Oprávnění pro odchozí hovory

Typy odchozích hovorů

Toto je seznam různých typů odchozích hovorů dostupných pro službu Webex Calling v prostředí Control Hub:

 • Interní hovory – jsou hovory ve vaší vlastní společnosti. Zahrnuje hovory s ostatními na vašich vlastních stránkách a na dalších místech. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Bezplatné hovory – jsou hovory na telefonní číslo, které je fakturováno za všechny příchozí hovory místo toho, aby byly účtovány poplatky původnímu volajícímu, obvykle zdarma z pevné linky. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Národní hovory – jsou hovory uvnitř vaší země původu, a to v rámci směrového čísla místní oblasti i mimo ni. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Mezinárodní hovory – jsou hovory na pobočky mimo vaši zemi, které před vytočením čísla vyžadují kód mezinárodního hovoru. Hovory mezi USA, Kanadou a Portorikem jsou výjimkou, protože hovory mezi těmito zeměmi nejsou v současné době považovány za mezinárodní. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Hovory pro pomoc operátora – jsou jakékoli hovory, které začínají vyžadovat pomoc operátora. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Zpoplatněné hovory s adresářovou asistencí – jsou hovory adresované společnostem s adresářovým asistentem, které k připojení hovoru vyžadují poplatek. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Zvláštní služby I a Zvláštní služby II – jsou hovory na přiřazení čísel konkrétního operátora do zvláštních služeb nebo destinací. Můžete zvolit možnost Povolit, Blokovat, vyžadovat kód autorizace nebo Přepojit na první, druhý nebo třetí.

 • Prémiové služby I a Prémiové služby II – slouží k poskytování informací nebo zábavy za poplatek účtovaný přímo volajícímu.

Konfigurace oprávnění pro odchozí hovory pro uživatele

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte na položku Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete nakonfigurovat oprávnění pro odchozí hovory.

2

Vybrat Volání > Oprávnění pro odchozí hovory z části Zpracování hovorů.

Oprávnění odchozích hovorů pomáhají spravovat nastavení odchozích oprávnění uživatele, autorizační kódy nebo čísla automatického přepojování.
 • Výchozí nastavení – výchozí nastavení odchozích hovorů, která jsou založena na nastavení vaší organizace nebo pobočky.

 • Vlastní nastavení – umožňuje ručně definovat oprávnění pro odchozí hovory uživatelů.

3

Zvolte Vlastní nastavení a klikněte na Uložit.

4

Vyberte Typ hovoru nebo Jiná nastavení , která chcete aktualizovat, a klikněte na Uložit.

Pokud zvolíte možnost Povolit přepojení do oprávnění, zadejte telefonní číslo. Při volání určitého typu hovoru je tento uživatel automaticky přepojen na jiné číslo. Osoba přiřazená číslo automatického přepojení může poté hovor schválit a odeslat jej nebo odmítnout typ hovoru. Můžete přidat až 3 čísla.

Pokud zvolíte oprávnění Vyžadovat autorizační kód , zadejte kód. K přepsání oprávnění lze použít autorizační kódy. Můžete přidat až 100 autorizačních kódů.

Konfigurace oprávnění pro odchozí hovory pro pracovní prostor

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete nakonfigurovat oprávnění pro odchozí hovory.

2

Vybrat Volání > Oprávnění pro odchozí hovory z části Zpracování hovorů.

Oprávnění odchozích hovorů pomáhají spravovat nastavení odchozích oprávnění pracovního prostoru, autorizační kódy nebo čísla automatického přenosu.

 • Výchozí nastavení – výchozí nastavení odchozích hovorů, která jsou založena na nastavení vaší organizace nebo pobočky.

 • Vlastní nastavení – umožňuje ručně definovat oprávnění pro odchozí hovory pracovního prostoru.

3

Zvolte Vlastní nastavení a klikněte na Uložit.

4

Vyberte Typ hovoru nebo Jiná nastavení , která chcete aktualizovat, a klikněte na Uložit.

Pokud zvolíte možnost Povolit přepojení do oprávnění, zadejte telefonní číslo. Při volání určitého typu hovoru je tento uživatel automaticky přepojen na jiné číslo. Osoba přiřazená číslo automatického přepojení může poté hovor schválit a odeslat jej nebo odmítnout typ hovoru. Můžete přidat až 3 čísla.

Pokud zvolíte oprávnění Vyžadovat autorizační kód , zadejte kód. K přepsání oprávnění lze použít autorizační kódy. Můžete přidat až 100 autorizačních kódů.

Oprávnění pro příchozí hovory

Konfigurace oprávnění pro příchozí hovory pro uživatele nebo pracovní prostor

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte na položku Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete nakonfigurovat oprávnění pro příchozí volání.

2

Vybrat Volání > Oprávnění pro příchozí hovory z části Zpracování hovorů.

Oprávnění pro příchozí hovory pomáhají spravovat typy přijímaných hovorů uživatele (například hovory na účet volaného). Výchozí nastavení umožňují všechny typy příchozích hovorů. Výchozí nastavení jsou založena na oprávněních pro příchozí hovory vaší organizace nebo pobočky. Když je hovor blokován, volající jsou odpojeni, aniž by slyšeli jakékoli oznámení.

 • Výchozí nastavení – výchozí nastavení příchozích hovorů umožňují všechny typy příchozích hovorů, které jsou založeny na nastavení vaší organizace nebo pobočky.
 • Vlastní nastavení – umožňuje ručně definovat oprávnění pro příchozí hovory pro uživatele.
3

V části Vlastní nastavení vyberte nastavení, která chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Uložit.

Konfigurovat oprávnění pro příchozí hovory pro pracovní prostor

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.com přejděte do nabídky Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, pro který chcete nakonfigurovat oprávnění pro příchozí volání.

2

Vybrat Volání > Oprávnění pro příchozí hovory v části Zpracování hovorů.

Oprávnění pro příchozí hovory pomáhají spravovat typy přijímaných hovorů v pracovním prostoru (například hovory na účet volaného). Výchozí nastavení jsou založena na oprávněních pro příchozí hovory vaší organizace nebo pobočky. Když je hovor blokován, volající jsou odpojeni, aniž by slyšeli jakékoli oznámení.

 • Výchozí nastavení – výchozí nastavení příchozích hovorů, která jsou založena na nastavení vaší organizace nebo pobočky.
 • Vlastní nastavení – umožňuje ručně definovat oprávnění pro příchozí hovory pracovního prostoru.
3

V části Vlastní nastavení vyberte nastavení, která chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Uložit.