26. dubna 2024

Verze 1-3-74

Oprava chyby

Tato verze firmwaru řeší problém, kdy uživatel náhlavní soupravy slyší neočekávané pípnutí během schůzky Webex, když je v nastavení zvuku povolena možnost "Automaticky upravit hlasitost".

11. dubna 2024

Verze 1-3-71

Bang & Olufsen Cisco 950 certifikováno pro Microsoft Teams

Tato verze firmwaru umožňuje kompatibilitu s certifikovaným modelem Microsoft Teams společnosti Bang & Olufsen Cisco 950.

Další informace naleznete v poznámkách k verzi Cisco 950 společnosti Bang & Olufsen.

13. března 2023

Verze 1-3-52

Certifikace Cisco Headset řady 720 pro Microsoft Teams

Toto vydání firmwaru umožňuje kompatibilitu s certifikovanou verzí náhlavní soupravy Cisco řady 720 pro Microsoft Teams.

Další informace naleznete v poznámkách k verzi Cisco Headset řady 720.

1. prosince 2022

Verze 1-3-50

Opravy menších chyb

Tato verze firmwaru vylepšuje ovládání hlasitosti na zařízeních Cisco IP Phones a MacOS.

13. června 2022

Verze 1-3-28

Opravy menších chyb

Tato verze firmwaru zlepšuje CPU výkon při hovorech s Microsoft Teams. Vyřešili jsme také menší problém s ovládáním hlasitosti náhlavní soupravy na zařízeních se systémem Windows.

22. března 2022

Verze 1-3-20

Opravy menších chyb

Tato verze firmwaru obsahuje drobná vylepšení integrace s aplikací Webex.

Července 26, 2021

Verze 1-3-12

Podpora Microsoft Teams

Adaptér USB HD náhlavní soupravy Cisco podporuje řízení hovorů v nejnovější verzi Microsoft Teams.

Jejich funkce jsou následující:

 • Přijímejte a ukončujte hovory.

 • Přidržení a obnovení hovoru.

 • Ztlumení a zrušení ztlumení náhlavní soupravy.

 • Upravte hlasitost náhlavní soupravy.

Řízení více aplikací

Tato verze firmwaru nabízí uživatelům vylepšené možnosti řízení hovorů díky současnému využití několika desktopových volacích aplikací Cisco. Můžete například ztlumit aktivní hovor v aplikaci Webex a pak přijmout příchozí hovor Cisco Jabber prostřednictvím uživatelského rozhraní Jabber. Během hovoru Jabber mají ovládací prvky hovorů prostřednictvím náhlavní soupravy vliv pouze na Jabber. Po dokončení hovoru Jabber můžete obnovit hovor Webex a ovládat jej z náhlavní soupravy.


 
 • Když přijmete příchozí hovor v jiné aplikaci, aktivní hovory se automaticky nepřidrží. Před přijetím hovoru v jiné volací aplikaci musíte přidržet nebo ztlumit hovor v aktuální aplikaci.

 • Tato verze umožňuje pouze ovládání více aplikací mezi službami Webex (verze 41.7 nebo novější) a Cisco Jabber (verze 12.9 nebo novější). Částečné řízení více aplikací je k dispozici v aplikaci Microsoft Teams.

Opravy menších chyb

Tato verze opravuje problémy se zpětným vyzváněním v Cisco Jabber, interoperabilitou v Microsoft Teams a přehráváním hudby na zařízeních se systémem macOS.

26. února 2021

Verze 1-2-33

Inventář náhlavních souprav prostřednictvím adaptéru USB HD náhlavní soupravy Cisco

Náhlavní souprava Cisco Headset 730 se nyní zobrazí v inventáři náhlavních souprav Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager) a Webex Control Hub, když se připojí prostřednictvím adaptéru USB HD. Dříve se v inventáři náhlavních souprav zobrazil pouze USB HD adaptér.

Další informace o funkcích správy náhlavních souprav naleznete v části Správa náhlavních souprav v řídicím centru Cisco Webex Control Hub.

Informace o inventáři náhlavních souprav v Cisco Unified Communications Manager najdete v příručce pro správu Cisco Headset řady 700.

10. listopadu 2020

Verze 1-1-66

Oprava menší chyby

Tato verze opravuje problém s nefunkčním mikrofonem náhlavní soupravy při použití USB adaptéru. Dříve se mikrofon náhlavní soupravy nepřipojoval, když jste se pokusili použít adaptér USB před spárováním sluchátek.

21. října 2020

Verze 1-1-59

Vylepšené chování tlačítka Ztlumit

Pokud jste připojeni prostřednictvím USB adaptéru, klient nebo zařízení pro hovory zobrazí správný stav tlačítka Ztlumit. Dříve se prostřednictvím USB HD adaptéru nesychronizoval stav ztlumení klientů a volacích zařízení.

Vylepšené protokoly USB HD adaptéru

Protokoly odeslané prostřednictvím Cisco IP Phones, Cisco Jabber a Cisco WebEx obsahují informace o adaptéru USB Cisco Headset 730. Protokoly náhlavní soupravy odesílají informace, jako je síla připojení Bluetooth, kvalita hovoru a nastavení náhlavní soupravy, které pomáhají našim technikům lokalizovat a odstraňovat případné chyby.

