Zavolejte někomu z vašich přímých prostor

1

Na domovské obrazovce řekněte Direct.

2

Řekněte jméno osoby nebo řekněte Vybrat položku a číslo vedle jejího jména.

3

Řekněte Uskutečnit hovor.

Volání skupinového prostoru

1

Na domovské obrazovce řekněte Mezery.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle skupinového prostoru.

3

Pak řekněte : Zavolejte.

Zavolejte někomu z týmu

1

Na domovské obrazovce řekněte Teamsa pak řekněte název týmu nebo Vyberte položku a číslo vedle názvu týmu.

2

Od členů týmu řekněte jméno osoby nebo řekněte Vybrat položku a číslo vedle jejího jména a pak řekněte Zavolat.

Oznámení o příchozích hovorech

Pokud obdržíte neplánovaný hovor, když je aplikace na pozadí, zobrazí se banner s oznámením. V oznámení se zobrazí jméno volající osoby nebo název prostoru, pokud se jedná o skupinové volání.

Řekněte Přijmout pro přijetí hovoru nebo Řekněte Odmítnout, chcete-li hovor odmítnout.