Şekil 1. Tek LCD Ekranlı Anahtar Genişletme Modülü

Aşağıdaki tabloda, telefonlar ve her modelin desteklediği temel genişletme modülü sayısı verilmiştir.

Tablo 1. Cisco IP Phones ve Destekleniyor Cisco IP Phone 8800 Anahtar Genişletme Modülü

Cisco IP Telefonu Modeli

Desteklenen Temel Genişletme Modülü ve Düğme Sayısı

Cisco IP Telefonu 8851

2; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 72 düğme sağlar

Cisco IP Telefonu 8861

3; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 108 düğme sağlar

Cisco IP Telefonu 8865

3; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 108 düğme sağlar

İlave Tuş Takımı güç bilgileri

Telefonunuzla bir anahtar genişletme modülü kullanıyorsanız, Ethernet Üzerinden Güç (PoE), genişletme modüllerinize güç sağlamak için yeterlidir. Ancak, telefonunuzun genişletme modülünü şarj etmek için bir IP adresine sahip olması gerekir.

Anahtar genişletme modülünüz bağlı olduğunda, akıllı telefon veya tablet şarj etmek için bir küp jeneratör gereklidir.

Bir anahtar genişletme modülü, modül başına 48 V DC, 5 W kullanır. Bir akıllı telefon veya tablet şarj ediyorsanız şunlara dikkat edin:

 • Yan USB: 500 mA / 2,5 W değerine kadar şarj etme

 • Arka USB: Hızlı şarj. 2,1 A/10,5 W değerine kadar şarj etmeyi destekler.

Tablo 2. 8800 Anahtar Genişletme Modülü Cisco IP Phone için Güç Kaynağı Uyumluluğu

Yapılandırma

802.3af Ethernet üzerinden Güç (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP Telefonu Power Cube 4

1 temel genişletme modüllü 8851

Evet

Evet

Evet

2 anahtar genişletme modülü ile 8851

Hayır

Hayır

Aşağıdaki üçüncü nota bakın.

Evet

1 temel genişletme modüllü 8861

Hayır

Evet

Evet

2 anahtar genişletme modülü ile 8861

Hayır

Evet

Aşağıdaki birinci nota bakın.

Evet

3 anahtar genişletme modülü ile 8861

Hayır

Evet

Aşağıdaki birinci nota bakın.

Evet


 • Arka USB'deki hızlı şarj etme özelliği, 802.3at PoE kullanılarak Cisco IP Telefonu 8861'e birden fazla anahtar genişletme modülü bağlandığında çalışmaz.

 • Cisco IP Telefonu 8861'e birden fazla anahtar genişletme modülü bağlandığında arka USB'deki hızlı şarj etme özelliği, Cisco Evrensel PoE (UPoE) kullanılmadığı sürece çalışmaz.

 • Cisco IP Telefonu 8851, 2 anahtar genişletme modülü ile 802.3at PoE'de, yalnızca v08 veya üstü donanımla çalışır. Telefon sürümü bilgisini telefonun arkasındaki alt kısımda, TAN ve PID etiketi dahilinde bulabilirsiniz. Sürüm bilgisi aynı zamanda her telefonun ambalajında yer alır.

İlave Tuş Takımı düğmeleri ve donanımı

Şekil 2. Cisco IP Phone Anahtar Genişletme Modülü (Tek LCD) Düğmeleri ve Donanımı
Cisco IP Phone Anahtar Genişletme Modülü düğmeleri ve donanımı

Aşağıdaki tabloda, anahtar genişletme modülünün özellikleri anlatılmaktadır.

Tablo 3. Anahtar Genişletme Modülleri Düğmeleri ve Donanımı

LCD ekran—Her düğmeye atanan telefon numarasını, hızlı arama numarasını (veya adını ya da başka metin etiketini), telefon hizmetini ya da telefon özelliğini gösterir.

Hat durumunu gösteren simgeler, anahtar genişletme modülünün takıldığı telefondaki simgelere benzemektedir (hem görünüm hem de işlev olarak).

1

Işıklı Düğmeler—Hat düğmeleri. Her düğme veya düğme çifti bir hatta karşılık gelir. Her düğmenin altındaki ışıklar karşılık gelen hattın durumunu gösterir:

 • Hat düğmesi ışık kapalı—Düğme yapılandırılmamış.

