Oversigt over konfiguration af Cisco IP-telefon-tastudvidelsesmoduler

Følgende tabel viser telefonerne og antallet af tastudvidelsesmoduler, som hver model understøtter.

Tabel 1. Cisco IP-telefon-telefoner og understøttet Cisco IP-telefon 8800-tastudvidelsesmodul

Cisco IP-telefon-model

Antal understøttede tastudvidelsesmoduler og knapper

Cisco IP-telefon 8851

2; enkelt LCD-skærm, 18 linjetaster, to sider, med 72 knapper

Cisco IP-telefon 8861

3; enkelt LCD-skærm, 18 linjetaster, to sider, med 108 knapper

Cisco IP-telefon 8865

3; enkelt LCD-skærm, 18 linjetaster, to sider, med 108 knapper

Oplysninger om strøm til tastudvidelsesmoduler

Hvis du bruger et tastudvidelsesmodul med din IP-telefon, så vil PoE (Power over Ethernet) være nok til at forsyne dine udvidelsesmoduler. Men din telefon skal have en IP-adresse for at oplade udvidelsesmodulet.

Du skal have en powercube til opladning af smartphone eller tablet, når dit tastudvidelsesmodul er tilsluttet.

Et tastudvidelsesmodul bruger 48 V DC, 5 W pr. modul. Hvis du oplader en smartphone eller en tablet, skal du bemærke følgende:

 • USB i siden: opladning op til 500 mA/2,5 W

 • USB bagpå: hurtig opladning, understøtter opladning op til 2,1 A/10,5 W

Tabel 2. Strømforsyningskompatibilitet for Cisco IP-telefon 8800 tastudvidelsesmodul

Konfiguration

Understøttelse af 802,3af PoE (Power over Ethernet)

802.3at PoE

Cisco IP-telefon Power Cube 4

8851 med 1 tastudvidelsesmodul

Ja

Ja

Ja

8851 med 2 tastudvidelsesmoduler

Nej

Nej

Se den tredje note herunder

Ja

8861 med 1 tastudvidelsesmodul

Nej

Ja

Ja

8861 med 2 tastudvidelsesmoduler

Nej

Ja

Se den første note herunder

Ja

8861 med 3 tastudvidelsesmoduler

Nej

Ja

Se den første note herunder

Ja


 • Hurtigopladningsfunktion på den bageste USB fungerer ikke, når mere end ét tastudvidelsesmodul er knyttet til en Cisco IP-telefon 8861 ved hjælp af 802.3at PoE.

 • Hurtigopladningsfunktion på den bageste USB fungerer ikke, når mere end ét tastudvidelsesmodul er knyttet til en Cisco IP-telefon 8861, medmindre Cisco Universal PoE (UPoE) bruges.

 • Cisco IP-telefon 8851 med 2 tastudvidelsesmoduler fungerer kun på 802.3at PoE med hardware, der er v08 eller senere. Du kan finde telefonens versionsoplysninger nederst bag på telefonen som en del af TAN- og PID-etiketten. Versionsoplysninger findes også emballagen på den enkelte telefon.

Tastudvidelsesmodul – knapper og hardware

Figur 1. Knapper og hardware til Cisco IP-telefon-tastudvidelsesmodul (enkelt LCD)
Knapper og hardware til Cisco IP-telefon-tastudvidelsesmoduler

Følgende tabel beskriver funktionerne på tastudvidelsesmodul.

Tabel 3. Knapper og hardware til tastudvidelsesmoduler

LCD-skærm – Viser telefonnummeret, hurtigopkaldsnummer (eller navn eller anden tekstlabel), telefonservice eller telefonfunktion tildelt hver knap.

Ikonerne, der angiver linjestatus, ser ud som (og fungerer som) de tilsvarende ikoner på telefonen, som tastudvidelsesmodulet er tilsluttet.

1

Oplyste taster – linjetaster. Hver tast eller hvert sæt af taster svarer til én linje. Lysene under hver tast angiver tilstanden for den tilhørende linje således:

 • Linjeknap lys slukket – knap er ikke konfigureret.

 • Linjeknap grønt, konstant – linje er konfigureret korrekt og i inaktiv tilstand.

 • Linjeknap rød, konstant LED – linje i brug og har et aktivt opkald.

 • Linjeknap gul, konstant/blinkende LED – der var en konfigurationsfejl, da denne funktion blev konfigureret.

2

Skiftetaster – 2 taster. Knappen for side 1 er angivet som 1, og knappen for side 2 er angivet som 2. Lamperne under hver tast angiver tilstanden for siden således:

 • Knappen Side 1 grøn, konstant LED– søgning er i visning.

 • Knappen Side 1 lys slukket – søgning er ikke i visning.

 • Knappen Side 1 gul, konstant LED – side vises ikke med et eller flere opkaldsbeskeder på siden.

Kolonnetilstande

Hvis du bruger Cisco IP-telefon 8800 tastudvidelsesmodul, er tilstanden med to kolonner standard på Cisco IP-telefon 8800-tastedvidelsesmodulet.

Tilstand med én kolonne

Tilstand med én kolonne i Cisco IP-telefon 8851/8861 tastudvidelsesmodul og Cisco IP-telefon 8865 tastudvidelsesmodul – hver knap til højre på skærmen er tildelt et hurtigopkaldsnummer (eller navn eller anden tekstetiket), telefontjeneste eller telefonfunktion. I denne konfiguration viser tastudvidelsesmodulet op til 14 elementer på side 1 og op til 14 elementer på side 2.

Figur 2. Cisco IP-telefon 8851/8861 tastudvidelsesmodul
Figur 3. Cisco IP-telefon 8865 tastudvidelsesmodul

To-kolonne-tilstand

Hvis du bruger et Cisco IP-telefon 8800 tastudvidelsesmodul-udvidelsesmodul med én LCD-skærm, kan du konfigurere modulet i tokolonnetilstand.

I to-kolonne-tilstand er hver knap på venstre og højre side af skærmen tildelt til et hurtigopkaldsnummer (eller navn eller anden tekstlabel), en telefontjeneste eller en telefonfunktion. I denne konfiguration viser tastudvidelsesmodulet op til 18 elementer på side 1 og op til 18 elementer på side 2.

Figur 4. Cisco IP-telefon 8800 tastudvidelsesmodul
Udvidelsesmodul med enkelt LCD-skærm i dobbeltkolonnetilstand

Tildel en type af tastudvidelsesmodul i telefonmenuen

Du kan tildele den type tasteudvidelsesmodul, som telefonen understøtter.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerindstillinger > Indstillinger for fremmødekonsol > KEM-type.

3

Vælg typen af tastudvidelsesmodul.

4

Tryk på Gem.

Juster skærmens lysstyrke

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Indstillinger > Lysstyrke.

3

Tryk på Gem.

Tilpas et hurtigopkald på et tasteudvidelsesmodul

Hvis en af linjetasterne på tasteudvidelsesmodulet er konfigureret som et hurtigopkald, kan du trykke på linjetasten for at ændre hurtigopkaldsnummeret. Du kan også bekræfte denne ændring ved at markere feltet Enhed på telefonens webside.

Inden du begynder

Konfigurer et tastudvidelsesmodul, før du tiløjer et hurtigopkald.

1

Tryk på et tasteudvidelsesmoduls hurtigopkaldstast i mindst 2 sekunder.

2

I vinduet Speed-Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når du trykker på hurtigopkaldstasten på tasteudvidelsesmodulet.

3

Tryk på Gem.