Ring til nogen fra dine direkte rum

1

Sig Direkte fra startskærmen .

2

Sig personens navn, eller sig Vælg element og nummeret ved siden af personens navn.

3

Sig Foretag opkald.

Ring til et grupperum

1

Sig Rum fra startskærmen .

2

Sig Vælg element og nummeret ved siden af grupperummet.

3

Sig derefter, Foretag opkald.

Ring til en person fra et team

1

På startskærmen siger du Teams , og sig derefter teamnavnet, eller sig Vælg element og nummeret ved siden af teamnavnet.

2

Fra teammedlemmerne skal du sige personens navn eller sige Vælg element og nummeret ved siden af deres navn og så sige Foretag opkald.

Indgående opkald meddelelser

Hvis du modtager et ikke-planlagt opkald, når appen er i baggrunden, vises et meddelelsesbanner. Underretningen viser navnet på den person, der ringer, eller navnet på rummet, hvis det er et gruppeopkald.

Sig Accepter for at modtage opkaldet, eller sig Afvis for at afvise opkaldet.