Şekil 1. Tek LCD Ekranlı Anahtar Genişletme Modülü

Aşağıdaki tabloda, telefonlar ve her modelin desteklediği temel genişletme modülü sayısı listelenmiştir.

Tablo 1. Cisco IP Telefonları ve Desteklenen Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülü

Cisco IP Telefonu Modeli

Desteklenen Anahtar Genişletme Modülü ve Düğme Sayısı

Cisco IP Telefonu 8851

2; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 72 düğme sağlar

Cisco IP Telefonu 8861

3; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 108 düğme sağlar

Cisco IP Telefonu 8865

3; tek LCD ekran, 18 hat tuşu, iki sayfa, 108 düğme sağlar,

Anahtar Genişletme Modülü güç bilgileri

IP telefonunuzla bir anahtar genişletme modülü kullanıyorsanız, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) genişletme modüllerinize güç sağlamak için yeterlidir. Ancak, genişletme modülünü şarj etmek için telefonunuzun bir IP adresine sahip olması gerekir.

Anahtar genişletme modülünüz bağlı olduğunda, akıllı telefon veya tablet şarj etmek için bir küp jeneratör gereklidir.

Bir anahtar genişletme modülü, modül başına 48 V DC, 5 W kullanır. Akıllı telefon veya tablet şarj ediyorsanız aşağıdakilere dikkat edin:

 • Yan USB 500mA / 2,5W'a kadar şarj

 • Arka USB: Hızlı şarj, 2,1A / 10,5W'a kadar şarjı destekler

Tablo 2. Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülü için Güç Kaynağı Uyumluluğu

Yapılandırmalar

802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE)

802.3at PoE'nın

Cisco IP Telefonu Güç Küpü 4

1 temel genişletme modülü ile 8851

Evet

Evet

Evet

2 anahtar genişletme modülü ile 8851

Hayır

Hayır

Aşağıdaki üçüncü nota bakın

Evet

1 temel genişletme modüllü 8861

Hayır

Evet

Evet

2 anahtar genişletme modülü ile 8861

Hayır

Evet

Aşağıdaki ilk nota bakın

Evet

3 anahtar genişletme modülü ile 8861

Hayır

Evet

Aşağıdaki ilk nota bakın

Evet


 • Arka USB'deki hızlı şarj etme özelliği, 802.3at PoE kullanılarak Cisco IP Telefonu 8861'e birden fazla anahtar genişletme modülü bağlandığında çalışmaz.

 • Cisco IP Telefonu 8861'e birden fazla anahtar genişletme modülü bağlandığında arka USB'deki hızlı şarj etme özelliği, Cisco Evrensel PoE (UPoE) kullanılmadığı sürece çalışmaz.

 • Cisco IP Telefonu 8851, 2 anahtar genişletme modülü ile 802.3at PoE'de, yalnızca v08 veya üstü donanımla çalışır. Telefon sürümü bilgilerini, telefonun arka alt tarafında TAN ve PID etiketinin bir parçası olarak bulabilirsiniz. Sürüm bilgileri ayrıca ayrı telefon paketinde bulunur.

Anahtar Genişletme Modülü düğmeleri ve donanımı

Şekil 2. Cisco IP Telefonu Anahtar Genişletme Modülü (Tek LCD) Düğmeleri ve Donanımı
Cisco IP Telefonu Anahtar Genişletme Modülü düğmeleri ve donanımı

Aşağıdaki tabloda, anahtar genişletme modülünün özellikleri açıklanmaktadır.

Tablo 3. Anahtar Genişletme Modülleri Düğmeleri ve Donanımı

LCD ekran—Her düğmeye atanan telefon numarasını, hızlı arama numarasını (veya adını ya da başka metin etiketini), telefon hizmetini ya da telefon özelliğini görüntüler.

Hat durumunu gösteren simgeler, anahtar genişletme modülünün takıldığı telefondaki simgelere benzer (hem görünüm hem de işlev olarak).

