Sună pe cineva din spațiile tale directe

1

Din ecranul de pornire, spuneți Direct.

2

Spuneți numele persoanei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele acesteia.

3

Spuneți Efectuați un apel.

Apelarea unui spațiu de grup

1

Din ecranul de pornire, să spunem Spaces.

2

Spuneți Selectați elementul și numărul de lângă spațiul de grup.

3

Apoi spune, Face apel.

Sunați pe cineva dintr-o echipă

1

Din ecranul de pornire, spuneți Teams, apoi spuneți numele echipei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele echipei.

2

De la membrii echipei, spuneți numele persoanei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele său, apoi spuneți Efectuați un apel.

Notificări de apeluri primite

Dacă primiți un apel neprogramat atunci când aplicația se află în fundal, se afișează un banner de notificare. Notificarea afișează numele persoanei care apelează sau numele spațiului dacă este un apel de grup.

Spuneți Acceptare pentru a primi apelul sau spuneți Respingere pentru a refuza apelul.