Översikt över inställning av expansionsmodul för Cisco IP-telefon

Följande tabell visar telefonerna och antal expansionsmoduler som stöds i varje modell.

Tabell 1. Cisco IP-telefoner och expansionsmoduler som stöds för Cisco IP-telefon 8800

Cisco IP-telefonmodell

Antal expansionsmoduler och knappar som stöds

Cisco IP-telefon 8851

2; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 72 knappar

Cisco IP-telefon 8861

3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar

Cisco IP-telefon 8865

3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar

Energiinformation för expansionsmodul

Om du använder en knappexpansionsmodul med din IP-telefon är PoE (Power over Ethernet) tillräckligt för att starta dina expansionsmoduler. Men din telefon måste ha en IP-adress för att ladda modulen.

En strömplint krävs för att ladda en smartphone eller surfplatta när knappexpansionsmodulen är ansluten.

En knappexpansionsmodul använder 48V DC 5 w per modul. Om du laddar en smartphone eller surfplatta bör du tänka på följande:

 • Sido-USB: Upp till 500 mA/2,5 W-laddning

 • Bakre USB: Snabbladdning, stöder upp till 2,1 A/10,5 W-laddning

Tabell 2. Kompatibilitet av nätaggregat för Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8800

Konfiguration

802.3af PoE (Power over Ethernet)

802.3at PoE

Cisco IP-telefon, Power Cube 4

8851 med en knappexpansionsmodul

Ja

Ja

Ja

8851 med två knappexpansionsmoduler

Nej

Nej

Se den tredje anmärkningen nedan

Ja

8861 med en knappexpansionsmodul

Nej

Ja

Ja

8861 med två knappexpansionsmoduler

Nej

Ja

Se den första anmärkningen nedan

Ja

8861 med tre knappexpansionsmoduler

Nej

Ja

Se den första anmärkningen nedan

Ja


 • Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861 med 802.3at PoE.

 • Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861, såvida inte Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) används.

 • Cisco IP-telefon 8851 med två knappexpansionsmoduler fungerar via 802.3at PoE endast med maskinvara som är version 8 eller senare. Du hittar uppgifter om telefonens version längst ned på baksidan av telefonen som anges på TAN- och PID-etiketten. Uppgift om version anges även på telefonens förpackning.

Knappar och maskinvara till knappexpansionsmoduler

Figur 1. Cisco IP-telefon expansionsmoduler (en LCD-skärm) – knappar och maskinvara
Cisco IP-telefon expansionsmoduler – knappar och maskinvara

Följande tabell beskriver knappexpansionsmodulens funktioner.

Tabell 3. Expansionsmoduler – knappar och maskinvara

LCD-skärm – visar telefonnummer, kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion som är tilldelad till varje knapp.

Ikonerna som visar linjestatus liknar (både i utseende och funktion) ikonerna på telefonen som expansionsmodulen är ansluten till.

1

Knappar med ljus – linjeknappar. Varje knapp eller par med knappar motsvarar en linje. Lampan under varje knapp indikerar status för motsvarande linje enligt följande:

 • Linjeknapp Lampa släckt – knappen har inte konfigurerats.

 • Linjeknapp LED-lampa med fast grönt sken – linjen har konfigurerats korrekt och är i ett passivt tillstånd.

 • Linjeknapp LED-lampa med fast rött sken – linjen används och har ett aktivt samtal.

 • Linjeknapp LED-lampa med fast/blinkande gult sken – ett konfigurationsfel uppstod när den här funktionen ställdes in.

2

Skiftknappar – 2 knappar. Knappen för sidan 1 är märkt med 1 och knappen för sidan 2 är märkt med 2. Lampan i varje knapp indikerar status för sidan enligt följande:

 • Knapp för sida 1 LED-lampa med grönt fast sken – sidan visas.

 • Knapp för sida 1 Lampa släckt – sidan visas inte.

 • Knapp för sida 1 LED-lampa med fast gult sken – sidan visas inte, men innehåller ett eller flera aviseringssamtal.

Kolumnlägen

Om du använder Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8800 är läget med två kolumner standard på expansionsmodulen för Cisco IP-telefon 8800.

Läget med en kolumn

Läge med en kolumn i Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8851/8861 och Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8865 – alla knappar som sitter till höger om skärmen är tilldelade kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion. I den här konfigurationen visar expansionsmodulen upp till 14 poster på sida 1 och upp till 14 poster på sida 2.

Figur 2. Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8851/8861
Figur 3. Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8865

Läge med två kolumner

Om du använder Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8800 expansionsmodulen enkel LCD-skärm går det att ställa in modulen i tvåkolumnsläge.

I läget med två kolumner är alla knappar som sitter till vänster och till höger om skärmen tilldelade kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion. I den här konfigurationen visar expansionsmodulen upp till 18 poster på sida 1, och upp till 18 poster på sida 2.

Figur 4. Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8800
Expansionsmodul för enkel LCD-skärm i läget med två kolumner

Allokera en expansionsmodultyp med Telefonmenyn

Du kan tilldela den expansionsmodultyp som stöds av telefonen.

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Attendant Console-inställningar > Typ av KEM.

3

Välj expansionsmodultyp.

4

Tryck på Spara.

Ställa in skärmens ljusstyrka

1

Tryck på Program .

2

Välj Inställningar > Ljusstyrka.

3

Tryck på Spara.

Ändra ett kortnummer på en expansionsmodul

Om en av linjeknapparna på kortexpansionsmodulen är konfigurerad som ett kortnummer kan du trycka på linjeknappen för att ändra kortnumret. Du kan bekräfta ändringen genom att markera fältet Enhet på telefonwebbsidan.

Innan du börjar

Konfigurera en expansionsmodul innan du lägger till ett kortnummer.

1

Tryck på ett kortnummer på expansionsmodulen i minst 2 sekunder.

2

Gå till fönstret Kortnummer och lägg till namn på kortnumret och telefonnummer som ska ringas när du trycker på kortnummerknappen på expansionsmodulen.

3

Tryck på Spara.