Ring noen fra dine direkteområder

1

Si Direkte på startskjermen.

2

Si personens navn, eller si Velg element og nummeret ved siden av navnet.

3

Si Ring.

Ringe et gruppeområde

1

Si Spacespå startskjermen .

2

Si Velg element og tallet ved siden av gruppeområdet.

3

Si deretter, Ring.

Ring noen fra et team

1

Si Teams på startskjermen, og si deretter teamnavnet, eller si Velg element og nummeret ved siden av teamnavnet.

2

Si personens navn eller si Velg element og nummeret ved siden av navnet fra gruppemedlemmene, og si deretter Ring.

Varsler om innkommende anrop

Et varselbanner vises hvis du mottar et anrop som ikke er planlagt, når appen er i bakgrunnen. Varselet viser navnet på personen som ringer, eller navnet på plassen hvis det er en gruppesamtale.

Si Godta for å motta samtalen, eller si Avvis for å avvise samtalen.