Toestemmingen voor uitgaand gesprekken

Uitgaande gesprekstypen

Dit is een lijst met verschillende uitgaand gesprek die beschikbaar zijn voor Webex Calling in de Control Hub:

 • Interne gesprekken zijn gesprekken binnen uw eigen bedrijf. Dit bevat ook gesprekken binnen uw eigen site en naar andere locaties. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Gratis gesprekken zijn gesprekken naar een telefoonnummer waarbij de kosten in rekening worden gebracht bij de ontvanger van binnenkomende gesprekken in plaats van bij de oorspronkelijke beller. Deze gesprekken zijn meestal gratis als er wordt gebeld via een vaste lijn. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Nationale gesprekken: zijn gesprekken binnen uw land van herkomst, zowel binnen als buiten uw lokale netnummer. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Internationale gesprekken: gesprekken naar locaties buiten uw land waarvoor een internationale belcode vereist is voordat het nummer wordt gekozen. Gesprekken tussen de VS, Canada en Puerto Rico zijn een uitzondering omdat gesprekken tussen deze landen momenteel niet als internationaal worden behandeld. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Gesprekken met ondersteuning van operator zijn gesprekken die de ondersteuning van een operator vereisen. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Gesprekken met factureerbare ondersteuning voor adressenlijst zijn gesprekken naar bedrijven met ondersteuning voor adressenlijst waarvoor kosten in rekening worden gebracht om het gesprek tot stand te brengen. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Special Services I en Special Services II— zijn gesprekken naar providerspecifieke nummertoewijzingen aan speciale services of bestemmingen. U kunt ervoor kiezen om een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, te vereisen of door te verbinden naar de eerste, tweede of derde.

 • Premium Services I en Premium Services II— worden gebruikt om informatie of entertainment te verstrekken tegen een vergoeding die rechtstreeks aan de beller wordt aangerekend.

Toestemmingen voor uitgaande gesprekken configureren voor een gebruiker

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker waarvoor u toestemmingen voor uitgaande gesprekken wilt configureren.

2

Selecteren Bellen > Rechten voor uitgaande gesprekken van de Gespreksafhandeling sectie.

Met toestemmingen voor uitgaande gesprekken kunt u de instellingen voor uitgaande toestemmingen, autorisatiecodes of nummers voor automatisch doorverbinden van de gebruiker beheren.
 • Standaardinstellingen: de standaardinstellingen voor uitgaande gesprekken die zijn gebaseerd op de instellingen van uw organisatie of locatie.

 • Aangepaste instellingen: hiermee kunt u de toestemmingen voor uitgaande gesprekken van de gebruikers handmatig definiëren.

3

Kiezen Aangepaste instellingen en klik op Opslaan .

4

Kies de Gesprekstype of Overige instellingen die u wilt bijwerken en klik op Opslaan .

Als u Doorverbinden toestaan kiest, voert u het telefoonnummer in. Wanneer u een specifiek gesprekstype belt, wordt deze gebruiker automatisch doorgeschakeld naar een ander nummer. De persoon aan wie het nummer voor automatisch doorverbinden is toegewezen, kan het gesprek vervolgens goedkeuren en doorverbinden of het gesprekstype afwijzen. U kunt maximaal 3 nummers toevoegen.

Als u de machtiging Autorisatiecode verplichten kiest, voert u de code in. Autorisatiecodes kunnen worden gebruikt om toestemmingen te overschrijven. U kunt maximaal 100 autorisatiecodes toevoegen.

Toestemmingen voor uitgaande gesprekken configureren voor een werkplek

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Werkplekken en selecteer de werkplek waarvoor u toestemmingen voor uitgaande gesprekken wilt configureren.

2

Selecteren Bellen > Rechten voor uitgaande gesprekken van de Gespreksafhandeling sectie.

Met toestemmingen voor uitgaande gesprekken kunt u de instellingen voor uitgaande toestemmingen, autorisatiecodes of nummers voor automatisch doorverbinden van de werkplek beheren.

 • Standaardinstellingen: de standaardinstellingen voor uitgaande gesprekken die zijn gebaseerd op de instellingen van uw organisatie of locatie.

 • Aangepaste instellingen: hiermee kunt u handmatig de toestemmingen voor uitgaande gesprekken van de werkplek definiëren.

3

Kiezen Aangepaste instellingen en klik op Opslaan .

4

Kies de Gesprekstype of Overige instellingen die u wilt bijwerken en klik op Opslaan .

Als u Doorverbinden toestaan kiest, voert u het telefoonnummer in. Wanneer u een specifiek gesprekstype belt, wordt deze gebruiker automatisch doorgeschakeld naar een ander nummer. De persoon aan wie het nummer voor automatisch doorverbinden is toegewezen, kan het gesprek vervolgens goedkeuren en doorverbinden of het gesprekstype afwijzen. U kunt maximaal 3 nummers toevoegen.

Als u de machtiging Autorisatiecode verplichten kiest, voert u de code in. Autorisatiecodes kunnen worden gebruikt om toestemmingen te overschrijven. U kunt maximaal 100 autorisatiecodes toevoegen.

Toestemmingen voor inkomende gesprekken

Toestemmingen voor binnenkomende gesprekken configureren voor een gebruiker

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u toestemmingen voor binnenkomende gesprekken wilt configureren.

2

Selecteren Bellen > Rechten voor inkomende gesprekken van de Gespreksafhandeling sectie.

Toestemmingen voor binnenkomende gesprekken helpen bij het beheren van de gesprekstypen die de gebruiker ontvangt (zoals collect calls). Met de standaardinstellingen kunnen alle typen binnenkomende gesprekken worden toegestaan. De standaardinstellingen zijn gebaseerd op de toestemmingen voor binnenkomende gesprekken van uw organisatie of locatie. Wanneer een gesprek wordt geblokkeerd, wordt de verbinding verbroken zonder een aankondiging te horen.

 • Standaardinstellingen: met de standaardinstellingen voor binnenkomende gesprekken zijn alle typen binnenkomende gesprekken toegestaan. Deze zijn gebaseerd op de instellingen van uw organisatie of locatie
 • Aangepaste instellingen: hiermee kunt u handmatig de toestemmingen voor inkomende gesprekken voor de gebruikers definiëren.
3

Onder de Aangepaste instellingen , kies de instellingen die u wilt bijwerken en klik op Opslaan .

Toestemmingen voor binnenkomende gesprekken configureren voor een werkplek

1

Vanuit de klantweergave in ga naar Werkruimten en selecteer de werkruimte waarvoor u machtigingen voor inkomende gesprekken wilt configureren.https://admin.webex.com

2

Kies Bellen > Toestemmingen voor inkomende gesprekken in het gedeelte Gesprek afhandelen .

Toestemmingen voor binnenkomende gesprekken helpen bij het beheren van de gesprekstypen die de werkplek ontvangt (zoals collect calls). De standaardinstellingen zijn gebaseerd op de machtigingen voor inkomende gesprekken van uw organisatie of locatie. Wanneer een gesprek wordt geblokkeerd, wordt de verbinding verbroken zonder een aankondiging te horen.

 • Standaardinstellingen: de standaardinstellingen voor Binnenkomend gesprek die zijn gebaseerd op de instellingen van uw organisatie of locatie.
 • Aangepaste instellingen: hiermee kunt u handmatig de toestemmingen voor inkomende gesprekken van de werkplek definiëren.
3

Onder de Aangepaste instellingen , kies de instellingen die u wilt bijwerken en klik op Opslaan .