1

Işıklı düğmeler—Hat düğmeleri. Her düğme veya düğme çifti bir hatta karşılık gelir. Her düğmenin altındaki ışıklar ilgili hattın durumunu şu şekilde gösterir:

 • Hat düğmesi Işık kapalı—Düğme yapılandırılmamış.

 • Hat düğmesi sürekli yanan yeşil LED—Hat doğru şekilde yapılandırılmış, boşta.

 • Hat düğmesi Sürekli yanan kırmızı LED—Hat kullanımda ve hat üzerinde etkin bir çağrı var.

 • Hat düğmesi sürekli yanan/yanıp sönen sarı LED—Bu özellik ayarlanırken bir yapılandırma hatası oluştu.

2

Kaydırma düğmeleri—2 düğme. Sayfa 1'e ilişkin düğme 1 ve sayfa 2'ye ilişkin düğme 2 olarak etiketlenir. Her düğmedeki ışıklar sayfanın durumunu şu şekilde gösterir:

 • Sayfa 1 düğmesi sürekli yanan yeşil LED—Sayfa görüntüleniyor.

 • Sayfa 1 düğmesi Işık kapalı—Sayfa görüntülenmiyor.

 • Sayfa 1 düğmesi sürekli yanan sarı LED—Sayfa görüntülenmiyor ve sayfada bir veya birden fazla uyarıya neden olan çağrı var.

Sütun modları

Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülü kullanıyorsanız, iki sütunlu mod Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülünde varsayılandır.

Tek Sütunlu Mod

Cisco IP Telefonu 8851/8861 Temel Genişletme Modülü ve Cisco IP Telefonu 8865 Temel Genişletme Modülünde tek sütunlu mod—Ekranın sağındaki her düğme bir hızlı arama numarasına (veya adına ya da başka metin etiketine), telefon hizmetine ya da telefon özelliğine atanır. Bu yapılandırmada, anahtar genişletme modülü sayfa 1'de en fazla 14 öğe ve sayfa 2'de en fazla 14 öğe görüntüler.

Şekil 3. Cisco IP Telefonu 8851/8861 Anahtar Genişletme Modülü
Şekil 4. Cisco IP Telefonu 8865 Anahtar Genişletme Modülü

Iki- Sütunlu Mod

Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülü tek LCD ekran genişletme modülü kullanıyorsanız, modülü iki sütunlu modda ayarlayabilirsiniz.

Iki sütunlu modda, ekranın sağ ve solunda bulunan her düğme bir hızlı arama numarasına (veya adına ya da başka metin etiketine), telefon hizmetine veya telefon özelliğine atanır. Bu yapılandırmada, anahtar genişletme modülü sayfa 1'de en fazla 18 öğe ve sayfa 2'de en fazla 18 öğe görüntülenir

Şekil 5. Cisco IP Telefonu 8800 Anahtar Genişletme Modülü
Iki sütunlu modda tek LCD ekran genişletme modülü

Telefon menüsü ile bir Anahtar Genişletme Modülü türü tahsis etme

Telefonun desteklediği anahtar genişletme modülü türünü atayabilirsiniz.

1

Uygulamalar'a basın .

2

seçin Kullanıcı tercihleri > Operatör konsolu tercihleri > KEM türü.

3

Anahtar genişletme modülü türünü seçin.

4

Kaydet 'e basın .

Ekran parlaklığını ayarla

1

Uygulamalar'a basın .

2

seçin Ayarlar > Parlaklık.

3

Kaydet 'e basın .

Temel Genişletme Modülünde hızlı aramayı değiştirme

Temel genişletme modülündeki hat tuşlarından biri hızlı arama olarak yapılandırılmışsa, hızlı arama numarasını değiştirmek için hat tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca bu değişikliği telefon web sayfasındaki Unit alanını kontrol ederek de doğrulayabilirsiniz.

1

Bir temel genişletme modülü hızlı arama tuşuna en az 2 saniye basın.

2

Hızlı Arama penceresinde, temel genişletme modülü hızlı arama tuşuna bastığınızda aranacak hızlı arama adını ve telefon numarasını ekleyin.

3

Kaydet 'e basın .