetaster, 2 sider, kun visning med én kolonne.

 • Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse – Dobbel LCD-skjermmodul for videotelefoner, 14 linjetaster, 2 sider, kun visning med én kolonne.


Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse og Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse krever fastvareversjon 11.2(3) eller nyere.

Du kan bruke mer enn én utvidelsesmodul per telefon. Men hver modul må være samme type. Du kan ikke blande Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse med en Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse eller med en Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse. Du kan ikke blande lydutvidelsesmoduler med videoutvidelsesmoduler. Du kan heller ikke bruke en videoutvidelsesmodul på en lydtelefon eller en lydutvidelsesmodul på en videotelefon.

Tabellen nedenfor viser telefonene og nummeret for moduler for nøkkelutvidelse som hver modell støtter.

Tabell 1. Cisco IP-telefoner og støttet Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse

Cisco IP-telefonmodell

Støttet nummer for moduler og knapper for nøkkelutvidelse

Cisco IP Phone 8851

2; enkel LCD-skjerm, 18 linjetaster, to sider, med 72 knapper

Cisco IP Phone 8861

3; enkel LCD-skjerm, 18 linjetaster, to sider, med 108 knapper

Cisco IP Phone 8865

3; enkel LCD-skjerm, 18 linjetaster, to sider, med 108 knapper,

Tabell 2. Cisco IP-telefoner og støttet Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse og Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse

Cisco IP-telefonmodell

Støttede numre for moduler og knapper for nøkkelutvidelse

Cisco IP Phone 8851

2; dobbel LCD-skjerm, 14 linjetaster, to sider, med 56 knapper

Cisco IP Phone 8861

3; dobbel LCD-skjerm, 14 linjetaster, to sider, med 84 knapper

Cisco IP Phone 8865

3; dobbel LCD-skjerm, 14 linjetaster, to sider, med 84 knapper

Strøminformasjon for modulen for nøkkelutvidelse

Hvis du bruker en modul for nøkkelutvidelse med IP-telefonen din, er Power over Ethernet (PoE) nok til å drive utvidelsesmodulene dine. Men telefonen din må ha en IP-adresse for å lade utvidelsesmodulen.

En strømkube er nødvendig for lading av smarttelefon eller nettbrett når modulen for nøkkelutvidelse er koblet til.

En modul for nøkkelutvidelse bruker 48V DC, 5W per modul. Hvis du lader en smarttelefon eller et nettbrett, må du være oppmerksom på følgende:

 • Side-USB: Lading på opptil 500 mA / 2,5 W

 • Bakre USB: Hurtiglading, støtter lading på opptil 2,1A / 10,5 W

Tabell 3. Strømforsyningskompatibilitet for Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse

Konfigurering

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP Phone strømkube 4

8851 med 1 modul for nøkkelutvidelse

Ja

Ja

Ja

8851 med 2 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Nei

Se den tredje merknaden nedenfor

Ja

8861 med 1 modul for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Ja

8861 med 2 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Se den første merknaden nedenfor

Ja

8861 med 3 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Se den første merknaden nedenfor

Ja


 • Hurtigladingsfunksjonen på den bakre USB-en fungerer ikke når mer enn én modul for nøkkelutvidelse er koblet til en Cisco IP Phone 8861 ved hjelp av 802.3at PoE.

 • Hurtigladingsfunksjonen på den bakre USB-en fungerer ikke når mer enn én modul for nøkkelutvidelse er koblet til en Cisco IP Phone 8861, med mindre Cisco Universal PoE (UPoE) brukes.

 • Cisco IP Phone 8851 med 2 moduler for nøkkelutvidelse fungerer bare på 802.3at PoE med v08 eller nyere maskinvare. Du finner informasjon om telefonversjonen nederst på baksiden av telefonen som en del av TAN- og PID-etiketten. Versjonsinformasjon er også plassert på telefonemballasjen.

Tabell 4. Kompatibilitet for strømforsyning for Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse og Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse

Konfigurering

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP Phone strømkube 4

8851 med 1 modul for nøkkelutvidelse

Ja

Ja

Ja

8851 med 2 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Se den tredje merknaden nedenfor

Ja

8861 og 8865 med 1 modul for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Ja

8861 og 8865 med 2 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Se den første merknaden nedenfor

Ja

8861 og 8865 med 3 moduler for nøkkelutvidelse

Nei

Ja

Se den første merknaden nedenfor

Ja


 • Hurtigladingsfunksjonen på den bakre USB-en fungerer ikke når mer enn én modul for nøkkelutvidelse er koblet til en Cisco IP Phone 8861 og 8865 ved hjelp av 802.3at PoE.

 • Hurtigladingsfunksjonen på den bakre USB-en fungerer ikke når mer enn én modul for nøkkelutvidelse er koblet til en Cisco IP Phone 8861 og 8865, med mindre Cisco Universal PoE (UPoE) brukes.

 • Cisco IP Phone 8851 med 2 moduler for nøkkelutvidelse fungerer bare på 802.3at PoE med v08 eller nyere maskinvare. Du finner informasjon om telefonversjonen nederst på baksiden av telefonen som en del av TAN- og PID-etiketten. Versjonsinformasjon er også plassert på telefonemballasjen.