 • Hat düğmesi Sürekli yanan yeşil LED—Hat doğru yapılandırılmış boşta durumunda.

 • Hat düğmesi Sürekli yanan kırmızı LED—Hat kullanımda ve üzerinde etkin bir çağrı var.

 • Hat düğmesi Sürekli yanan sarı/yanıp sönen LED—Bu özellik ayarlanırken bir yapılandırma hatası oluştu.

2

Değiştirme düğmeleri—2 düğme. Sayfa 1'e ilişkin düğme 1 olarak ve sayfa 2'ye ilişkin düğme 2 olarak etiketlenir. Her düğmede bulunan ışıklar aşağıdaki şekilde sayfanın durumunu gösterir:

 • Sayfa 1 düğmesi Sürekli yanan yeşil LED—Sayfa görüntüleniyor.

 • Sayfa 1 düğmesi ışık kapalı—Sayfa görüntülenmiyor.

 • Sayfa 1 düğmesi Sürekli yanan sarı LED—Sayfa görüntülenmiyor ve sayfada bir veya daha fazla uyarıya neden olan arama var.

Sütun modları

8800 Anahtar Genişletme Modülü Cisco IP Phone kullanıyorsanız, Cisco IP Phone 8800 Anahtar Genişletme Modülünde varsayılan olarak iki sütunlu mod kullanılır.

Tek Sütunlu Mod

Tek sütunlu mod Cisco IP Phone 8851/8861 Anahtar Genişletme Modülü ve Cisco IP Phone 8865 Anahtar Genişletme Modülü—Ekranın sağındaki her düğme bir hızlı arama numarasına (ya da ada ya da diğer metin etiketine), telefon hizmetine veya telefon özelliğine atanır. Bu yapılandırmada, temel genişletme modülü sayfa 1'de en fazla 14 öğe ve sayfa 2'de en fazla 14 öğe gösterir.

Şekil 3. Cisco IP Phone 8851/8861 Anahtar Genişletme Modülü
Şekil 4. Cisco IP Phone 8865 Anahtar Genişletme Modülü

İki Sütunlu Mod

8800 Anahtar Genişletme Modülü tek LCD ekranlı genişletme modülü Cisco IP Phone kullanıyorsanız , modülü iki sütunlu modda ayarlayabilirsiniz.

İki sütunlu modda, ekranın sağ ve solunda bulunan her düğme bir hızlı arama numarasına (veya adına ya da başka metin etiketine), telefon hizmetine ya da telefon özelliğine atanmıştır. Bu yapılandırmada, temel genişletme modülü sayfa 1'de en fazla 18 öğe ve sayfa 2'de en fazla 18 öğe gösterir

Şekil 5. Cisco IP Phone 8800 Anahtar Genişletme Modülü
İki sütun modunda tek LCD ekran genişletme modülü

Telefon menüsü ile İlave Tuş Takımı tahsis etme

Telefonun desteklediği temel genişletme modülü türünü tahsis edebilirsiniz.

1

Uygulamalara Basın .

2

Kullanıcı tercihlerini > Attendant konsol tercihlerini > KEM türünü seçin.

3

Temel genişletme modülü türünü seçin.

4

Kaydet düğmesine basın.

Ekran parlaklığını ayarlama

1

Uygulamalara Basın .

2

Ayarlar >Brightness öğesini seçin .

3

Kaydet düğmesine basın.

Bir İlave Tuş Takımı'nda hızlı aramayı değiştirme

Temel geliştirme modülündeki hat tuşlarından biri hızlı arama olarak yapılandırılmışsa, hızlı arama numarasını değiştirmek için hat tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca, bu değişikliği telefonun web sayfasındaki Birim alanını işaretleyerek de doğrulayabilirsiniz.

1

Bir temel genişletme modülü hızlı arama tuşuna en az 2 saniye basın.

2

Hızlı Arama penceresinde hızlı arama adını ve temel genişletme modülü hızlı arama tuşuna bastığınızda aranacak telefon numarasını ekleyin.

3

Kaydet düğmesine basın.