התקשר למישהו מהמרחבים הישירים שלך

1

ממסך הבית, נניח ישיר.

2

אמור את שמו של האדם או אמור בחר פריט ואת המספר לצד שמו.

3

אמור הפוך את השיחה.

קריאה למרחב קבוצה

1

ממסך הבית, נניח רווחים.

2

אמור בחר פריט ואת המספר שליד רווח הקבוצה.

3

ואז תגיד, תתקשר.

התקשר למישהו מצוות

1

ממסך הבית, אמור Teamsולאחר מכן אמור את שם הקבוצה, או אמור בחר פריט ואת המספר לצד שם הקבוצה.

2

מחברי הצוות, אמור את שמו של האדם או אמור בחר פריט ואת המספר שליד שמו, ולאחר מכן אמור בצע שיחה.

התראות על שיחות נכנסות

אם אתה מקבל שיחה לא מתוכננת כאשר האפליקציה נמצאת ברקע, מוצג כרזת הודעה. ההודעה מציגה את שם האדם המתקשר, או את שם הרווח אם מדובר בשיחה קבוצתית.

אמור קבל כדי לקבל את השיחה, או אמור דחה כדי לדחות את השיחה.