Povolenia na odchádzajúce hovory

Typy odchádzajúcich hovorov

Toto je zoznam rôznych typov odchádzajúcich hovorov dostupných pre Webex Calling v Control Hub:

 • Interné hovory —sú hovory v rámci vašej vlastnej spoločnosti. Zahŕňa hovory ostatným na vašej vlastnej lokalite a tiež na iné miesta. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Bezplatné hovory —sú hovory na telefónne číslo, ktoré sa účtuje za všetky prichádzajúce hovory namiesto účtovania poplatkov pôvodnému volajúcemu, zvyčajne bezplatne z pevnej linky. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Národné výzvy –sú hovory v rámci vašej krajiny pôvodu, v rámci vašej miestnej predvoľby aj mimo nej. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Medzinárodné hovory —sú hovory do miest mimo vašej krajiny, ktoré si pred vytočením čísla vyžadujú medzinárodnú predvoľbu. Hovory medzi USA, Kanadou a Portorikom sú výnimkou, pretože hovory medzi týmito krajinami sa v súčasnosti nepovažujú za medzinárodné. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Asistenčné hovory operátora —sú všetky hovory, ktoré začínajú vyžadovať asistenciu operátora. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Spoplatnené asistenčné volania –sú hovory spoločnostiam Directory Assistant, ktoré vyžadujú poplatok za spojenie hovoru. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Špeciálne služby I a Špeciálne služby II— sú hovory na pridelené čísla špecifickému operátorovi pre špeciálne služby alebo destinácie. Môžete si vybrať Povoliť, Blokovať, vyžadovať autorizačný kód alebo Preniesť na prvého, druhého alebo tretieho.

 • Prémiové služby I a Prémiové služby II— sa používajú na poskytovanie informácií alebo zábavy za poplatok účtovaný priamo volajúcemu.

Konfigurácia povolení pre odchádzajúce hovory pre používateľa

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com ísť do Používatelia a vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať povolenia na odchádzajúce hovory.

2

Vyberte Volanie > Povolenia na odchádzajúce hovory z Spracovanie hovorov oddiele.

Povolenia pre odchádzajúce hovory pomáhajú spravovať nastavenia používateľských povolení na odchádzajúce hovory, autorizačné kódy alebo čísla automatického prenosu.
 • Predvolené nastavenia – predvolené nastavenia odchádzajúcich hovorov, ktoré sú založené na nastaveniach vašej organizácie alebo polohy.

 • Custom Settings (Vlastné nastavenia) – umožňuje vám manuálne definovať povolenia pre odchádzajúce hovory používateľov.

3

Vyberte si Vlastné nastavenia a kliknite Uložiť.

4

Vyber Typ hovoru alebo Iné nastavenia ktorý chcete aktualizovať a kliknite naň Uložiť.

Ak si vyberiete Povoliť prenos do povolenie, potom zadajte telefónne číslo. Pri volaní na konkrétny typ hovoru je tento používateľ automaticky prepojený na iné číslo. Osoba, ktorej bolo pridelené číslo automatického prenosu, potom môže hovor schváliť a odoslať alebo odmietnuť daný typ hovoru. Môžete pridať až 3 čísla.

Ak si vyberiete Vyžadovať autorizačný kód povolenie, potom zadajte kód. Autorizačné kódy možno použiť na prepísanie povolení. Môžete pridať až 100 autorizačných kódov.

Nakonfigurujte povolenia na odchádzajúce hovory pre pracovný priestor

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com ísť do Pracovné priestory a vyberte pracovný priestor, pre ktorý chcete nakonfigurovať povolenia na odchádzajúce hovory.

2

Vyberte Volanie > Povolenia na odchádzajúce hovory z Spracovanie hovorov oddiele.

Povolenia pre odchádzajúce hovory pomáhajú spravovať nastavenia odchádzajúcich povolení pracovného priestoru, autorizačné kódy alebo čísla automatického prenosu.

 • Predvolené nastavenia – predvolené nastavenia odchádzajúcich hovorov, ktoré sú založené na nastaveniach vašej organizácie alebo polohy.

 • Custom Settings (Vlastné nastavenia) – umožňuje vám manuálne definovať povolenia na odchádzajúce hovory pracovného priestoru.

3

Vyberte si Vlastné nastavenia a kliknite Uložiť.

4

Vyber Typ hovoru alebo Iné nastavenia ktorý chcete aktualizovať a kliknite naň Uložiť.

Ak si vyberiete Povoliť prenos do povolenie, potom zadajte telefónne číslo. Pri volaní na konkrétny typ hovoru je tento používateľ automaticky prepojený na iné číslo. Osoba, ktorej bolo pridelené číslo automatického prenosu, potom môže hovor schváliť a odoslať alebo odmietnuť daný typ hovoru. Môžete pridať až 3 čísla.

Ak si vyberiete Vyžadovať autorizačný kód povolenie, potom zadajte kód. Autorizačné kódy možno použiť na prepísanie povolení. Môžete pridať až 100 autorizačných kódov.

Povolenia prichádzajúcich hovorov

Nakonfigurujte povolenia na prichádzajúce hovory pre používateľa alebo pracovný priestor

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com ísť do Používatelia a vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať povolenia na prichádzajúce hovory.

2

Vyberte Volanie > Povolenia prichádzajúcich hovorov z Spracovanie hovorov oddiele.

Povolenia pre prichádzajúce hovory pomáhajú spravovať typy prijímajúcich hovorov používateľa (napríklad zhromažďovanie hovorov). Predvolené nastavenia umožňujú všetky typy prichádzajúcich hovorov. Predvolené nastavenia sú založené na povoleniach prichádzajúcich hovorov vašej organizácie alebo miesta. Keď je hovor zablokovaný, volajúci sú odpojení bez toho, aby počuli akékoľvek oznámenie.

 • Predvolené nastavenia – predvolené nastavenia prichádzajúcich hovorov umožňujú všetky typy prichádzajúcich hovorov. ktoré sú založené na nastaveniach vašej organizácie alebo miesta
 • Vlastné nastavenia – umožňuje vám manuálne definovať povolenia pre prichádzajúce hovory pre používateľov.
3

Pod Vlastné nastavenia, vyberte nastavenia, ktoré chcete aktualizovať, a kliknite Uložiť.

Nakonfigurujte povolenia na prichádzajúce hovory pre pracovný priestor

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com ísť do Pracovné priestory a vyberte pracovný priestor, pre ktorý chcete nakonfigurovať povolenia na prichádzajúce hovory.

2

Vyberte si Volanie > Povolenia prichádzajúcich hovorov v Spracovanie hovorov oddiele.

Povolenia pre prichádzajúce hovory pomáhajú spravovať typy prijímajúcich hovorov pracovného priestoru (napríklad zhromažďovanie hovorov). Predvolené nastavenia sú založené na povoleniach na prichádzajúce hovory vašej organizácie alebo miesta. Keď je hovor zablokovaný, volajúci sú odpojení bez toho, aby počuli akékoľvek oznámenie.

 • Predvolené nastavenia – predvolené nastavenia prichádzajúcich hovorov, ktoré sú založené na nastaveniach vašej organizácie alebo miesta.
 • Vlastné nastavenia – umožňuje vám manuálne definovať povolenia na prichádzajúce hovory pracovného priestoru.
3

Pod Vlastné nastavenia, vyberte nastavenia, ktoré chcete aktualizovať, a kliknite Uložiť.