Rozšíření zabezpečení Bluetooth

Připojení Bluetooth mezi USB adaptérem a náhlavní soupravou Cisco 730 má vylepšené šifrování chránící před útoky KNOB.

Opravy menších chyb

Opravy chyb v této verzi vylepšují přehrávání a ovládání hudby přes USB adaptér.

7. května 2020

Verze 1-1-33

Lepší přepínání mezi zdroji Bluetooth

Nyní můžete být připojeni přes USB HD adaptér a zároveň plynule přepínat mezi dvěma zdroji hudby. Dříve nebylo možné, aby uživatelé připojení přes USB HD adaptér přepnuli na alternativní zdroj Bluetooth.

Zlepšené přehrávání hudby v systému Mac Mojave

Uživatelé používající systém Mac OS Mojave nyní mají kvalitnější zvuk.

Vylepšená kontrolka USB adaptéru

Pokud adaptér není spárován s náhlavní soupravou nebo není v režimu párování, nesvítí jeho kontrolka. Dříve kontrolka LED blikala jak v režimu párování, tak v případě, že neměla uloženou spárovanou náhlavní soupravu.

Další informace naleznete v části Spárování USB adaptéru s náhlavní soupravou.

Vylepšené chování tlačítka Volat

Při připojení k USB adaptéru lze spolehlivě zamítnout příchozí hovory. Dříve se občas stávalo, že náhlavní souprava příchozí hovory nejprve přijala a až pak je odmítla.

Hovor zamítnete dvojitým stisknutím tlačítka Volat na levém sluchátku.

4. února 2020

Verze 1-0-48

USB HD adaptér náhlavní soupravy Cisco

Náhlavní souprava Cisco 730 je dodávána s USB HD adaptérem, který je určen pro volací zařízení bez Bluetooth. Adaptér USB HD je vyjmut z krabice, která je spárována s náhlavní soupravou. To znamená, že po zasunutí do napájeného portu USB se automaticky připojí k náhlavní soupravě.

Kontrolka připojeného USB adaptéru nejprve bliká a po připojení k náhlavní soupravě začne svítit. Pokud není náhlavní souprava dostupná pro připojení, kontrolka zhasne.

Když chcete náhlavní soupravu odpojit, jednoduše ji vytáhněte z adaptéru volacího zařízení. Po odpojení USB HD adaptéru trvá asi 10 minut, než lze náhlavní soupravu připojit k jinému aktivnímu připojení Bluetooth. Náhlavní soupravu lze ale rychle znovu spárovat s novým zařízením jejím vypnutím a zapnutím.

USB HD Adapter

13. června 2022

Verze 1-3-28

Známé potíže

 • Adaptér se nezobrazí v seznamu zvukových zařízení systému Windows po upgradu firmwaru na Cisco Accessory Hub.

  Alternativní řešení: Po upgradu adaptéru dvakrát odpojte adaptér a znovu jej připojte k portu USB.

Července 26, 2021

Verze 1-3-12

Známé potíže

 • Po připojení adaptéru k systému Windows dochází občas k dlouhým prodlevám při přehrávání hudby.

  Řešení: Restartujte aplikaci pro streamování hudby.

15. března 2021

Verze 1-2-33

Známé potíže

 • Po vypnutí a zapnutí náhlavní soupravy spárované jak se zařízením Bluetooth, tak s USB HD adaptérem občas přestane fungovat zvuk.

  Řešení: Odpojte a znovu připojte USB HD adaptér k zařízení.

7. května 2020

Verze 1-1-33

Známé potíže

 • Po proběhlém hovoru přes Cisco Webex a USB HD adaptér se neobnoví přehrávání hudby.

  Řešení: Restartujte aplikaci pro streamování hudby.

 • Mobilní zařízení nepřehrává hudbu, dokud uživatel nezavře desktopovou nebo webovou aplikaci připojenou k USB adaptéru.

  Řešení: Před přepnutím zdroje na mobilní zařízení zavřete desktopový prohlížeč nebo hudební aplikaci.

 • Když uživatel přepne zdroj zvuku mezi USB HD adaptérem a mobilním zařízením, občas dojde k 30sekundové prodlevě.

  Řešení: Před přepnutím zdroje na mobilní zařízení zavřete desktopový prohlížeč nebo hudební aplikaci.

 • Ve Windows 10 může po upgradu USB HD adaptéru nebo při vypnutí a zapnutí náhlavní soupravy dojít ke zhoršení zvukové kvality nebo úplné ztrátě zvuku.

  Řešení: Ve Windows 10 odeberte USB HD adaptér ze seznamu zařízení volbou Nastavení > Zařízení > Cisco 700 USB adaptér > Odebrat zařízení. Odpojte a zapojte adaptér zpět do portu USB. Windows 10 automaticky znovu nainstaluje ovladač USB a obnoví přehrávání zvuku.