Afbeelding 1. Toetsuitbreidingsmodule met enkel LCD-scherm

In de volgende tabel worden de telefoons en het aantal toetsuitbreidingsmodules weergegeven dat door elk model wordt ondersteund.

Tabel 1. Cisco IP-telefoons en ondersteunde Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule

Cisco IP-telefoonmodel

Ondersteund aantal toetsuitbreidingsmodules en -knoppen

Cisco IP-telefoon 8851

2; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 72 knoppen

Cisco IP-telefoon 8861

3; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 108 knoppen

Cisco IP-telefoon 8865

3; enkel LCD-scherm, 18 lijntoetsen, twee pagina's, met 108 knoppen,

Voedingsinformatie toetsuitbreidingsmodule

Als u een toetsuitbreidingsmodule gebruikt met uw IP-telefoon, is Power over Ethernet (PoE) genoeg om uw uitbreidingsmodules van stroom te voorzien. Uw telefoon moet echter een IP-adres hebben om de uitbreidingsmodule op te laden.

Er is een stroomkubus nodig voor het opladen van smartphones of tablets wanneer uw toetsuitbreidingsmodule is aangesloten.

Een toetsuitbreidingsmodule gebruikt 48 V DC, 5 W per module. Als u een smartphone of tablet oplaadt, moet u rekening houden met het volgende:

 • USB-poort aan de zijkant Opladen tot 500 mA/2,5 W

 • USB achterkant: Snel laden, Ondersteunt laden tot 2,1 A/10,5 W

Tabel 2. Voedingscompatibiliteit voor Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule

Configuratie

802.3af Power over Ethernet (PoE)

802.3at PoE

Cisco IP-telefoon Power Cube 4

8851 met 1 toetsuitbreidingsmodule

Ja

Ja

Ja

8851 met 2 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Nee

Zie de derde opmerking hieronder

Ja

8861 met 1 toetsuitbreidingsmodule

Nee

Ja

Ja

8861 met 2 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Ja

Zie de eerste opmerking hieronder

Ja

8861 met 3 toetsuitbreidingsmodules

Nee

Ja

Zie de eerste opmerking hieronder

Ja


 • De functie voor snel opladen via de USB-poort aan de achterzijde werkt niet wanneer meer dan één toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld aan een Cisco IP-telefoon 8861 met 802.3at PoE.

 • De functie voor snel opladen via de USB-poort aan de achterzijde werkt niet wanneer meer dan één toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld aan een Cisco IP-telefoon 8861, tenzij Cisco Universal PoE (UPoE) wordt gebruikt.

 • Cisco IP-telefoon 8851 met 2 toetsuitbreidingsmodules werkt op 802.3at PoE alleen met hardware van v08 of hoger. U vindt de informatie over de telefoonversie op de onderrug van de telefoon als onderdeel van het TAN- en PID-label. Versie-informatie vindt u ook op de verpakking van de telefoon.

Knoppen en hardware van de toetsuitbreidingsmodule

Afbeelding 2. Knoppen en hardware van de Cisco IP-telefoon-toetsuitbreidingsmodule (enkel LCD)
Knoppen en hardware van de Cisco IP-telefoon-toetsuitbreidingsmodule

In de volgende tabel worden de functies van de toetsuitbreidingsmodule beschreven.

Tabel 3. Knoppen en hardware van toetsuitbreidingsmodules

LCD-scherm: geeft het telefoonnummer, snelkeuzenummer (of naam of ander tekstlabel), de telefoonservice of de telefoonfunctie weer die aan elke knop is toegewezen.

Pictogrammen die de lijnstatus aangeven, lijken (zowel qua uiterlijk als qua functie) op de pictogrammen op de telefoon waaraan de toetsuitbreidingsmodule is gekoppeld.

1

Verlichte knoppen: lijnknoppen. Elke knop of paar knoppen komt overeen met één lijn. De lampjes onder elke knop geven de status van de overeenkomstige lijn als volgt aan:

 • Lijnknop lampje uit: de knop is niet geconfigureerd.

 • Lijnknop groen onafgebroken lampje: de lijn is correct geconfigureerd en bevindt zich in de status inactief.

 • Lijnknop rood onafgebroken lampje: lijn is in gebruik en heeft een actief gesprek.

 • Lijnknop oranje onafgebroken/knipperend lampje: er is een configuratiefout opgetreden bij het instellen van deze functie.

2

Shift-toetsen: 2 toetsen. De knop voor pagina 1 is aangeduid als 1 en de knop voor pagina 2 is aangeduid als 2. De lampjes in elke knop geven de status van de pagina als volgt aan:

 • Knop Pagina 1 groen onafgebroken lampje: de pagina wordt weergegeven.

 • Knop Pagina 1 lampje uit: de pagina staat niet in de weergave.

 • Knop Pagina 1 oranje onafgebroken lampje: de pagina staat niet in de weergave met een of meer overgaande gesprekken op de pagina.

Kolommodi

Als u de Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule gebruikt, is de modus met twee kolommen de standaard op de Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule.

Modus met één kolom

Modus met één kolom in Cisco IP-telefoon 8851/8861 toetsuitbreidingsmodule en Cisco IP-telefoon 8865 toetsuitbreidingsmodule: elke knop aan de rechterkant van het scherm is toegewezen aan een snelkeuzenummer (of naam of ander tekstlabel), telefoonservice of telefoonfunctie. In deze configuratie geeft de toetsuitbreidingsmodule maximaal 14 items weer op pagina 1 en maximaal 14 items op pagina 2.

Afbeelding 3. Cisco IP-telefoon 8851/8861 toetsuitbreidingsmodule
Afbeelding 4. Cisco IP-telefoon 8865 Toetsuitbreidingsmodule

Modus met twee kolommen

Als u Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule met één LCD-scherm gebruikt, kunt u de module instellen in de modus met twee kolommen.

In de modus met twee kolommen wordt elke knop links en rechts van het scherm toegewezen aan een snelkeuzenummer (of naam of ander tekstlabel), telefoonservice of telefoonfunctie. In deze configuratie geeft de toetsuitbreidingsmodule maximaal 18 items weer op pagina 1 en maximaal 18 items op pagina 2

Afbeelding 5. Cisco IP-telefoon 8800 toetsuitbreidingsmodule
Uitbreidingsmodule met één LCD-scherm in de modus met twee kolommen

Een type toetsuitbreidingsmodule toewijzen met het telefoonmenu

U kunt het type toetsuitbreidingsmodule toewijzen dat door de telefoon wordt ondersteund.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Voorkeuren beantwoordersconsole > KEM-type.

3

Selecteer het type toetsuitbreidingsmodule.

4

Druk op Opslaan.

De helderheid van het scherm aanpassen

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Instellingen > Helderheid.

3

Druk op Opslaan.

Een snelkiesnummer wijzigen op een toetsuitbreidingsmodule

Als een van de lijntoetsen op de toetsuitbreidingsmodule is geconfigureerd als snelkiesnummer, kunt u op de lijntoets drukken om het snelkiesnummer te wijzigen. U kunt deze wijziging ook verifiëren door het veld Unit op de webpagina van de telefoon te controleren.

1

Druk ten minste 2 seconden op de snelkeuzetoets van een toetsuitbreidingsmodule.

2

Voeg in het venster Snelkeuze de naam en het telefoonnummer toe dat u wilt bellen wanneer u op de snelkeuzetoets van de toetsuitbreidingsmodule drukt.

3

Druk op Opslaan.