Figur 1. Knappexpansionsmodul med skärm med en LCD

Följande tabell visar telefonerna och antal modul för nyckelexpansion som stöds i varje modell.

Tabell 1. Cisco IP Phones och stöds Cisco IP Phone 8800 knappexpansionsmodul

Cisco IP Phone-modell

Antal modul för nyckelexpansion och knappar som stöds

Cisco IP-telefon 8851

2; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 72 knappar

Cisco IP-telefon 8861

3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar

Cisco IP-telefon 8865

3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar

Energiinformation för expansionsmodul

Om du använder en knappexpansionsmodul med din IP-telefon är PoE (Power over Ethernet) tillräckligt för att starta dina modul för nyckelexpansion. Men din telefon måste ha en IP-adress för att ladda modulen.

En strömplint krävs för att ladda en smartphone eller surfplatta när knappexpansionsmodulen är ansluten.

En knappexpansionsmodul använder 48V DC 5 w per modul. Om du laddar en smartphone eller surfplatta bör du tänka på följande:

 • Sido-USB: Upp till 500 mA/2,5 W-laddning

 • Bakre USB: Snabbladdning, stöder upp till 2,1 A/10,5 W-laddning

Tabell 2. Strömförsörjningskompatibilitet för Cisco IP Phone 8800 knappexpansionsmodul

Konfiguration

802.3af PoE (Power over Ethernet)

802.3at PoE

Cisco IP-telefon, Power Cube 4

8851 med en knappexpansionsmodul

Ja

Ja

Ja

8851 med två knappmodul för nyckelexpansion

Nej

Nej

Se den tredje anmärkningen nedan

Ja

8861 med en knappexpansionsmodul

Nej

Ja

Ja

8861 med två knappmodul för nyckelexpansion

Nej

Ja

Se den första anmärkningen nedan

Ja

8861 med tre knappmodul för nyckelexpansion

Nej

Ja

Se den första anmärkningen nedan

Ja


 • Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861 med 802.3at PoE.

 • Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861, såvida inte Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) används.

 • Cisco IP-telefon 8851 med två knappmodul för nyckelexpansion fungerar via 802.3at PoE endast med maskinvara som är version 8 eller senare. Du hittar uppgifter om telefonens version längst ned på baksidan av telefonen som anges på TAN- och PID-etiketten. Uppgift om version anges även på telefonens förpackning.

Nyckelexpansionsmodul – knappar och maskinvara

Figur 2. Cisco IP Phone knappar och maskinvara för knappexpansionsmodulen (Single LCD)
Cisco IP Phone knappar och maskinvara för knappexpansionsmodulen

Följande tabell beskriver funktionerna för modulen för nyckelexpansion.

Tabell 3. Viktiga expansionsmoduler, knappar och maskinvara

LCD-skärm – visar telefonnummer, kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion som är tilldelad till varje knapp.

Ikonerna som visar linjestatus liknar (både i utseende och funktion) ikonerna på telefonen som expansionsmodulen är ansluten till.

1

Knappar med ljus – linjeknappar. Varje knapp eller par med knappar motsvarar en linje. Lampan under varje knapp indikerar status för motsvarande linje enligt följande:

 • Linjeknapp lampan av – Knappen inte konfigurerad.

 • Linjeknapp Grön lysdiod med fast sken – Linjen är korrekt konfigurerad, är i viloläge.

 • Linjeknapp Röd fast lysdiod – linjen används och har ett aktivt samtal.

 • Linjeknapp Lyser med fast gult/blinkande lysdiod – Ett konfigurationsfel inträffade när den här funktionen konfigurerades.

2

Skiftknappar – 2 knappar. Knappen för sidan 1 är märkt med 1 och knappen för sidan 2 är märkt med 2. Lampan i varje knapp indikerar status för sidan enligt följande:

 • Knappen Sida 1 Grön lysdiod med fast sken – Sidan visas.

 • Knappen Sida 1 lampan av – Sidan visas inte.

 • Knappen Sida 1 Gul lysdiod med fast sken – Sidan visas inte med ett eller flera aviseringssamtal på sidan.

Kolumnlägen

Om du använder Cisco IP Phone 8800-knappexpansionsmodulen är läget med två kolumner standard i Cisco IP Phone 8800-knappexpansionsmodulen.

Läget med en kolumn

Läget med en kolumn i Cisco IP Phone 8851/8861 knappexpansionsmodul och Cisco IP Phone 8865 knappexpansionsmodul – Varje knapp till höger på skärmen har tilldelats ett kortnummer (eller namn eller annan textetikett), en telefontjänst eller en telefonfunktion. I den här konfigurationen visar expansionsmodulen upp till 14 poster på sida 1 och upp till 14 poster på sida 2.

Figur 3. Cisco IP Phone 8851/8861 knappexpansionsmodul
Figur 4. Cisco IP Phone 8865 knappexpansionsmodul

Läge med två kolumner

Om du använder Cisco IP Phone 8800 knappexpansionsmodul med en LCD-skärm, kan du ställa in modulen i tvåkolumnsläge.

I läget med två kolumner är alla knappar som sitter till vänster och till höger om skärmen tilldelade kortnummer (eller namn eller annan textetikett), telefontjänst eller telefonfunktion. I den här konfigurationen visar expansionsmodulen upp till 18 poster på sida 1, och upp till 18 poster på sida 2.

Figur 5. Cisco IP Phone 8800 knappexpansionsmodul
Expansionsmodul med en LCD-skärm i tvåkolumnsläge

Allokera en nyckelexpansionsmodultyp med telefonmenyn

Du kan tilldela den expansionsmodultyp som stöds av telefonen.

1

Pressapplikationer .

2

Välj Användarinställningar > Inställningar för operatörskonsol > KEM typ.

3

Välj expansionsmodultyp.

4

Tryck på Spara.

Justera skärmens ljusstyrka

1

Pressapplikationer .

2

Välj Inställningar > Ljusstyrka.

3

Tryck på Spara.

Ändra ett kortnummer på en nyckelexpansionsmodul

Om en av linjeknapparna på kortexpansionsmodulen är konfigurerad som ett kortnummer kan du trycka på linjeknappen för att ändra kortnumret. Du kan bekräfta ändringen genom att markera fältet Unit på telefonwebbsidan.

1

Tryck på ett kortnummer på expansionsmodulen i minst 2 sekunder.

2

Gå till fönstret Kortnummer och lägg till namn på kortnumret och telefonnummer som ska ringas när du trycker på kortnummerknappen på expansionsmodulen.

3

Tryck på Spara.