Iemand bellen vanuit uw directe ruimten

1

Zeg direct vanaf het startscherm .

2

Zeg de naam van de persoon of zeg Selecteer item en het nummer naast zijn/haar naam.

3

Zeg bellen.

Een groepsruimte bellen

1

Zeg ruimten op het startscherm .

2

Zeg Selecteer item en het nummer naast de groepsruimte.

3

Bel ons vervolgens .

Iemand vanuit een team bellen

1

Zeg op het startscherm Teamsen zeg vervolgens de teamnaam of zeg Item selecteren en het nummer naast de teamnaam.

2

Zeg in de teamleden de naam van de persoon of zeg Item selecteren en het nummer naast de naam en zeg vervolgens Bellen.

Inkomende oproep meldingen

Als u een niet-plande oproep ontvangt wanneer de app op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt er een meldingsbanner weergegeven. De melding geeft de naam weer van de persoon die belt, of de naam van de ruimte als het een groepsgesprek is.

Zeg Accepteren om de oproep te ontvangen of zeg Afwijzen om de oproep te weigeren.