Overzicht instellen Cisco IP-telefoon toetsuitbreidingsmodule

In de volgende tabel ziet u de telefoons en het aantal toetsuitbreidingsmodules die door elk model worden ondersteund.

Tabel 1. Cisco IP-telefoons en ondersteunde Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule

Cisco IP-telefoon-model

Aantal ondersteunde Toetsuitbreidingsmodulen en knoppen

Cisco IP-telefoon 8851

2; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 72 knoppen

Cisco IP-telefoon 8861

3; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 108 knoppen

Cisco IP-telefoon 8865

3; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 108 knoppen

Informatie over voeding toetsuitbreidingsmodule

Als u een toetsuitbreidingsmodule met uw IP-telefoon gebruikt, levert Power over Ethernet (PoE) voldoende vermogen voor uw uitbreidingsmodule. Maar uw telefoon moet een IP-adres hebben om de uitbreidingsmodule te kunnen laden.

Voor het opladen van smartphones of tablets is een stroomkubus nodig wanneer uw toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld.

Een toetsuitbreidingsmodule gebruikt 48 V DC, 5 W per module. Houd rekening met het volgende als u een smartphone of tablet oplaadt:

 • USB zijkant: opladen maximaal 500 mA/2,5 W

 • USB achterkant: snel opladen, ondersteunt maximaal 2,1 A/10,5 W bij opladen

Tabel 2. Voedingscompatibiliteit voor Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule

Configuratie

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP-telefoon Power Cube 4

8851 met 1 toetsuitbreidingsmodule

Ja

Ja

Ja

8851 met 2 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Nee

Zie de derde opmerking hieronder

Ja

8861 met 1 toetsuitbreidingsmodule

Nee

Ja

Ja

8861 met 2 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Ja

Zie de eerste opmerking hieronder

Ja

8861 met 3 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Ja

Zie de eerste opmerking hieronder

Ja


 • De functie voor snel opladen via de USB-poort aan de achterzijde werkt niet wanneer meer dan één toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld aan een Cisco IP-telefoon 8861 met 802.3at PoE.

 • De functie voor snel opladen via de USB-poort aan de achterzijde werkt niet wanneer meer dan één toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld aan een Cisco IP-telefoon 8861 tenzij Cisco Universal PoE (UPoE) wordt gebruikt.

 • Cisco IP-telefoon 8851 met 2 toetsuitbreidingsmodules werkt op 802.3at PoE alleen met hardware van v08 of hoger. U vindt de informatie over de telefoonversie onderaan op de achterzijde van de telefoon op het TAN- en PID-label. De versie-informatie wordt ook vermeld op de verpakking van de telefoon.

Toetsen en hardware voor toetsuitbreidingsmodule

Figuur 1. Knoppen en hardware voor de Cisco IP-telefoon-toetsuitbreidingsmodule (enkel LCD-scherm)
Knoppen en hardware voor de Cisco IP-telefoon-toetsuitbreidingsmodule

In de volgende tabel worden de functies van de toetsuitbreidingsmodule beschreven.

Tabel 3. Knoppen en hardware voor toetsuitbreidingsmodule

LCD-scherm: hierop worden het telefoonnummer, het snelkiesnummer (of een naam of ander tekstlabel), de telefoondienst of de telefoonfunctie dat/die aan elke knop is toegewezen, weergegeven.

Pictogrammen die de lijnstatus aangeven lijken (zowel qua uiterlijk als qua functie) op die op de telefoon waarbij de Toetsuitbreidingsmodule is gevoegd.

1

Knoppen met licht: lijnknoppen. Elke knop of set knoppen correspondeert met één lijn. De lampjes onder elke knop geven de status van de betreffende lijn als volgt aan:

 • Lampje Lijnknop uit: de knop is niet geconfigureerd.

 • Lampje Lijnknop constant groen: de lijn is correct geconfigureerd en bevindt zich in de status inactief.

 • Lampje Lijnknop constant rood: lijn in gebruik met een actief gesprek.

 • Lampje Lijnknop constant oranje/knipperend: er is een configuratiefout opgetreden bij het instellen van deze functie.

2

Shift-toetsen: 2 toetsen. De knop voor pagina 1 heeft het label 1 en de knop voor pagina 2 het label 2. De lampjes in elke knop geven als volgt de status van de pagina aan:

 • Lampje Knop Pagina 1 constant groen: pagina wordt weergegeven.

 • Lampje Knop Pagina 1 uit: pagina wordt niet weergegeven.

 • Lampje Knop Pagina 1 constant oranje: de pagina wordt niet weergegeven en er zijn een of meer waarschuwingsgesprekken op de pagina.

Kolommodi

Als u de Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule gebruikt, is de modus met twee kolommen de standaardinstelling op de Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule.

Modus met één kolom

In de modus met één kolom in Cisco IP-telefoon 8851/8861 Toetsuitbreidingsmodule en Cisco IP-telefoon 8865 Toetsuitbreidingsmodule wordt elke knop aan de rechterkant van het scherm toegewezen aan een snelkiesnummer (of naam of ander tekstlabel), telefoonservice of telefoonfunctie. In deze configuratie worden met de toetsuitbreidingsmodule maximaal 14 items op pagina 1 en maximaal 14 items op pagina 2 weergegeven.

Figuur 2. Cisco IP-telefoon 8851/8861 Toetsuitbreidingsmodule
Figuur 3. Cisco IP-telefoon 8865 Toetsuitbreidingsmodule

Modus met twee kolommen

Als u een Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule uitbreidingsmodule met één LCD-scherm gebruikt, kunt u de module instellen in de modus met twee kolommen.

In de modus met twee kolommen wordt elke knop aan de linker- en rechterzijde van het scherm toegewezen aan een snelkiesnummer (of naam of ander tekstlabel), telefoonservice of telefoonfunctie. In deze configuratie worden met de toetsuitbreidingsmodule maximaal 18 items op pagina 1 en maximaal 18 items op pagina 2 weergegeven.

Figuur 4. Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule
Uitbreidingsmodule in modus met twee kolommen met één LCD-scherm

Een type toetsuitbreidingsmodule toewijzen met het telefoonmenu

U kunt het type toetsuitbreidingsmodule dat de telefoon ondersteunt toewijzen.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Voorkeuren apparatuur van de telefoonoperator > Type KEM.

3

Selecteer het type toetsuitbreidingsmodule.

4

Druk op Opslaan.

De schermhelderheid aanpassen

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Instellingen > Helderheid.

3

Druk op Opslaan.

Een snelkiesnummer wijzigen op een toetsuitbreidingsmodule

Wanneer een van de lijntoetsen op de toetsuitbreidingsmodule wordt geconfigureerd als een snelkiesnummer, drukt u op de lijntoets om het snelkiesnummer te wijzigen. U kunt deze wijziging ook verifiëren in het veld Eenheid op de webpagina van de telefoon.

Voordat u begint

U moet een toetsuitbreidingsmodule configureren voordat u een snelkiesnummer kunt toevoegen.

1

Houd een snelkiestoets op de toetsuitbreidingsmodule ten minste 2 seconden ingedrukt.

2

Voeg in het venster Speed-Dial de naam en het nummer voor het snelkiesnummer toe dat wordt gebeld wanneer u op de snelkiestoets op de toetsuitbreidingsmodule drukt.

3

Druk op Opslaan.