Knapper og maskinvare for modulen for nøkkelutvidelse

Figur 3. Knapper og maskinvare for Cisco IP Phone modul for nøkkelutvidelse (enkel LCD)
Knapper og maskinvare for Cisco IP Phone modul for nøkkelutvidelse
Figur 4. Knapper og maskinvare for Cisco IP Phone modul for nøkkelutvidelse (dobbel LCD)
Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse

Tabellen nedenfor beskriver funksjonene i modulen for nøkkelutvidelse.

Tabell 5. Knapper og maskinvare for moduler for nøkkelutvidelse

LCD-skjerm – Viser telefonnummeret, hurtignummeret (eller navnet eller annen tekstetikett), telefontjenesten eller telefonfunksjonen som er tilordnet hver knapp.

Ikoner som angir linjestatus, ligner (både i utseende og funksjon) på ikonene på telefonen som modulen for nøkkelutvidelse er koblet til.

1

Opplyste knapper – linjeknapper. Hver knapp eller hvert par med knapper tilsvarer én linje. Lysene under hver knapp angir tilstanden til den tilsvarende linjen på følgende måte:

 • Linjeknapp lys av – knappen er ikke konfigurert.

 • Linjeknapp grønt stabilt LED-lys – linjen er riktig konfigurert med inaktiv tilstand.

 • Linjeknapp rødt stabilt LED-lys – linjen er i bruk med et aktivt anrop.

 • Linjeknapp gult stabilt/blinkende LED-lys – det oppstod en konfigurasjonsfeil da denne funksjonen ble konfigurert.

2

Skift-knapper – to knapper. Knappen for side 1 er merket som 1, og knappen for side 2 er merket som 2. Lysene på hver knapp angir tilstanden for siden på følgende måte:

 • Side 1-knappen grønt stabilt LED-lys – siden er synlig.

 • Side 1-knappen lys av – siden er ikke synlig.

 • Side 1-knappen gul stabilt LED-lys – siden vises ikke, ett eller flere varslende anrop på siden.

Kolonnemoduler

Hvis du bruker Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse, er modus for to kolonner standard på Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse.

Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse og Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse støtter bare modus for én kolonne, og disse modulene for nøkkelutvidelse støtter ikke modus for to kolonner.

Modus for én kolonne

Modus for én kolonne i Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse og Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse – Hver knapp til høyre på skjermen er tilordnet et hurtignummer (eller navn eller annen tekstetikett), telefontjeneste eller telefonfunksjon. I denne konfigurasjonen viser modulen for nøkkelutvidelse opptil 14 elementer på side 1 og opptil 14 elementer på side 2.

Figur 5. Cisco IP Phone 8851/8861 modul for nøkkelutvidelse
Figur 6. Cisco IP Phone 8865 modul for nøkkelutvidelse

Modus for to kolonner

Hvis du bruker Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse med enkel LCD-skjerm, kan du sette opp modulen i modus for to kolonner.

I modus for to kolonner tilordnes hver knapp til venstre og høyre på skjermen til et hurtignummer (eller navn eller annen tekstetikett), telefontjeneste eller telefonfunksjon. I denne konfigurasjonen viser modulen for nøkkelutvidelse opptil 18 elementer på side 1 og opptil 18 elementer på side 2

Figur 7. Cisco IP Phone 8800 modul for nøkkelutvidelse
Utvidelsesmodul med én LCD-skjerm i to kolonner

Tilordne en modultype for nøkkelutvidelse med telefonmenyen

Du kan tilordne typen modul for nøkkelutvidelse som telefonen støtter.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Innstillinger for operatørkonsoll > KEM-type.

3

Velg type modul for nøkkelutvidelse.

4

Trykk på Lagre.

Justere lysstyrken på skjermen (8800-serien)

Du kan endre lysstyrken på skjermbildet for modulen for nøkkelutvidelse for å gjøre den enklere å lese.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Innstillinger for operatørkonsoll.

3

Velg Brukerinnstillinger > Skjerminnstillinger > Lysstyrke.

4

Skriv inn et tall mellom 1–12.

5

Skriv inn et tall mellom 4–15.

6

Trykk på Angi.

Endre en hurtigoppringing på en modul for nøkkelutvidelse

Hvis en av linjetastene på modul for nøkkelutvidelse er konfigurert som et hurtignummer, kan du trykke på linjetasten for å endre hurtignummeret. Du kan også bekrefte denne endringen ved å merke av for Enhet-feltet på telefonnettsiden. Når linjetastene på modulen for nøkkelutvidelse er konfigurert som en blf, blf + mottak av anrop, blf + samtaleparkering eller samtaleparkering, kan du ikke endre hurtignummeret når du trykker på linjetasten.

Før du starter

Konfigurer en modul for nøkkelutvidelse før du legger til et hurtignummer.

1

Trykk på en hurtignummertast på modulen for nøkkelutvidelse i minst 2 sekunder.

2

I vinduet Definer hurtignummer legger du til navnet og telefonnummeret du vil ringe når du trykker på hurtignummertasten på modulen for nøkkelutvidelse.

3

Trykk på Lagre.