Slika 1. Modul za proširenje tipki s jednim LCD zaslona

U sljedećoj tablici nalazi se popis telefona i broj modula za proširenje ključa koje svaki model podržava.

Stol 1. Cisco IP Phones i podržan Cisco IP Phone 8800 modul proširenja tipki

Model Cisco IP telefona

Broj podržanih modula za proširenje tipki i gumbi

Cisco IP telefon 8851

2; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 72 gumba

Cisco IP telefon 8861

3; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 108 gumbi

Cisco IP telefon 8865

3; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 108 gumbi

Informacije o napajanju modula za proširenje tipki

Ukoliko koristite modul proširenja tipki sa svojim IP telefonom, obično je dovoljno imati Power over Ethernet (PoE) kako bi napajao module proširenja. Ali, vaš telefon mora imati IP adresu kako bi se punio modul proširenja.

Strujni razdjelnik kocka potreban je također za punjenje pametnog telefona ili tableta kada je priključen vaš modul proširenja.

Modul za proširenje tipki koristi 48V DC, 5W po modulu Ako punite pametni telefon ili tablet, obratite pažnju na sljedeće:

 • Bočni USB: do 500mA / 2.5W punjenje

 • Stražnji USB: Brzo punjenje, podržava punjenje do 2.1A/10.5W

Stol 2. Kompatibilnost s napajanjem za Cisco IP Phone 8800 modul proširenja tipki

Konfiguracija

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP telefon Power Cube 4

8851 i jedan modul proširenja tipki

Da

Da

Da

8851 i dva modula proširenja tipki

Ne

Ne

Pogledajte treću napomenu.

Da

8861 i jedan modul proširenja tipki

Ne

Da

Da

8861 i 2 modula proširenja tipki

Ne

Da

Pogledajte prvu napomenu.

Da

8861 i 3 modula proširenja tipki

Ne

Da

Pogledajte prvu napomenu.

Da


 • Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefon 8861 koristeći 802.3at PoE.

 • Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefon 8861 osim ako se koristi Cisco Universal PoE.

 • Cisco IP telefon 8851 s dva modula proširenja tipki radi na 802.3at PoE samo s hardverom v08 ili kasnijim. Podatke o verziji telefona možete pronaći na donjem stražnjem dijelu telefona, kao dio TAN i PID tablice. Informacije o verziji također se nalaze na pakiranju svakog telefona.

Gumbi modula za proširenje tipki i hardver

Slika 2. Cisco IP Phone gumbi i hardver modula za proširenje tipki (jednostruki LCD)
Cisco IP Phone gumbi i hardver modula za proširenje tipki

U sljedećoj su tablici opisane značajke modula za proširenje ključa.

Stol 3. Gumbi i hardver modula za proširenje tipki

LCD zaslon ‒ prikazuje telefonski broj, broj brzog biranja (ili naziv ili drugu tekstualnu oznaku), telefonsku uslugu ili značajku telefona pridruženu svakom gumbu.

Ikone koje pokazuju status sliče (i po izgledu i po funkcionalnosti) ikonama telefona na koji je modul za proširenje spojen.

1

Osvjetljeni gumbi – Linijski gumbi. Svaki gumb ili par gumba odgovara jednoj liniji. Svjetlo iznad svakog gumba pokazuje stanje odgovarajuće linije na sljedeći način:

 • Gumb Linija ne svijetli – gumb nije konfiguriran.

 • Gumb Linija Zelena stabilna LED dioda – linija je ispravno konfigurirana je u stanju mirovanja.

 • Gumb Linija Crvena stalna LED dioda – linija je u upotrebi i na njoj imate aktivan poziv.

 • Gumb Linija Postojano žuto/treperi LED – prilikom postavljanja ove značajke došlo je do pogreške konfiguracije.

2

Gumbi zamjene – 2 gumba. Gumb za stranicu 1 označen je kao 1, a gumb za stranicu 2 kao 2. Svijetljenje gumba pokazuje stanje stranice na sljedeći način:

 • Gumb Stranica 1 Zelena postojana LED dioda – stranica je prikazana.

 • Gumb Stranica 1 ne svijetli – stranica nije prikazana.

 • Gumb Stranica 1 Postojana jantarna LED dioda – stranica se ne prikazuje s jednim ili više poziva upozorenja na stranici.

Načini rada stupca

Ako koristite modul proširenja tipki Cisco IP Phone 8800, način rada s dva stupca zadan je na modulu proširenja tipki Cisco IP Phone 8800.

Način prikaza s jednim stupcem

Način rada s jednim stupcem u Cisco IP Phone 8851/8861 modul proširenja tipki i modul proširenja tipki Cisco IP Phone 8865 – svaki gumb s desne strane zaslona dodijeljen je broju brzog biranja (ili nazivu ili drugoj tekstualnoj oznaci), telefonskoj usluzi ili značajki telefona. U ovoj konfiguraciji modul za proširenje ključa prikazuje do 14 stavki na stranici 1 i do 14 stavki na stranici 2.

Slika 3. Modul za proširenje tipki Cisco IP Phone 8851/8861
Slika 4. Modul proširenja tipki Cisco IP Phone 8865

Način prikaza s dva stupca

Ako koristite Cisco IP Phone modul proširenja tipki 8800 modula s jednim LCD zaslonom, možete postaviti modul u načinu rada s dva stupca.

U načinu prikaza s dva stupca svaki gumb na lijevoj i na desnoj strani zaslona dodijeljen je broju brzog biranja (ili nazivu ili drugoj tekstualnoj oznaci), telefonskoj usluzi ili značajki telefona. U ovoj konfiguraciji modul za proširenje tipki prikazuje do 18 stavki na stranici 1 i do 18 stavki na stranici 2.

Slika 5. Modul za proširenje tipki Cisco IP Phone 8800
Modul proširenja s jednim LCD zaslonom u načinu rada s dva stupca

Dodijelite tip modula za proširenje tipki izborniku telefona

Možete dodijeliti vrstu modula proširenja tipki koju telefon podržava.

1

Pritisnite aplikacije .

2

Odaberite Preference korisnika> Preference konzole pomoćnika> KEM vrsta.

3

Odaberite vrstu modula proširenja tipki.

4

Pritisnite Spremi.

Prilagođavanje svjetline zaslona

1

Pritisnite aplikacije .

2

Odaberite Postavke > Svjetlina.

3

Pritisnite Spremi.

Izmjena brzog biranja na modulu za proširenje tipki

Ako je jedna od tipki linije na modulu za proširenje ključa konfigurirana kao tipka za brzo biranje, možete je pritisnuti da biste promijenili broj brzog biranja. Tu promjenu možete provjeriti odabirom polja Unit na Phone Web Page.

1

Držite pritisnutu tipku za brzo biranje modula za proširenje ključa najmanje 2 sekunde.

2

Kada pritisnete tipku za brzo biranje modula za proširenje ključa, u prozoru Speed-Dial dodajte naziv brzog biranja i telefonski broj za pozivanje.

3

Pritisnite Spremi.