Ring upp någon från dina direktutrymmen

1

Säg Direkt från startskärmen .

2

Säg personens namn eller säg Välj objekt och numret intill personens namn.

3

Säg Ring samtal.

Ring upp ett grupputrymme

1

På hemskärmen säger du Utrymmen .

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg sedan Ring till.

Ring någon från ett team

1

På hemskärmen säger du teams ochsäger sedan teamnamnet eller säg Välj objekt och numret bredvid teamnamnet.

2

Från teammedlemmarna säger du personens namn eller säger Välj objekt och numret bredvid deras namn och säger sedan Ring samtal.

inkommande samtal aviseringar

Om du får ett oplanerat samtal när appen visas i bakgrunden visas en aviseringsbanderoll. Aviseringen visar namnet på personen som ringer, eller namnet på utrymmet om det är ett gruppsamtal.

Säg Godkännför att ta emot samtalet eller säg Avvisa för att avvisa samtalet.